TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP Bİ Lİ MLERİ
TIBBİ Bİ YOLOJİ VE GENETİ K ABD
ARAŞTIRMA GÖREVLİ Sİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİ RME SONUÇLARI
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
Adı-Soyadı
Öykü GÖNÜL
Muhammet
Erkam Gündoğdu
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
Yabancı
Dil
Puanı
(1)
81,906
%60
(2)
49,14
(3)
86,25
Yabancı
Dil
Puanı
%40
(4)
34,5
79,352
47,61
83,75
33,5
TOPLAM
(2)+(4)
83,64
81,11
*Adayların giriş sınavına girmek üzere 2 Şubat 2015 tarihinde, saat: 09:30’da A1 nolu sınıfta
bulunmaları gerekmektedir.
Download

tıp fakültesi temel tıp bi li mleri tıbbi bi yoloji vegeneti kabd araştırma