GÜN
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI
SAAT
1.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
DERSLİK
2.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
DERSLİK
3.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
DERSLİK
DERSLİK
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
SNT 331 SANATA TARİHİ ARAŞTIRMALARI I (A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
09.00-10.00
SNT 435 ÇAĞDAŞTÜRK PLASTİK SANATI I
10.00-11.00
PAZARTESİ
4.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
11.00-12.00
SNT109 TERMİNOLOJİ
12.00-13.00
SNT109 TERMİNOLOJİ
DRS-9
DRS-9
SNT 217 ANADOLU'DA KENT TARİHİ
DRS -3
DRS-3
SNT 211 TÜRK SANATI I
SNT 217 ANADOLU'DA KENT TARİHİ
SNT 435 ÇAĞDAŞTÜRK PLASTİK SANATI I
DRS-10
DRS-10
DRS-11
DRS-11
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (B.H.L.N)
13.00-14.00
14.00-15.00
TÜR 121 YAZILI ANLATIM
15.00-16.00
TÜR 121 YAZILI ANLATIM
SNT 211 TÜRK SANATI I
DRS-10
DRS-10
SNT 311 TÜRK EL SANATLARI I
SNT 311 TÜRK EL SANATLARI I
16.00-17.00
SNT 343 İSLAM RESİM SANATI I
17.00-18.00
SNT 343 İSLAM RESİM SANATI I
DRS-11
DRS-11
DRS-10
DRS-10
18.00-19.00
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
SNT 331 SANATA TARİHİ ARAŞTIRMALARI I (A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
SALI
09.00-10.00
10.00-11.00
THU 203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
11.00-12.00
THU 203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
12.00-13.00
SNT 205 BYZANTİNE ART I
13.00-14.00
SNT 205 BYZANTİNE ART I
14.00-15.00
TRS 121 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE I
15.00-16.00
TRS 121 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE I
16.00-17.00
SNT105 SANAT TARİHİNE GİRİŞ I
17.00-18.00
SNT105 SANAT TARİHİNE GİRİŞ I
T.R.O.
T.R.O.
DRS -5
DRS -5
SNT 301 ANADOLU SELÇUKLU SANATI I
DRS-8
DRS-8
SNT 301 ANADOLU SELÇUKLU SANATI I
SNT 215 TÜRK SANATI BÖLGE ARAŞTIRMALARI I
DRS-10
DRS-10
SNT 433 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI I
SNT 433 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI I
SNT 335 OSMANLI SANATI I
SNT 215 TÜRK SANATI BÖLGE ARAŞTIRMALARI I
DRS-10
DRS-10
SNT 335 OSMANLI SANATI I
SNT 339 ERKEN OSMANLI MİMARİSİ
SNT 339 ERKEN OSMANLI MİMARİSİ
DRS-9
DRS-9
DRS-9
DRS-9
FEL 421 SANAT FELSEFESİ I
FEL 421 SANAT FELSEFESİ I
DRS-9
DRS-9
DRS-11
DRS-11
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (B.H.L.N)
18.00-19.00
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
ÇARŞAMBA
09.00-10.00
10.00-11.00
SNT 219 AKDENİZ LİMAN KENTLERİ
11.00-12.00
SNT 219 AKDENİZ LİMAN KENTLERİ
12.00-13.00
13.00-14.00
SNT113 SANAT TARİHİNDE BELGELEME VE TEKNİK (B)
SNT113 SANAT TARİHİNDE BELGELEME VE TEKNİK (B)
14.00-15.00
MİT 101 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ I
15.00-16.00
MİT 101 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ I
16.00-17.00
SNT113 SANAT TARİHİNDE BELGELEME VE TEKNİKLERİ (A)
17.00-18.00
SNT113 SANAT TARİHİNDE BELGELEME VE TEKNİKLERİ (A)
DRS-9
DRS-9
DRS-8
DRS-8
DRS-9
DRS-9
SNT 429 BİZANS NUMİSMATİĞİ
SNT 333 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI I
DRS-9
DRS-9
SNT 333 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI I
FOT 201 TEMEL FOTOGRAFÇILIK
FOT 201 TEMEL FOTOGRAFÇILIK
FOT 201 TEMEL FOTOGRAFÇILIK
FOT 201 TEMEL FOTOGRAFÇILIK
DRS-10
DRS-10
DRS-10
DRS-10
SNT 303 BİZANS RESİM SANATI I
SNT 303 BİZANS RESİM SANATI I
DRS-10
DRS-10
SNT 429 BİZANS NUMİSMATİĞİ
DRS-11
DRS-11
SNT 439 18.YY.İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ORTAMI
SNT 439 18.YY.İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ORTAMI
DRS-16
DRS-16
DRS-7
DRS-7
18.00-19.00
SNT 331 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI I ( A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
PERŞEMBE
08.00-09.00
09.00-10.00
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
10.00-11.00
SNT 441 OSMANLI RESİM SANATI I
11.00-12.00
SNT 441 OSMANLI RESİM SANATI I
12.00-13.00
SNT 213 BATI SANATI I
DRS-10
DRS-10
SNT 317 BİZANS EL SANATLARI I
13.00-14.00
MÜZ 157 TÜRK SANAT MÜZİĞİ /MÜZ 155 TÜRK HALK MÜZİĞİ
H.B.M/H.B.M
14:00-15:00
MÜZ 157 TÜRK SANAT MÜZİĞİ MÜZ 155 TÜRK HALK MÜZİĞİ
H.B.M/H.B.M
SNT 353 ERKEN HIRİSTİYAN VE BİZANS MİMARİSİ I
DRS-11
SNT 353 ERKEN HIRİSTİYAN VE BİZANS MİMARİSİ I
15.00-16.00
16.00-17.00
SNT 115 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA ANALİZ VE
DEĞERLENDİRME
SNT 115 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA ANALİZ VE
DEĞERLENDİRME
DRS-11
17.00-18.00
SNT 213 BATI SANATI I
SNT 317 BİZANS EL SANATLARI I
DRS-11
DRS-11
DRS-9
DRS-9
SNT 419 ÇAĞDAŞ SANAT I
SNT 419 ÇAĞDAŞ SANAT I
SNT 201 İSLAM SANATI
DRS-9
SAN 155 SALON DANSLARI
SNT 201 İSLAM SANATI
DRS-9
SAN 155 SALON DANSLARI
DRS-10
DRS-10
DRS-10
DRS-10
18.00-19.00
SNT331 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI I( A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
CUMA
08.00-09.00
09.00-10.00
BEÖ 155 BEDEN EĞİTİMİ
10.00-11.00
BEÖ 155 BEDEN EĞİTİMİ
11.00-12.00
ARK 151 ANADOLU UYGARLIKLARI I
12.00-13.00
ARK 151 ANADOLU UYGARLIKLARI I
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (B.H.L.N)
DRS -4
DRS -4
DRS -8
DRS -8
SNT 413 BİZANS ANITSAL MİMARİ PLASTİK
SNT 413 BİZANS ANITSAL MİMARİ PLASTİK
13.00-14.00
SNT205 BİZANS SANATI I
14.00-15.00
SNT205 BİZANS SANATI I
KÜL 199 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
16.00-17.00
18.00-19.00
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
DRS-9
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
15.00-16.00
17.00-18.00
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
DRS-9
DRS-9
DRS-9
DRS-9
KÜL 199 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
SNT 319 KENT MONOGRAFİLERİ I
SNT 319 KENT MONOGRAFİLERİ I
DRS-8
DRS-8
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (B.H.L.N)
DRS-10
DRS-10
GÜN
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ KESİNLESMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
DERSİN KODU VE ADI
DERSLİK
2.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
3.SINIF
DERSLİK
DERSİN KODU VE ADI
08.00-09.00
SNT332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
SNT 344 İSLAM RESİM SANATI II
09.00-10.00
PAZARTESİ
10.00-11.00
11.00-12.00
SNT 106 SANAT TARİHİNE GİRİŞ II
12.00-13.00
SNT 106 SANAT TARİHİNE GİRİŞ II
4.SINIF
DERSİN KODU VE ADI
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
SNT 344 İSLAM RESİM SANATI II
ANP 301 ANTROPOLOJİ
SNT 440 SANATTA ORYANTALİZM
ANP 301 ANTROPOLOJİ
13.00-14.00
DERSLİK
SNT 440 SANATTA ORYANTALİZM
SNT 354 ERKEN HRİSTİYAN VE BİZANS MİMARİSİ II
14.00-15.00
15.00-16.00
ARK 152 ANADOLU UYGARLIKLARI II
16.00-17.00
ARK 152 ANADOLU UYGARLIKLARI II
17.00-18.00
SNT 354 ERKEN HRİSTİYAN VE BİZANS MİMARİSİ II
FEL 422 SANAT FELSEFESİ II
SNT206 BYZANTINE ART II
FEL 422 SANAT FELSEFESİ II
SNT206 BYZANTINE ART II
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
18.00-19.00
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II ( A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
09.00-10.00
SNT 330 ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖNTEM VE
BELGELEME
SNT 330 ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖNTEM VE
BELGELEME
10.00-11.00
SALI
11.00-12.00
12.00-13.00
SNT 332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
SNT 302 ANADOLU SELÇUKLU SANATI II
SNT 302 ANADOLU SELÇUKLU SANATI II
