YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
Turizm sektöründeki gelişmeler, milli gelir içerisindeki payının artmasını ve önemli istihdam alanı hâline dönüşmesini
sağlamıştır. Turizm gelirlerinin ödemeler dengesine olumlu katkısı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmesi sektörün
önemini açıkça ortaya koymaktadır.
Turizm sektöründeki gelişmelerin yanı sıra, toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik değişimler; Yiyecek İçecek
Hizmetleri alanının da gelişimini hızlandırarak önemli bir istihdam alanı hâline dönüşmesini sağlamıştır. Hızla değişen
dünyada Yiyecek İçecek Hizmetleri alanının rekabet koşullarına ayak uydurabilmesi için sektörün istediği yeterlikleri
kazanmış, kaliteli ara kademe insan gücünü yetiştirmek zorunlu hâle gelmiştir. Özel üniversitelerin sayısının
artmasıyla birlikte üniversite mezunu kalifiye işgücü sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalarsa Türkiye’deki
işsiz grubuna en az katkıda bulunan mesleklerden birinin aşçılık olduğunu ortaya koyuyor. Yani okumuş ya da iyi bir
yerde eğitim almış ve işini iyi yapan aşçılar pek de işsiz kalmıyor. Türk aşçılarının yurt dışında ne kadar tercih
edildikleri de düşünülürse aşçılığın iyi bir meslek olduğu söylenebilir.
Evet Türk aşçılarının yurt dışındaki pazarda sayıları gün geçtikçe artıyor. Özellikle Almanya, İngiltere ve
Amerika’daki aşçılık sektöründe ciddi oranlarda temsilcimiz var ve gittikleri ülkelerde bizi ve mutfak kültürümüzü
başarıyla temsil ediyorlar.
Aşçılık meslek olarak ciddiye alınmaya başlayalı beri ülkemizde aşçılık eğitimi veren kurumlar da daha kaliteli eğitim
vermeye çalışıyor. Üstelik aşçıların mesleki olarak yapılanmasını sağlayacak federasyonlar, gruplar da faaliyetlerini
başarılı bir şekilde yürütüyorlar ve itibarlı bir meslek olan aşçılığı tanıtmaya çalışıyorlar.
Evet, aşçılık çok itibarlı bir meslek ve bu itibara yakışacak kalitede eğitime, fuarlara, seminerlere ihtiyacı var. Daha
önemlisi, bu mesleğin, işini çok seven, ciddiye alan ve her an yeni bir şey öğrenmeye açık olan insanlara ihtiyacı var.
Aşçılık Bölümü zengin Türk mutfağının yemeklerinin hazırlanışı, sunumu hakkında son derece donanımlı bir şekilde
yetiştirilen öğrencileri yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar çeşitli turizm işletmelerinde yada farklı muhtelif yer ve
işletmelerde vasıflı eleman olarak çalışırlar. Yetiştirilen aşçılar yan mutfak şefleri zengin ülke mutfağını yalnızca yut
içinde değil yurt dışında bile çalışma fırsatı bulurlar, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanının MEGEP kapsamına alınması
ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi
açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren meslekî ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış
getirecektir.
Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezinde görülen Dallar :
1. AŞÇILIK
Tanımı: Mutfak araç, gereç ve ekipmanlarınıkullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun
yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hâle getirmeyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen daldır.
Amacı: Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında aşçılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi : İlköğretim Mezunları için: 6 Dönem (3 yıl.)
Ortaöğretim Mezunları İçin : 3 Dönem (1.5 yıl.)
2. PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEMECİLİK
Tanımı: Pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyonkurallarına uygun pastane
ürünlerini yapma süslemeve servise hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
daldır.
Amacı: Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında pastacılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi : İlköğretim Mezunları için 6 Dönem (3 yıl.)
Ortaöğretim Mezunları İçin : 3 Dönem (1.5 yıl.)
3.SERVİS ELEMANLIĞI
Tanımı: Servise hazırlık, servis yapma, hesabıntakdimi ve tahsili yeterliklerini kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında servis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi : İlköğretim Mezunları için 4 Dönem (2 yıl.)
Ortaöğretim Mezunları İçin : 2 Dönem (1.yıl.)
4.BARMENLİK
Tanımı: Bar hazırlıkları ve düzenini sağlama, içecekhazırlama ve servisini yapma, hesabın takdimi ve
tahsili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında barmen/barmaid mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi : İlköğretim Mezunları için 4 Dönem (2 yıl.)
Ortaöğretim Mezunları İçin : 2 Dönem (1.yıl.)
5. ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ
Tanımı: Et ve et ürünlerini hazırlama ve satışa sunma aşamalarındaki işlemleri hijyenik olarak yapma
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında et ve et ürünleri işlemeciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek
elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi : İlköğretim Mezunları için 4 Dönem (2 yıl.)
Ortaöğretim Mezunları İçin : 2 Dönem (1.yıl.)
6.FIRINCILIK
Tanımı: Ekmek, pide, simit ve çeşitlerini ürün özelliğine göre temel ve yardımcı bileşenlerini hazırlama, hamur
yoğurma, hamuru fermente ederek ürünü pişirme, üretme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen daldır.
Amacı: Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nda fırıncılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi : İlköğretim Mezunları için 4 Dönem (2 yıl.)
Ortaöğretim Mezunları İçin : 2 Dönem (1.yıl.)
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Sağlık durumu, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun
olmak.
2. İlköğretim mezunu olmak
3. Alan altındaki dalların birinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalıştığını belgelendirmek
4. Ayrıca ustalık eğitimine devam edecek adaylarda; alan altındaki dalların birinden kalfalık belgesi almış olmak
MEGEP çalışmaları kapsamında sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonunda, sektörde faaliyet gösteren yukarıdaki
meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket
soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı
ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve
modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her
aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel
kuruluşlarla görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir. Program geliştirme sürecinin her aşamasında, sektörde yer
alan işletmelerle iş birliği yapılmıştır. Bu işletmelerin eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim
kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektörün beklentileri programlara
yansıtılmıştır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler, çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman
görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda Yiyecek İçecek Hizmetleri
alanı altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve her düzeyde bireye
eğitim olanağı sağlayan program hazırlanması hedeflenmiştir. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı; bireylere temel
bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründeki mesleklere ilişkin özel mesleki bilgi ve
becerileri kazındırmanın yanı sıra çevredeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen,
problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve
hizmet sunabilen, uygulama sonuçlarını izleyerek değerlendiren ve gerekli önlemleri alabilen, araştırma yaparak her
konuda yenilikleri takip eden ve hayata geçirebilen, bütün kaynakları etkili ve verimli kullanarak maliyet hesabı
yapabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan tekniğe uygun üretim yapan bireyler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İSTİHDAM ALANLARI
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler
doğrultusunda;
1. Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde,
2. Pastanelerde,
3. Kurum mutfaklarında,
4. Kafeterya, bar ve restoranlarda,
5. Yemek fabrikalarında,
6. Ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde
7. Fuar/kongre, otobüs/tren, havayollarının yer hizmetleri ve uçaklarda vb. yerlerde çalışabilirler.
8.Et ve et ürünleri işlemeciliği yapan işletmelerde,
9. Geleneksel yöntemlerde ekmek, simit ve pide çeşitlerini üreten işletmelerde, vb. yerlerde kalfa/usta olarak istihdam
edilebilirler.
Download

yiyecek-içecek hizmetleri