2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fransızca Hazırlık Sınıfları Ders Programı
Pazartesi
8.15
A sınıfı
Okuma
Okt. Demir
Kara
9.15
Okuma
Okt. Demir
Kara
10.15
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
B sınıfı
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Okuma
Okt.
Demir
Kara
Okuma
Okt.
Demir
Kara
Salı
A sınıfı
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Çarşamba
B sınıfı
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
A sınıfı
B sınıfı
B sınıfı
A sınıfı
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Dinleme
Okt. Demir
Kara
Konuşma
Okt. Demir
Kara
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Dinleme
Okt. Demir
Kara
13.00
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Konuşma
Okt. Demir
Kara
14.00
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Konuşma
Okt. Demir
Kara
15.00
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Konuşma
Okt. Demir
Kara
Konuşma
Okt. Demir
Kara
B sınıfı
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
16.00
A sınıfı
Cuma
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Konuşma
Okt. Demir
Kara
11.15
Perşembe
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Konuşma
Okt. Demir
Kara
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Gramer
Öğr. Gör.
Nurettin
Köroğlu
Anaders
Okt. Tülay
Tütüncü
Okuma
Okt.
Demir
Kara
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Okuma
Okt.
Demir
Kara
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Konuşma
Okt. Demir
Kara
Dinleme
Okt.
Demir
Kara
Dinleme
Okt.
Demir
Kara
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Yazma
Okt. Tülay
Tütüncü
Okuma
Okt. Demir
Kara
Okuma
Okt. Demir
Kara
Download

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Fransızca Hazırlık Sınıfları