13.00-14.00
SNT 214 BATI SANATI II
SNT 312 TÜRK EL SANATLARI II
SNT 434 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI II
SNT 312 TÜRK EL SANATLARI II
SNT 434 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI II
14.00-15.00
TRS 122 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE II
SNT 214 BATI SANATI II
15.00-16.00
TRS 122 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE II
SNT 216 TÜRK SANATI BÖLGE ARAŞTIRMALARI II
SNT420 ÇAĞDAŞ SANAT II
16.00-17.00
MIT104 MITOLOGY AND ICONOGRAPHY II
SNT 216 TÜRK SANATI BÖLGE ARAŞTIRMALARI II
SNT420 ÇAĞDAŞ SANAT II
17.00-18.00
MIT104 MITOLOGY AND ICONOGRAPHY II
18.00-19.00
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
ÇARŞAMBA
09.00-10.00
10.00-11.00
SÖZLÜ ANLATIM
SNT 418 ANADOLU CAM SANATI
11.00-12.00
SÖZLÜ ANLATIM
SNT 418 ANADOLU CAM SANATI
SNT 414 ANADOLU'DA KONUT TARİHİ
SNT 334 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI II
SNT 414 ANADOLU'DA KONUT TARİHİ
SNT 334 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI II
12.00-13.00
SNT 318 BİZANS EL SANATLARI II
13.00-14.00
SNT 318 BİZANS EL SANATLARI II
14.00-15.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
15.00-16.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
16.00-17.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
ARK 350 MÜZECİLİK
17.00-18.00
FOT 206 FOTOGRAF PROJE
ARK 350 MÜZECİLİK
SNT 430 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAŞKENT MİMARİSİ
SNT 430 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAŞKENT MİMARİSİ
18.00-19.00
SNT 432 SANAT TARİHİ UYGULAMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
SNT 332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI II (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
PERŞEMBE
09.00-10.00
10.00-11.00
KÜL 101 KÜLTÜR TARİHİ
11.00-12.00
KÜL 101 KÜLTÜR TARİHİ
12.00-13.00
SNT 304 BİZANS RESİM SANATI II
SNT 436 ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATI II
MÜZİK TARİHİ
SNT 304 BİZANS RESİM SANATI II
SNT 436 ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATI II
MÜZİK TARİHİ
SNT 336 OSMANLI SANATI II
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
SNT 336 OSMANLI SANATI II
SNT 431SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
13.00-14.00
SNT 206 BİZANS SANATI II
14.00-15.00
SNT 206 BİZANS SANATI II
15.00-16.00
16.00-17.00
ARY 102 SANAT TAR. ARAŞTIRMA YÖNTEM.VE TERMİNOLOJİ
SAN 155 SALON DANSLARI
17.00-18.00
ARY 102 SANAT TAR. ARAŞTIRMA YÖNTEM.VE TERMİNOLOJİ
SAN 155 SALON DANSLARI
SNT 442 OSMANLI RESİM SANATI II
SNT 442 OSMANLI RESİM SANATI II
SNT 332 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI I I (
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N)
08.00-09.00
SNT 412 20.YY.TÜRK MİMARLIĞI
CUMA
09.00-10.00
10.00-11.00
MİT 104 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II
11.00-12.00
MİT 104 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II
SNT 412 20.YY.TÜRK MİMARLIĞI
THU 203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
SNT 320 KENT MONOGRAFİLERİ II
12.00-13.00
THU 203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
SNT 320 KENT MONOGRAFİLERİ II
13.00-14.00
SNT 212 TÜRK SANATI II
14.00-15.00
SNT 212 TÜRK SANATI II
SNT 431 SANAT TARİHİ UYGLAMALARI I (B.H.L)
SNT 218 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN
CUMA
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
KÜL 199 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
KÜL 199 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
İNG 226 AKADEMİK İNGİLİZCE II
SNT 218 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN
Download

2014-2015 öğretim yılı güz dönemi sanat tarihi bölümü kesinleşmiş