İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ KONU TARAMA TESTLERİ CEVAP ANAHTARLARI
TEST-1
TEST-2
TEST-3
TEST-4
TEST-5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
E
A
B
D
C
A
E
A
D
A
B
C
E
B
C
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B
D
C
B
B
E
E
E
A
A
C
D
A
B
E
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
C
D
C
C
E
C
C
A
B
B
D
C
A
D
D
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B
E
D
E
B
A
B
A
A
A
D
E
B
C
D
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B
B
C
C
D
B
E
C
A
B
C
A
C
C
D
A
GENEL TARAMA -1ETKİNLİK -11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ordu-Millet
Hayvancılık
Devlet
İşlerinde
KurultayTöre
Mani-Buda
Kültürel
Türgişler
Hanedan
Kut
Danışma
Meclisi
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Boylar
Federasyonu
Göktanrı
Keneşçi
Yuğ
Turan
Taktiği
Hazarlar
Astronomi
Kölelik
Ahiret
İnancı
Kuzey
Şansi
ETKİNLİK -21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Y
V
Ö
T
B
R
G
Ş
M
D
C
Ü
F
L
A
N
E
K
H
S
I
P
J
O
İ
U
ETKİNLİK -31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
Y
D
D
Y
D
D
Y
Y
D
D
D
Y
D
D
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Y
D
D
D
D
D
D
Y
Y
D
Y
Y
D
D
D
ETKİNLİK -4YUKARIDAN AŞAĞIYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kürk Yolu
Töre
Kurultay
Manas
İskit
Balbal
Şaman
Bumin
Peçenek
Ötüken
Kumanlar
Yuğ
Eftalit
Kurgan
Akhun
KONU TARAMA
TESTİ
SOLDAN SAĞA
1
3
4
7
8
2
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
D
C
C
A
C
C
B
C
C
B
E
C
A
A
B
D
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
D
A
B
B
E
A
D
A
D
A
B
A
A
E
A
B
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
E
A
B
E
B
C
C
B
D
C
D
A
B
C
B
C
Download

islamiyet öncesi genel tarama cevap anahtarı