T.C.
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
“Mevzuat Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ”
BAŞVURU FORMU
13 – 15 Şubat 2015 Rize
KURUMU
İli:……………
………………………………………. BELEDİYESİ
İletişim Bilgileri
Katılacak Belediye Başkanının
Adı Soyadı
Unvanı
İş Tel
Belgegeçer (Faks)
Cep Tel
Belediye Başkanı
Birliğinizce; 13 – 15 Şubat 2015 tarihlerinde Rize ili İkizdere İlçesi’nde bulunan “Ridos Thermal Hotel” de düzenlenen “Mevzuat
Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” na yukarıda adı, soyadı yazılı belediye başkanı katılacaktır.
.…/…./2015
………………………
………….. Belediye Başkanı
(İmza – Mühür)
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği
Yavuz Selim Bulvarı No:349 B Blok Kat:1 Daire:1
TRABZON
Tel:(462)2238582 Belgegeçer:(462)2233463
Elektronikağ:www.dkbb.gov.tr e- Posta :[email protected]
Download

Başvuru Formu 13-15 Şubat 2015 - Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği