\IJ
BOTAŞ
DOGAL GAZ BORU HATLARı SCADA SiSTEMiNiN YENiLENMESi VE
YEDEKLENMESi PROJESi
ZEYiLNAME- 1
MADDE-1: ihale dokümanlarından idari Şartname 3.1.d ve 3.1.e Maddesindeki;
"ihale (son teklifverme)
tarihi: 06.02.2015"
"ihale (son teklifverme)
saati: 14:00"
ifadesi;
•
"ihale (son teklifverme)
tarihi: 26.02.2015"
"ihale (son teklif verme) saati: 14:00"
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE-2: ihale dokümanlarından idari Şartname 26.3. Maddesindeki;
"... Geçici teminat olarak sunulan teminat mek/uplannda geçerlilik tarihi belirlilmelidir.
Bu tarih, 03.09.2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir"
ifadesi;
••...Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi
belirtilmelidir.
Bu tarih, 23.09.2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli
tarafından belirlenir ... "
•
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE-3: Teknik Şartname Madde 5.3.4.2 Genel Gösterim ve Plan başlığı altında geçen
"Aym anda birden fazla ekran görüntüsü açmanın !imiti olmayacak/ıı"
ifadesi,
"Aym anda birden fazla ekran görüntüsü açılabilecektir."
şeklinde değiştirilmiştir.
1/2
~
BOTAŞ
MADDE-4: Teknik şartname Madde 5.5.1 Kestirimci Bakım Sistemi maddesine aşağıdaki
ifade ilave edilmiştir.
"Kestirimci Bakım Sistemi en az 1000 kullanıcıya göre tasarlanacaktır."
MADDE-5: Teknik şartname Madde 5.2.2 Sunucular maddesinde geçen
"SCADA
Sistemi
kullanılacak
olup
veri tabam
lisanslama
ORACLE
işlemi
12c Enterprice
çekirdek
sayısına
veya MS SQL 2014 Enterprice
veya
kullamcı
sayısına
göre
yapılabilecektir. "
•
ifadesi,
"SCADA
Sistemi
kullamlacak
olup
veri tabam
lisanslama
11 ve üstü veya MS SQL 2012 SP1 ve üstü
ORACLE
işlemi
çekirdek
sayısına
veya
kullamcı
sayısına
göre
yapılabilecektir. "
MADDE-6: Teknik şartname Madde 5.2.2 Sunucular maddesinde geçen
"SCADA
Sistemi
sunuculan
haricinde
kullamlacak
olan diğer sunucularda
(Application
Server, EBT Server, izleme ve Raporlama Server, Kestirimci Bakım Server) veritabam olarak
MS SQL 2014 Enterprice kullamlacaktır."
ifadesi,
•
"SCADA
Sistemi
sunuculan
haricinde
kullamlacak
olan diğer sunucularda
(Application
Server, EBT Server, izleme ve Raporlama Server, Kestirimci Bakım Server) veritabam olarak
MS SQL 2012 SP1 ve üstü kullanılacaktır."
MADDE-7: Teknik şartname eklerinden Ek-13 inşaat Işleri Teknik Şartnamesi iptal edilmiş
olup revize Ek-13 inşaat Işleri Teknik Şartnamesi Ek'te yer almaktadır.
MADDE-8:
Teknik
şartname
Madde 5.5.4.1 Kısa Dönem Tüketim
Tahmini
maddesinde
geçen aşağıdaki ifade kaldırılmıştır.
"Farklı yöntemlere dayail ayn hesaplamalara
ek olarak, aym zamanda farklı hesaplamalann
ağırlıkil sonuçlanm özetleyebilmelidir."
Ek: Teknik Şartname Ek-13 inşaat işleri Teknik Şartnamesi (1 Adet CD)
2/2
Download

SCADA Sistemi veri tabam ORACLE