RİZE ANADOLU LİSESİ
Adı-Soyadı:
Sınıfı
:
Numarası :
SORU-3
29,1 g ZnS (k) ile 300,0 mL HCl (sulu) 200,0 K’de tepkimeye girmektedir. Hidroklorik asit
çözeltisinin yoğunluğu 1,02 g/mL ‘dir ve ağırlıkça % 2 HCl içermektedir. Tepkime sonundaki
entalpi değişimini kJ biriminde hesaplayınız.(Zn:65 S:32 H:1 Cl:35,5)
ZnS(k) + 2HCl(sulu)⇾ZnCl2(k) +H2S(g)
Madde
∆H0ol (kJ/mol)
ZnS(k)
HCl(sulu)
ZnCl2(k)
H 2S(g)
-343,3
-167,2
-415,1
-20,5
a)20,34
b)24,10
c)288,3
d)72,66
e)36,33
KİMYA SİZİ SEVİYOR.
Download

Soru için tıklayınız.