Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çevre Sağlığı Programı Ders Planı
1. YIL 1. DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Te
Uy
D Saati
ZMS
AKTS
ING111
İngilizce I
2
0
2
Z
2
TUR111
Türk Dili I
2
0
2
Z
1
ATA111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
Z
1
ANA111
Anatomi
2
0
2
Z
5
FZK111
Fizik
2
0
2
Z
2
FIZ111
Fizyoloji
2
0
2
Z
5
KIM111
Kimya
2
0
2
Z
2
ÇES101
Çevre Sağlığına Giriş
2
0
2
M
4
ÇES111
Genel Biyoloji
3
0
3
M
5
ÇES121
Ekoloji
3
0
3
M
4
TOPLAM
22
0
22
0
31
1. YIL 2. DÖNEM
ING112
İngilizce II
2
0
2
Z
2
TUR112
Türk Dili II
2
0
2
Z
1
ATA112
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
Z
1
BIO111
Biyoistatistik
2
0
2
M
2
SYS018
İletişim
2
0
2
S
2
ÇES112
Çevre Mikrobiyolojisi ve Parazitoloji
3
0
3
M
4
ÇES122
Ekotoksikoloji
3
0
3
M
3
ÇES102
İş Sağlığı ve Güvenliği
3
5
8
M
6
TOPLAM
19
5
24
0
21
Yaz Stajı (30 İş günü)
0
240
240
ÇES100
8
2. YIL 1. DÖNEM
ÇES241
Mesleki İngilizce I
2
0
2
M
2
SYS019
İlk Yardım
2
0
2
S
6
ÇES231
Teknik ve Bilgisayar Destekli Çizim
0
4
4
M
4
ÇES221
Klimatoloji ve Hava Kirliliği
2
4
6
M
6
ÇES251
Çevre Felsefesi ve Etik
2
0
2
S
2
ÇES211
Biyoteknoloji
2
0
2
S
2
ÇES201
Katı Atık Yönetimi
2
5
7
S
6
SYS016
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
2
0
2
S
4
14
13
27
0
32
TOPLAM
2. YIL 2. DÖNEM
ÇES242
Mesleki İngilizce II
2
0
2
M
2
ÇES222
ÇES202
Su Bilimi ve Atık Su Arıtımı
2
5
7
M
4
Gıda Hijyeni ve Kontrol
2
5
7
M
6
ÇES232
Harita Bilgisi ve Uygulama
2
0
2
S
2
ÇES252
Çevre Politikaları ve Mevzuatı
2
0
2
S
4
ÇES212
Radyobiyoloji ve Radyasyon Güvenliği
2
5
7
S
4
ÇES262
Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme
2
5
7
M
6
TOPLAM
14
20
34
0
28
SYS
Seçmeli Ders
1
0
1
S
2
SYS
Seçmeli Ders
1
0
1
S
GENEL TOPLAM
71
38
109
2
124
Download

Çevre Sağlığı Programı Ders Planı