MERMER ORTAOKULU TEOG SINAVI ANALİZLERİ(OKUL )
SINAV ADI
TÜRKÇE MATEMATİK DİN K. FEN VE TEK İNK. TARİH YAB. DİL
2013/2014 I. DÖNEM 57,30
37,5
66,35
50,75
51,75
34,25
2013/2014 II. DÖNEM 63,735
40,2
68,61
53,2
54
45,25
2014/2015 I. DÖNEM 58,575
34,18
79,05
52,16
54,445
41,325
PUAN
344,9056
374,99
361,3944
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
2013/2014 I. DÖNEM
30,00
2013/2014 II. DÖNEM
20,00
2014/2015 I. DÖNEM
10,00
0,00
SINIF
8A
8B
ŞUBELERE GÖRE ANALİZ(2013-2014 TEOG 1. DÖNEM)
TÜRKÇE MATEMATİK DİN K. FEN VE TEK İNK. TARİH YAB. DİL
58
41,8
66,1
51,7
54,1
34,4
56,6
33,2
66,6
49,8
49,4
34,1
PUAN
355,9111
333,9
70
60
50
40
8A
30
8B
20
10
0
TÜRKÇE
MATEMATİK
DİN K.
FEN VE TEK
İNK. TARİH
YAB. DİL
SINIF
8A
8B
ŞUBELERE GÖRE ANALİZ(2013-2014 TEOG 2. DÖNEM)
TÜRKÇE MATEMATİK DİN K. FEN VE TEK İNK. TARİH YAB. DİL PUAN
67,2
44,1
72,5
57,5
57,22
46,7
399,793
60,27
36,3
64,72
48,9
50,78
43,8
350,187
80
70
60
50
40
8A
30
8B
20
10
0
TÜRKÇE
SINIF
8A
8B
MATEMATİK
DİN K.
FEN VE TEK
İNK. TARİH
YAB. DİL
ŞUBELERE GÖRE ANALİZ(2014-2015 TEOG 1. DÖNEM)
TÜRKÇE MATEMATİK DİN K. FEN VE TEK İNK. TARİH YAB. DİL PUAN
55,58
32,05
77,05
51,17
57,05
40,29 351,548
61,57
36,31
81,05
53,15
51,84
42,36 371,241
90
80
70
60
50
8A
40
8B
30
20
10
0
TÜRKÇE
MATEMATİK
DİN K.
FEN VE TEK
İNK. TARİH
YAB. DİL
MrtYnydn ©
SINIF
8A
8B
OKUL
SINIF
8A
8B
OKUL
SINIF
8A
8B
OKUL
TÜRKÇE
58
56,6
57,3
ŞUBELERE GÖRE ANALİZ(2013-2014 TEOG 1. DÖNEM)
MATEMATİK DİN K. FEN VE TEK İNK. TARİH YAB. DİL
41,8
66,1
51,7
54,1
34,4
33,2
66,6
49,8
49,4
34,1
37,5
66,35
50,75
51,75
34,25
ORT. TEOG PUANI
355,9111111
333,9
344,9055556
TÜRKÇE
67,2
60,27
63,735
ŞUBELERE GÖRE ANALİZ(2013-2014 TEOG 2. DÖNEM)
MATEMATİK DİN K. FEN VE TEK İNK. TARİH YAB. DİL
44,1
72,5
57,5
57,22
46,7
36,3
64,72
48,9
50,78
43,8
40,2
68,61
53,2
54
45,25
ORT. TEOG PUANI
399,7933333
350,1866667
374,99
TÜRKÇE
55,58
61,57
58,575
ŞUBELERE GÖRE ANALİZ(2014-2015 TEOG 1. DÖNEM)
MATEMATİK DİN K. FEN VE TEK İNK. TARİH YAB. DİL
32,05
77,05
51,17
57,05
40,29
36,31
81,05
53,15
51,84
42,36
34,18
79,05
52,16
54,445
41,325
ORT. TEOG PUANI
351,5477778
371,2411111
361,3944444
2013-2014
TEOG 2. DÖNEM
2013-2014
TEOG 1. DÖNEM
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
360
355
350
345
340
ORT. TEOG
PUANI
335
330
325
320
8A
ORT. TEOG
PUANI
8A
8B
8B
2014-2015
TEOG 1. DÖNEM
375
370
365
360
355
ORT. TEOG PUANI
350
345
340
8A
8B
MrtYnydn©
Download

sınav adı türkçe matematik din k. fen ve tek ink. tarih yab. dil puan