Download

1.Öğrenciler sınavlara kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak