TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
30 Ocak 2015
AİLEDE ERKEĞİN EŞİNE KARŞI SORUMLULUKLARI
Değerli Mü'minler!
İnsan olarak birbirimize karşı hak ve
sorumluluklarımız olduğu gibi, aile fertleri
olarak da karşılıklı bir takım görevlerimiz
vardır. Sevgili Peygamberimiz (as) bu durumu
veda hutbesinde şu şekilde ifade etmiştir:
“Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da
Doğru
bilgi
olmadan
doğru
ibadet
olamayacağı için, özellikle dinî konulardaki
bilgi eksikliğinin giderilmesinde eşine yardımcı
olması gerekir. Erkek, ailesini maddî-manevî
her türlü kötülüğe karşı korumalı, başta eşi
olmak üzere aile fertlerine karşı dürüst olmalı
ve gizli sırlarını etrafa yaymamalıdır.
Aziz müminler!
Erkekler
kadınların
fıtratında
olan
IS
EASYdikkate almalı ve onlara anlayışla
eğilimlerini
yaklaşmalıdır. Eşlerine
duydukları
saygıyı,
onların akrabalarından
da esirgememelidirler.
Ailenin maddi ve
manevi
huzurunu
bozacak içki, kumar,
zina
vb.
kötü
alışkanlıklardan
uzak
durmak, onları helal
lokma ile beslemek,
ayrıca hukukun kadına tanıdığı hakları
kullanmasında yardımcı olmak erkek için
önemli bir sorumluluktur..
Güler yüzlü, nazik ve kibar davranmak,
gereksiz kıskançlıklardan kaçınıp, herkesin
farklı kişiliğe sahip olduğu gerçeğini
kabullenmek ve hoşgörülü olmak, gereğinde
de ev işlerinde eşine yardım etmek bir
yönüyle Hz. Peygamber’e benzemek olarak
değerlendirilecektir.
Hutbemize bir hadis mealiyle son verelim:
Efendimiz; “ Müminlerin imanca en kâmil
olanı, ahlaken en iyi olanıdır. Sizin en
hayırlınız,
kadınlara
karşı
en
iyi
davrananınızdır.” buyurmaktadır.
erkekler üzerinde hakları vardır. Kadınların
全体規則)
haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan
ISLAM
korkmanızı tavsiye ederim. SizOF
kadınları
Allah'ın emâneti olarak
aldınız.”
Öyleyse,
Peygamberimizin
ehemmiyetine
binaen
veda hutbesinde bize
tavsiye ettiği bu konu
karşısında
üzerimize
düşen, emanete karşı
duyarlı olmak ve bir
ibadet bilinciyle hareket
etmektir.
Yapacağımız işleri hanımlarımızla istişare
etmek, onlara ve görüşlerine değer vermek,
nezaket ve saygı kuralları içerisinde
konuşmak ve davranmak, kaba, emredici,
tehdit edici ve kırıcı olmaktan kaçınmak, bu
çerçevede
değerlendirilebilir.
Yine
Peygamberimiz (as) “Sakın eşine vurma, ona
kötü
davranma,
onu
terketme”⁵
buyurmaktadır.
Muhterem müslümanlar!
Erkekler, şartlar ne olursa olsun, eşiyle
iyi geçinmeyi ilke edinmelidir. Nitekim Kur'anı Kerim’de “Onlarla iyi geçinin. Eğer
onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki
siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah
onda pek çok hayır yaratmış olur.”
buyrulur. 1 Erkek, eşinin iyiyi, doğruyu ve
güzeli öğrenmesi ve kültürünün gelişmesi için,
günün şartlarına göre gayret sarf etmelidir.
1
Nisa 4/19
www.tokyocamii.org
Download

ailede erkeğin eşine karşı sorumlulukları