lıJ
,q
Eş
Ö
m
^
N
m
^
N
T
3
J
o.
-l
o
l9
c
c_
+
o
o
E-
=
:
i
o
N
o
cT
c
o
f,
3
o
'=
o
3
o
3
o
4
E
O
§
o
!
o
=
m
o
o
o
6^
o
=
o
İ-l
o
c
c
o
T
o
=
o
c!
rc
o
6)(
a
F
N
tr.
4
o
J=
3
o
a
!
İ
q
o
o
o
m
o
o.
J
o
-{
19
o
o
o
9c
tr
f
o
m
3
G,
o
o
q
5
4
ğ
o
o
m
o
_9
J
o.
|.
-{
o
o
g.
tr
o
9
c
a
o
5
o
-l
o
T
f.
J
o.
-t
o
tr
o
g.
f
o
o
N
§ €
o
q
3
o
J
o
=
J
o
o
=
ğ
o ğ
N
ci
+
!
ğ
o
m
o
o
g
o
9 g
3
m
o
E
E-
o
o
J
=.
-l
o
o
J
!
!,
m
^
N
m
!
o
c
c
o
F
F
m
@
o
c
c
o
o
f,
+ o
-i
o
o
J
m
^
N
r=
n
rm
^
^
^
F
u
N
=
f.
-l
r
N
O
O
=
d.
-l
o
tr
o
ğ
o
o
f
i
o
X
f.
o
5
o
9-
o
3
Jo
q
l.
=
6.
-l
o
o
tr
t
o
o
o
f
-i
f
o
-l
o
T
d,
o
9-
3
o
o-'
o
=
5
ğ
f
6
=
Jf.
^
=
rn
o
cr
m
c
c
3
o
o
^
Ed
ş].
m
^
N
F
m
=
m
^
^
r
^
F
N
6
!
6,
9.
g
o
o
O
o
o
o
+
u
=
1
C
J
o
f
f,
o
o
c^
o o
o
o
o o^
o
f
o
=
o
_l
l.,
e
c
o
F
J
o.
-t
o
o
c
c
o
a
fu
=.
=
o
3
4
o
5
r
o.
J
-l
o
ş
=
o.
io
E
c
o
o
o
:t
o
=.
C:
E
!
+
1
=
6.
-l
o
o
o
c
c
o
f,
o
o
o
^
3
c
=
o
_1
F
o
J
N
3
m
@
tr-
-
F
N
C
c
c
o
3
o
c
il
;i
r tm
o
,n
C
c
o
o
a
o
o
c.
=.
o
N
m
m
=
p
o
m
r
ö
m
m
^
^
r
^
F
N
N
m
^
^
r
^
F
N
a
ğ
ğ ğ
o o o
J
o
9
o
}o o e
o
o
o
J
3
o
-o -o
o|
ğ6-
q
ö
o
N
()
9 ol
m
o! N
z m
l2
F
3
m
=
-z
(-, J
İ
- !
-
6)
!ı.
o
9-
o
C.
o
=
o
=.
3
o
3
o
o
9
c
o
o
l
5
f
o
m
^
N
^
z
s
v mF
m
=
a
m
^
r
^
^
^
r
m
^
F
o
N
^
N
!
rn
-cv| - c-T: ,
N
2
r3
3
rn
|J1
9.
tr
o
c
o
o
f
=
o
o 2r
1
z
o
g.
a.
o
o
o
c
f
9.
=
o
i6-
T
o
=
4
o.
z
o
a 3
l,
o
3.
9
o
J
3
o
6,
a
ct
o
e
o 5
=
o
o
f
o
-i
cI
-
ol
N
m
F
2
fc
rn
=
c
c
o
c|
-z
m
N
6)
o
o
c
^
c
o
o
:+
+
c:
o
rİl
^
N
m
=
p
-m
^
^
^
^
r
rn
^
F
N
O
u
A
N
@
m
^
N
F
3
m
m
^
^
r
m
^
^
r
^
^
r
m
^
F
^
F
O
F
N
-l
c|
^
m
^
E
m
3
zm
q
c
c
o
o
;+
o
9r
o
o
o
^
3
o
A
=
cI
m
^
N
m
^
N
(J1 m E
o
aa
rm
F
,(
^
a
o
m
m
=
p =
v =m
F F
3
m
m
^
r
F
+
a
ğ
J
a.
o
İl
A
o
c
o
a
o
f
Jo
o
o
5,
;+
J
3
C
o
3
o
a
@.
@
o
=
p
o
o
o
J
z
O
^
=
N
r
r
ı
3
m
C
C
=
o
J
o.
o
-{
İ-
E
c
o
o
e
=
o
o
x
s
o
d
a
o
]T
6ü
o
N
+
@
F
o
5
o
o
1
m
=
z
m
c
o
=,
c|
o
^
z
|l\
m
^
J
Cl
N
c:
5
c.
m
^
N
3
m
-m
^
^
^
^
r
m
^
F
o
N
^
N
oI
9.
c
o:
f
o
c
3
O
m
=
c
c
o
1
o
f
c
]
a.
J
o
-]
C
c
O
o
o
o
c:
L
a
]o
o,
3
o
3
@
!
a
@(
ol
!!.
o
f
o:
c
^
N
u
m
c
c
O
=,
-l
o
c
c
=,
o
f
E
=
o.
5
a.
^
^
r
^
h
c
o
m
^
N
o
g
{,
o
@
5
rn
^
N
F
m
=
m
A
N
F
{,
3
m
m
rm
p
J
a.
o
C
c
o
=,
!:D.
o
3
o
o
E
c
o
]o
c=
o
3
N
9
ö.
5
F
^
m
c
c
!!.
o
c
o!
f
^
z-l
cI
p
m
=
o
c
c
o
f
o
o
o
o
o
f
=
d.
