ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 10/02/2015 Salı günü
Saat' 10.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı
Encümen salonunda açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 10.00' a kadar geçici teminat bedelini
Belediye veznesine yatırarak saat 10.00' a kadar müracaat dosyalarını Belediye Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye katılacaklardan geçici teminat makbuzları, nüfus cuzdan sureti, İkametgah senedi
tebligat adresi, tüzel kişiler adına ihaleye katılmak isteyenlerden Noter tasdikli vekaletname veya
şirket ana sözleşme sureti istenmektedir.
3-) Kiraya verilecek olan yer gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları
aşağıda belirtilmiştir.
4-) İhaleye ait şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğün' den görülebilir.
5-) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MEVKİİ/NO/CİNSİ
Bahşayiş Mah.Çanakkale Cad. No: 1 Dükkan
KİRA MÜD.
3 Yıl
MUHAMMEN BED.
700.00TL
GEÇİCİ TEM. TUT.
756.00TL
Binkılıç Mah. İstanbul Cad. No: 20/A Dükkan
3 Yıl
595.00TL
642.60TL
Binkılıç Mah. İstanbul Cad. No: 20/B Dükkan
3 Yıl
145.00TL
156.60TL
Binkılıç Mah. İstanbul Cad. No: 20/C Dükkan
3 Yıl
145.00TL
156.60TL
Binkılıç Mah. Atatürk Cad. No: 75/B Dükakn
3 Yıl
150.00TL
162.00TL
Celepköy Mah. 265 Parsel No: Tarla
2 Yıl
850.00TL
51.00TL
Celepköy Mah. 198 Parsel No: Tarla
2 Yıl
1.375,00TL
82.50TL
Celepköy Mah. 194 Parsel No: Tarla
2 Yıl
1.165,00TL
69.90TL
Celepköy Mah. 257 Parsel No: Tarla
2 Yıl
1.250,00TL
75.00TL
Çakıl Mah.Belediye Dükkanı No: 11 Dükkan
3 Yıl
185.00TL
199.80TL
F.paşa Mah. Çağ. Ege İşhanı Z. Kat No: Tuvalet
3 Yıl
225.00TL
243.00TL
F.paşa Mah. Çağ. Ege İşhanı B. Kat No: 20 Dükkan
3 Yıl
300.00TL
324.00TL
F.paşa Mah. Çağ. Ege İşhanı B. Kat No: 21 Dükkan
3 Yıl
245.00TL
264.60TL
F.paşa Mah. Çağ. Ege İşhanı B. Kat No: 22 Dükkan
3 Yıl
245.00TL
264.60TL
F.paşa Mah. Çağ. Ege İşhanı B. Kat No: 24 Dükkan
3 Yıl
160.00TL
172.80TL
F.paşa Mah. Çağ. Ege İşhanı 4. Kat No:98 Dükkan
3 Yıl
275.00TL
297.00TL
Çiftlikköy Mah. İstanbul Cad. No: KANTAR
3 Yıl
55.00TL
59.40TL
Ferhatpaşa Mah. Pazar Yeri No: 3 Dükkan
3 Yıl
300.00TL
324.00TL
Ferhatpaşa Mah. Pazar Yeri No: 4 Dükkan
3 Yıl
300.00TL
324.00TL
Ferhatpaşa Mah. Pazar Yeri No: 5 Dükkan
Ferhatpaşa Mah. Hasatane Önü No: Büfe
Ferhatpaşa Mah. Pazar Yeri Stad Yanı No: 2 - Büfe
F.paşa Mah. 118 ada 12 parsel No: Cep Sinema Salonu
Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad.No: 53/A Dükkan
Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad.No: 53/B Dükkan
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
300.00TL
750.00TL
1.350,00TL
500.00TL
165.00TL
130.00TL
324.00TL
810.00TL
1.458,00TL
540.00TL
178.20TL
140.40TL
İzzettin Mah. 470 Parsel No:Çayır
İzzettin Mah. 826 Parsel No:Çayır
1 Yıl
1 Yıl
990.00TL
7.500,00TL
29.70TL
225.00TL
Kabakça Mah. Akşemsettin Cad. No: 4/B Dükkan
3 Yıl
750.00TL
810.00TL
Kaleiçi Mah. Manavlar Çarşısı No: 1 Dükkan
3 Yıl
425.00TL
459.00TL
Oklalı Mah. Berkant Sk. No: 67/C Konut
Ovayenice Mah. Belediye Dükkanı No: 3
3 Yıl
3 Yıl
350.00TL
188.00TL
378.00TL
203.04TL
Ovayenice Mah. Belediye Dükkanı No: 5
Subaşı Mah. Sanayi İçi No: 284/B Dükkan
3 Yıl
3 Yıl
188.00TL
250.00TL
203.04TL
270.00TL
Download

İHALE İLANI ARALIK