2013 - 2014
YGS DENEME SINAVI - 4
A
kitapçığı
Türkçe Testi
1-E 2-D 3-E 4-B 5-A 6-B 7-B 8-E 9-A 10-B11-C 12-E13-D14-C 15-B16-D17-D18-D19-C 20-B
21-D22-D23-A 24-E25-C26-D 27-B 28-E29-D30-A 31-B 32-E33-A 34-E35-D36-C37-A38-C39-A40-C
Sosyal Bilimler Testi
1-C 2-E 3-B 4-B 5-A 6-D 7-D 8-E 9-C10-A11-A12-C 13-B14-D 15-E16-D 17-E18-C19-D20-A
21-A22-C 23-E 24-B 25-B26-D 27-B 28-E 29-B30-A31-D32-C 33-E34-A35-D 36-B37-D38-A39-D40-C
41-D 42-B43-A 44-E45-C
Matematik Testi
1-A 2-B 3-B 4-C 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D10-D11-E12-E13-C14-E15-B16-E17-E18-C19-D20-E
21-D22-A23-C24-D 25-E26-C27-A28-D29-C30-C31-A 32-B 33-E34-D35-A36-C 37-E 38-B39-D 40-E
Fen Bilimleri Testi
1-D 2-B 3-C 4-B 5-A 6-C 7-D 8-E 9-E10-C11-A12-C 13-E14-D15-C16-A17-B18-A19-A 20-E
21-A22-D23-A24-C25-C26-A27-A28-A29-B 30-E31-D 32-E33-C 34-E35-C 36-E37-B 38-E39-B40-A
2013 - 2014
YGS DENEME SINAVI - 4
A
kitapçığı
Türkçe Testi
1-E 2-D 3-E 4-B 5-A 6-B 7-B 8-E 9-A 10-B11-C 12-E13-D14-C 15-B16-D17-D18-D19-C 20-B
21-D22-D23-A 24-E25-C26-D 27-B 28-E29-D30-A 31-B 32-E33-A 34-E35-D36-C37-A38-C39-A40-C
Sosyal Bilimler Testi
1-C 2-E 3-B 4-B 5-A 6-D 7-D 8-E 9-C10-A11-A12-C 13-B14-D 15-E16-D 17-E18-C19-D20-A
21-A22-C 23-E 24-B 25-B26-D 27-B 28-E 29-B30-A31-D32-C 33-E34-A35-D 36-B37-D38-A39-D40-C
41-D 42-B43-A 44-E45-C
Matematik Testi
1-A 2-B 3-B 4-C 5-D 6-B 7-D 8-B 9-D10-D11-E12-E13-C14-E15-B16-E17-E18-C19-D20-E
21-D22-A23-C24-D 25-E26-C27-A28-D29-C30-C31-A 32-B 33-E34-D35-A36-C 37-E 38-B39-D 40-E
Fen Bilimleri Testi
1-D 2-B 3-C 4-B 5-A 6-C 7-D 8-E 9-E10-C11-A12-C 13-E14-D15-C16-A17-B18-A19-A 20-E
21-A22-D23-A24-C25-C26-A27-A28-A29-B 30-E31-D 32-E33-C 34-E35-C 36-E37-B 38-E39-B40-A
2013 - 2014
YGS DENEME SINAVI - 4
B
kitapçığı
Türkçe Testi
1-A2-B3-C4-C5-C 6-E7-D8-C9-A10-E11-E
12-C
13-D
14-A15-B16-B
17-A
18-D
19-A
20-D
21-C22-D23-D 24-B25-D 26-B 27-E28-A 29-E30-D31-C 32-E33-D34-A35-D 36-B 37-B 38-E 39-E 40-B
Sosyal Bilimler Testi
1-D 2-B 3-D 4-E 5-E 6-C 7-B 8-A 9-E10-C11-C12-B13-D14-A15-A16-D17-A 18-E19-B20-B
21-C22-A23-D24-C 25-B26-D 27-E28-D29-C 30-E31-A32-A 33-B34-D 35-E36-D37-A 38-B39-C40-D
41-C42-A 43-B44-D 45-E
Matematik Testi
1-B 2-D 3-B 4-E 5-B 6-E 7-B 8-C 9-E10-C 11-E 12-E13-D 14-B 15-E16-D17-C18-A19-D20-D
21-A22-C23-D24-D 25-E26-C27-A28-D29-C30-C31-A32-A 33-B34-D35-C 36-E37-D 38-E 39-B 40-E
Fen Bilimleri Testi
1-C 2-A 3-C 4-D 5-B 6-D 7-C 8-E 9-D10-B 11-E12-C 13-E14-A15-C16-A17-D18-A19-C20-A
21-B 22-E23-A24-A25-A26-C27-A28-C29-B 30-E 31-E32-A33-A34-D35-C 36-E 37-E 38-E39-B40-B
2013 - 2014
YGS DENEME SINAVI - 4
B
kitapçığı
Türkçe Testi
1-A2-B3-C4-C5-C 6-E7-D8-C9-A10-E11-E
12-C
13-D
14-A15-B16-B
17-A
18-D
19-A
20-D
21-C22-D23-D 24-B25-D 26-B 27-E28-A 29-E30-D31-C 32-E33-D34-A35-D 36-B 37-B 38-E 39-E 40-B
Sosyal Bilimler Testi
1-D 2-B 3-D 4-E 5-E 6-C 7-B 8-A 9-E10-C11-C12-B13-D14-A15-A16-D17-A 18-E19-B20-B
21-C22-A23-D24-C 25-B26-D 27-E28-D29-C 30-E31-A32-A 33-B34-D 35-E36-D37-A 38-B39-C40-D
41-C42-A 43-B44-D 45-E
Matematik Testi
1-B 2-D 3-B 4-E 5-B 6-E 7-B 8-C 9-E10-C 11-E 12-E13-D 14-B 15-E16-D17-C18-A19-D20-D
21-A22-C23-D24-D 25-E26-C27-A28-D29-C30-C31-A32-A 33-B34-D35-C 36-E37-D 38-E 39-B 40-E
Fen Bilimleri Testi
1-C 2-A 3-C 4-D 5-B 6-D 7-C 8-E 9-D10-B 11-E12-C 13-E14-A15-C16-A17-D18-A19-C20-A
21-B 22-E23-A24-A25-A26-C27-A28-C29-B 30-E 31-E32-A33-A34-D35-C 36-E 37-E 38-E39-B40-B
Download

YGS DENEME SINAVI - 4 YGS DENEME SINAVI