2013 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI GELIR TABLOSU ( TL )
A. Brüt Satıslar
1. Yurtiçi Satıslar
3. Diger Gelirler
B. Satıs Indirimleri (-)
1. Satıstan Iadeler (-)
C. Net Satıslar
D. Satısların Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Brüt Satıs Karı veya Zararı
E. Faaliyet Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satıs ve Dagıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
F. Diger Faaliyetlerden Olagan Gelir ve Karlar
7. Kambiyo Karları
10. Diger Olagan Gelir ve Karlar
G. Diger Faaliyetlerden Olagan Gider ve Zararlar (-)
1. Komisyon Giderleri (-)
7. Diger Olagan Gider ve Zararlar (-)
H. Finansman Giderleri (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Olagan Kar veya Zarar
I. Olagan Dısı Gelir ve Karlar
2. Diger Olagandısı Gelir ve Karlar
J. Olagandısı Gider ve Zararlar (-)
3. Diger Olagandısı Gider ve Zararlar (-)
Dönem Karı veya Zararı
K. Dönem Karı, Vergi ve Diger Yasal Yükümlülük
Dönem Net Karı veya Zararı
567.510.935,85
545.476.794,61
22.034.141,24
1.499.041,79
1.499.041,79
566.011.894,06
471.283.841,85
471.283.841,85
94.728.052,21
95.063.229,36
65.211.980,68
29.851.248,68
-335.177,15
1.161.004,08
265.997,29
895.006,79
943.152,45
867.871,86
75.280,59
564.352,45
564.352,45
-681.677,97
1.511.748,10
1.511.748,10
484.551,21
484.551,21
345.518,92
166.014,03
179.504,89
Download

2013 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI GELIR TABLOSU ( TL )