KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
A-KAYIT YENİLEME YAPABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1.
2.
3.
4.
Sadece aktif olan öğrenciler kayıt yenileme yapabilir.
Pasif öğrenciler öğrenci işleri ile irtibata geçmeli ve durumları hakkında bilgi almalıdırlar.
Kayıt yenileme sadece ders seçmekle ve danışman onayı ile mümkündür.
Tez aşaması öğrencileri ; “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Tez Çalışması” seçeceklerdir.
B- KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
1.
Her öğretim yılı başında akademik takvim ile ilan edilir. http://usak.edu.tr/
C- KAYIT YENİLEME İŞLEM SIRASI
1.
2.
3.
4.
Öğrenci, öğrenci bilgi sistemine giriş yapar. http://obs.usak.edu.tr/
Öğrenci gerekli ders seçimi işlemleri yapar ve kaydeder
Ders danışmanı ders seçimleri onaylar.
(Danışman onayı tarihi öğrenci der seçimi tarihi sona erdikten sonra başlar)
Kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış olur
D- DERS SEÇME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ders seçerken zorunlu dersleri kesinlikle seçmelidir. (ŞEKİL-1)
- Tez aşaması öğrencileri ; “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Tez Çalışması” seçeceklerdir.(ŞEKİL-2)
- Başarısız dersi olan öğrenciler için ders seçimi yapılır ve ders saydırma işlemi uygulanır.(ŞEKİL-3)
(ŞEKİL-1): Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için örnek ders seçimi
(ŞEKİL-2): Tez aşaması öğrencileri örnek ders seçimi ve danışman onaylaması
(ŞEKİL-3): Başarısız dersi olan öğrenciler için ders seçimi ve ders saydırma işlemi örneği
Download

Örnek Ders Seçimi İçin Tıklayınız