KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM DERS PLANI
(2013-2014 Eğitim öğretim yılından itibaren geçerlidir.)
EK: 1
1. SINIF GÜZ YARIYILI
I.YARIYIL
Y.
ÖN
YIL KOŞUL
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
Z/S
T
U
L
UNV13101 TÜRK DİLİ-I
Z
2
0
0
2
2
2
UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I
Z
2
0
0
2
2
2
UNV13105 İNGİLİZCE-I
Z
4
0
0
4
4
4
MAT13151 MATEMATİK
Z
4
0
0
4
4
6
BLP13101
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
Z
4
0
0
4
4
6
BLP13103
GRAFİK VE ANİMASYON-I
Z
3
0
0
3
3
5
BLP13105
VERİ TABANI VE YÖNETİMİ
Z
3
0
0
3
3
5
22
0
0
22
22
30
Z/S
T
U
L
UNV13102 TÜRK DİLİ-II
Z
2
0
0
2
2
2
UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-II
Z
2
0
0
2
2
2
UNV13106 İNGİLİZCE-II
Z
4
0
0
4
4
4
BLP13102
GRAFİK VE ANİMASYON-II
Z
3
0
0
3
3
5
BLP13104
VERİ TABANI-I
Z
4
0
0
4
4
5
BLP13106
BİLGİSAYAR DONANIMI
Z
2
0
0
2
2
3
BLP13108
GÖRSEL PROGRAMLAMA-I
Z
4
0
0
4
4
5
STAJ13001
YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)
Z
0
0
0
0
0
4
21
0
0
21
21
30
TOPLAM
TOPLAM KREDİ
AKTS
1. SINIF BAHAR YARIYILI
II.YARIYIL
Y.
ÖN
YIL KOŞUL
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
TOPLAM
Sayfa 1 / 2
TOPLAM KREDİ
AKTS
2. SINIF GÜZ YARIYILI
III.YARIYIL
Y.
ÖN
YIL KOŞUL
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
UNV13020 MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z/S
T
U
L
TOPLAM KREDİ
AKTS
Z
3
0
0
3
3
4
BLP13201
İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I
Z
2
2
0
4
3
6
BLP13203
GÖRSEL PROGRAMLAMA-II
Z
2
2
0
4
3
4
BLP13205
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I
Z
4
0
0
4
4
4
SEÇMELİ DERS- 1
S
3
0
0
3
3
4
SEÇMELİ DERS- 2
S
3
0
0
3
3
4
SEÇMELİ DERS- 3
S
3
0
0
3
3
4
SEÇMELİ DERSLER
BLP13207
BLP13209
BLP13211
BLP13213
BLP13215
BLP13217
VERİ TABANI-II
OFİS YAZILIMLARI
SENSÖRLER
WEB EDİTÖRÜ
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
MOBİL PROGRAMLAMA
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
BLP13219
YAZILIM MİMARİLERİ
S
3
0
0
3
3
4
BLP13221
VERİ YAPILARI
S
3
0
0
3
3
4
20
4
0
24
22
30
Z/S
T
U
L
TOPLAM
2. SINIF BAHAR YARIYILI
Y.
ÖN
YIL KOŞUL
DERSİN
KODU
TOPLAM KREDİ
AKTS
BLP13202
İNTERNET PROGRAMCILIĞI-II
Z
2
2
0
4
3
4
BLP13204
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II
Z
4
0
0
4
4
4
BLP13206
GÖRSEL PROGRAMLAMA-III
Z
2
2
0
4
3
4
SEÇMELİ DERS- 4
S
3
0
0
3
3
4
SEÇMELİ DERS- 5
S
3
0
0
3
3
4
SEÇMELİ DERS- 6
S
3
0
0
3
3
4
SEÇMELİ DERS- 7
S
2
0
0
2
2
2
YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)
Z
0
0
0
0
0
4
UNV13021 MESLEKİ İNGİLİZCE-II
S
3
0
0
3
3
4
BLP13208
UYGULAMA GELİŞTİRME
S
3
0
0
3
3
4
BLP13210
AĞ TEMELLERİ
S
3
0
0
3
3
4
BLP13212
WEB PROJESİ YÖNETİMİ
S
3
0
0
3
3
4
BLP13214
OYUN PROGRAMLAMA
S
3
0
0
3
3
4
BLP13216
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
S
3
0
0
3
3
4
BLP13218
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ
S
2
0
0
2
2
2
UNV13011 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
S
2
0
0
2
2
2
UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
S
2
0
0
2
2
2
UNV13029 İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK
S
2
0
0
2
2
2
UNV13042 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI
S
2
0
0
2
2
2
19
4
0
23
21
30
82
8
0
90
86
120
0
1350
1290
1800
STAJ13002
IV.YARIYIL
DERSİN ADI
SEÇMELİ DERSLER
TOPLAM
GENEL TOPLAM
TOPLAM İŞ YÜKÜ /SAAT
1230 120
Download

Ders programına ulaşmak için tıklayınız