Sayı: 2014 / 43
Hanehalkının gelir yapısı harcama kalıplarını etkiliyor
10 Temmuz 2014
2012 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarına göre hanelerin temel gelir kaynağına göre harcama
paylarının değiştiği görülmektedir.
Hanelerin %54’ünün temel gelir kaynağı maaş, ücret geliri iken; bu grubu %17,9 oranıyla temel gelir
kaynağı müteşebbis geliri olan haneler izlemektedir. Hanelerin % 16,7’sinde ise temel gelir kaynağı
emeklilik geliridir. Hanelerin %10’u, temel gelir kaynağı diğer karşılıksız transfer geliri olan hanelerden
oluşmaktadır.
Temel gelir kaynağına göre harcama yapısı
Hanehalklarının gıda harcaması payı, temel gelir kaynağı “ücret”
olan hanelerde %17,9 iken müteşebbis geliri olan hanelerde bu
oran %20, emekli geliri olan hanelerde ise %24,4’tür.
Konut harcamasına temel gelir kaynağı ücret olan hanelerin
ayırdığı pay %24,5 iken emekli geliri olan hanelerin payı
%30,9’dur. Konut harcamalarına en düşük payı ayıran kesim,
%23,3 oranıyla temel gelir kaynağı müteşebbis geliri olan
hanehalkları olup en yüksek payı ayıran kesim ise %35 oranıyla
temel gelir kaynağı diğer karşılıksız transfer geliri olanlardır.
Ulaştıma harcamasının en yüksek paya sahip olduğu haneler,
temel gelir kaynağı ücret olan haneler iken eğlence ve kültür
harcaması payının en yüksek olduğu haneler ise temel gelir
kaynağı menkul kıymet geliri olanlardır.
Temel gelir kaynağına göre harcama yapısı
Kaynak: 1. Hanehalkı Tüketim Harcaması,2012: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13579
2. Hanehalkı Tüketim Harcaması Veritabanı, 2012: http://tuikapp.tuik.gov.tr/gelirdagitimapp/haneyapi.zul
Bilgi için: Özlem SARICA
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 13
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Hanehalkının gelir yapısı harcama kalıplarını etkiliyor Temel gelir