2014-2015 YILI AÇILMASI PLANLANAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
ÜNİVERSİTE ADI
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
ENSTİTÜ ADI
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
DOKTORA/SANATTA
YETERLİK PROGRAMI
Sanatta Yeterlik
2014-2015 BAHAR YARIYILINDA YÖK'e AÇILMASI İÇİN
BAŞVURULMASI PLANLANAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
İÇİN ÖZEL ŞARTLAR*
Seramik Bölümü Mezunu Olmak
Baskı Sanatları Bölümü Mezun Olmak
ANASANAT DALI
Grafik Anasanat Dalı
Seramik Anasanat Dalı
Baskı Sanatları Anasanat Dalı
Çizgi Film (Animasyon)Anasanat
Dalı
Heykel Anasanat Dalı
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik
Sanatta Yeterlik
İç Mimarlık Anasanat Dalı
Cam Anasanat Dalı
Resim Anasanat Dalı
Sahne Sanatları Anasanat
Dalı/Opera Sanat Dalı
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik
Tezli Yüksek Lisans
Opera Anasanat dalı mezunu olması
Sahne Sanatları Anasanat Dalı
Müzik Anasanat Dalı/ Piyano
Sanat Dalı
Müzik Anasanat Dalı/ Üfleme ve
Vurma Çalgılar Sanat Dalı
Müzik Anasanat Dalı/ Yaylı
Çalgılar Sanat Dalı
Çalgı Yapımı Anasanat Dalı
Tezli Yüksek Lisans
Tiyatro Oyunculuğu bölümlerinden mezun olmak
Sanatta Yeterlik
Sanatta Yeterlik
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik
Sanatta Yeterlik
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik
Çizgi Film Programlarından mezun olmak.
Heykel Bölümü Mezunu Olması
İç Mimarlık bölümleri ve İç mimarlık ve çevre tasarımı
bölümleri mezunu olmak
Cam Bölümü mezunu olmak
Resim Bölümü Mezunu Olmak
Piyano Enstrumanlarından mezun olmak
Fülüt, Klarinet ve Fagot Enstrumanlarından mezun olmak
Keman, Viyola, Viyolonsel,Kontrabas enstrümanlarından
mezun olmak
Çalgı Yapım Bölümünden Mezun Olmak
Download

2014-2015 yılı açılması planlanan lisansüstü programlar için özel