@
2
rn
z.
9.
o
o.
J
İ.
-l
o
c
c
=,
o
o
g
u
=
@(
m
o
o.
N
o:
o.
J
N
-l
o
o
c
E
o
o
o
f,
f.
-{
o
o
5
o
9-
3
o
6-
o
f^
O
N
d.
T
o
3
o
3
o
n r
5
o ()
2
6)
z.
3
c sCl
z.
c
c
İo
3
c
e
o
o:
a( a(
f, f,
9.
o
J
O:
c
o
N
=
r
F
T
m
C
-
o
=,
c
=
o
o
ol
N
ğ
o
O
-l
m
^
N
F
m
=
^
p
§ o
3 : o ğ
c
o
e o =
o e İ.
J o
o
N
!)
Ç,
F,
^
C
,
C
c
(, (,)
o
_d
o
o
o
o
f,
a<
9.
o
J
^
u
-m ^m- ^m- ^-
^
^
p
o
İ_l İ İ-l İ-l r-l
o
c
o
=,
C
o
3
U
a a
oi
9.
o
=
c
U
z
O:
m
ol
N
c
o
=,
o
^
6-
m
^
N
^
z
o
m
=
F
m
^
^
r
p
!
m
^
o
-m
^
^
F
O
o o
2
-
-
E
m
-l
c!
O(
€
o
c
=,
=.
o
3
J
c
o
c
m
-.)
m
(,
m
^
r
^
^
F
@
5
o.
o
-{
İ-
o
r.
o
o
o
c
f
5,
o
-l
o
^
F
o
^
F
p
^
§
J
o.
l,
-l
o
o
c
c
=,
o
3
o
U
o
r
o
g-
o
J
ö.
3
o
3
Io
4
O
-l
o
o
=
o
r
c
o
J
o
o
=
a
o
o
1
o
o
!
o
J
o.
o
q
C
C
o
o
a
o
o
g.
@
w
q
=
:
o
c:
^
f
iJ
o
^
2
F
m
3
F
c
c
o
a
J
J
o.
-l
o
C
c
o
o
e
o
^
3
o
3
z
o
O
q
=
o.
J
_l
o
9
c
o
=,
o
C
N
o
o
=
J
3
o
O
q
=
cl
^
9
J
i(
F
@
m
l.
o
=
C
C
o
=,
d.
o
il
z
o
o
3
c
m
^
N
F
:o o:
c:
^
f
u
2s
2.
a)
z
3
m C
o
c
E
9.
5
o
o
()
2
o o
N
o
!
o
Ln
o
]o
d
o
o:
=
F
a
m
m
=
-{
cI
2
cF
9.
o
C.
]
o
o
o
c
=.
o
--{
İ-l İ r-l
o
o
o-'
o
=
4
q
o
a
O
4
o
(n
o
o
..)
rİl
^
(^
!
_-l
-
m
=
o
o
c
tr
o
g.
]
o
-
5
!,
ol
O
o
f
O
d
o
o
()
o
q
in
m
N
F
A
m
=
3 T
o o o
o
o
@(
o
f
m
rm
O
d
o § 3
-l
o
o
5
o
!L
o
=
9.
f,
d
N
m
^
N
sm
F
so (;,z
^
z
m
6
o:
z
m
O
=
o
.)
m
6.)
o:
N
c
c
o
e
o
l
D
o
m
^
N
3
m
F
7
@
o
|.
o
U1
o
a
o
4
o
N
o
cl
ğ
o
o
o
a(
o
o
ö
m
N
3
^
!
m
J
a.
i
o
9.
=
o
c
o
a
o
o
=.
o
-]
o
E
3
o
g
o
o
o
5
a.
i
o
9.
o
-E
5
o
o
=.
o'
o
2§
o
=
o
9-
o
:.
3
J
c
o
N
i(
^
3
-
}
o
m
o
c
c
o
e
o
c.
o
=
:
o
_l
o
c
C
9.
o
o
=
xf,.
a
o
-l
o
o
!L
3
o
o
u
e.
=
g
c
^
z
5
o.
-l
o
|.
c
c
o
e
o
o-'
o
J
m
z
vm
6)«
o:
2
N
o
,ıl
9
F
3
,
zo
ql
o
E
o
o
o
!l
*
D
C!
E
c^
(6,
l^
|ll
m
tr.
m
i,
,Ul
O(
,
o
m
m
=
D
,1r,
ı,
s m
7
m
o
o
v,
al
o
c^
E
s
o
(ı
z9
oE
!+
EN
\l
§ o=
lo
=.
9o
q
J
3
_l
o
,{4.
q
o (,
()
O
o
g.
r
A
f
O
o
o
1
o
@
d
!
a
o
6,
o
O
N
r rnp
o
m
m
^
m
(,
-m -m
^
^
p
^
^
F
N
(,
4
c q
f
@
O
a a
o
o
o
@r
a)
tr.
m
c;
^
!
-
=
o
c: 3
9
!!.
o
(
o-'
o
m
^
N
p
m
=
m
^
^
r
p
^
:^ 5=
rn
^
N
F
^
^
r=
n
^
F
!
3
m
p
@
-m
F
@
x
xx i(
^ ^ A ^ ^
rm rm rm rm ^rm ^rm
F
§ o
;l
o
o
9-
3
o
ö
o
=
o
O
6.
o
o
f
4
o
o
3
A
3
^
o
2
=
=
F
m
=
rrf,
N
o:
o
r
e
o
=
o
o
N
a
c!
3
o
ğ
o
!,
cI
N
m
F
A
m
=
-m
A
^
O
Download

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlere Ait I. Aşama Yer Değiştirme