AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
YAŞ MEYVE SEBZE
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
TÜRKİYE GENELİ
( 2013 / 2014 OCAK-EKİM DÖNEMİ)
ADRES : Adres: Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No: 4 33120 Yenişehir / MERSİN
TEL : 0 ( 324 ) 325 37 37
FAX : 0 ( 324 ) 325 41 42
WEB : www.akib.org.tr
e – posta : [email protected]
HAZIRLAYAN : YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖR ŞEFLİĞİ
Rapor Tarihi : 01.11.2014
MADDE
TAZE SEBZE
TAZE MEYVE
NARENCİYE
GENEL TOPLAM
2013 – 2014 (OCAK - EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
(KG)
($)
(KG)
($)
979.964.469
550.886.892
958.325.156
579.353.481
-2
5
39
34
545.224.149
573.597.443
641.073.224
592.195.823
18
3
26
35
707.174.885
511.974.289
859.860.079
529.761.364
22
3
35
31
2.232.363.503 1.636.458.624 2.459.258.459 1.701.310.668
10
4
100
100
1
2013 – 2014 (OCAK - EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZEDE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
ÜLKE
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
MİKTAR
(KG)
MİKTAR
(KG)
DEĞER ($)
716.933.001 613.625.552
1 RUSYA FEDERASYONU
388.514.667 153.997.814
2 IRAK
96.579.838 175.719.793
3 ALMANYA
163.086.545 120.565.495
4 UKRAYNA
117.816.625 77.588.700
5 BULGARİSTAN
58.459.889 43.968.668
6 ROMANYA
81.572.031 49.231.135
7 SUUDİ ARABİSTAN
26.259.375 34.465.085
8 HOLLANDA
24.316.853 19.799.764
9 BEYAZ RUSYA
28.698.240 21.866.693
10 POLONYA
18.579.318 28.110.363
11 BİRLEŞİK KRALLIK
44.480.334 21.136.657
12 GÜRCİSTAN
35.048.842 23.795.059
13 MOLDAVYA
İTALYA
9.274.518 15.081.228
14
7.990.448 15.573.938
15 FRANSA
12.968.879
8.765.901
16 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
23.760.838
15.952.476
17
19.429.064 13.259.653
18 SIRBİSTAN
6.488.720
8.208.563
19 AVUSTURYA
NORVEÇ
3.354.560
10.759.513
20
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
MADDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DOMATES
LİMON
ÜZÜM
KİRAZ.VİŞNE
MANDARİN
PORTAKAL
GREYFURT
BİBER
NAR
HIYAR.KORNİŞON
İNCİR
ELMA
ŞEFTALİ
SOĞAN.ŞALOT
KAYISI
KABAK
ÇİLEK
ERİK
PATLICAN
ARMUT
DEĞER ($)
862.270.824 637.479.303
475.684.415 197.225.479
88.828.286 157.021.847
152.892.384 94.283.521
138.745.742 91.290.908
80.206.203 58.991.503
75.780.161 43.066.271
35.951.125 40.521.405
43.921.582 31.754.999
39.120.727 29.815.231
18.676.109 27.585.279
85.298.874 27.214.596
33.904.780 20.304.125
13.431.105 18.507.725
9.215.893 14.550.357
20.845.660 13.946.179
34.790.003 13.302.968
18.757.221 12.688.314
9.304.477 11.814.384
3.518.871 10.916.683
ARTIŞ AZALIŞ
(%)
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
(KG)
($)
20
22
-8
-6
18
37
-7
37
81
36
1
92
-3
45
15
61
46
-3
43
5
4
28
-11
-22
18
34
-13
18
60
36
-2
29
-15
23
-7
59
-17
-4
44
1
2013 – 2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 MADDE
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
(KG)
($)
395.396.854 322.410.361
504.255.140
365.941.295
28
14
284.581.188 216.347.678
294.004.532
211.135.660
3
-2
167.431.099 156.350.425
218.171.245
171.185.687
30
9
54.678.185 155.437.899
50.521.786
144.323.707
-8
-7
179.128.053 127.467.766
208.575.450
123.089.860
16
-3
146.176.629 101.483.969
214.200.057
119.727.235
47
18
97.265.312
66.664.974
143.079.112
75.807.611
47
14
56.142.308
68.589.487
66.030.781
67.329.493
18
-2
64.668.042
53.745.004
79.133.107
61.022.888
22
14
37.907.583
33.161.519
54.956.221
44.525.255
45
34
16.365.060
34.986.238
18.038.250
42.778.440
10
22
68.885.350
29.082.534
103.600.686
36.840.879
50
27
34.866.022
28.235.593
40.065.459
35.302.415
15
25
114.081.786
22.375.511
205.914.233
34.787.546
80
55
42.016.015
42.968.832
27.198.065
27.753.638
-35
-35
31.857.284
25.282.601
41.679.822
26.852.079
31
6
19.728.259
24.908.588
14.593.713
17.108.871
-26
-31
25.918.184
14.378.173
16.230.677
11.664.115
-37
-19
10.312.948
10.048.755
16.834.593
11.441.884
63
14
10.720.317
7.997.174
14.508.614
11.365.750
35
42
35
19
4
6
6
3
3
1
2
2
1
3
1
1
0
1
1
1
0
0
37
12
9
6
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
21
22
12
12
9
10
2
8
8
7
9
7
6
4
3
4
3
4
2
3
1
3
4
2
2
2
8
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2013 – 2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
ARTIŞ AZALIŞ
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
2014 PAYI (%)
(%)
MADDE
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
(KG)
(KG)
(KG)
($)
(KG)
($)
167.431.099 156.350.425 218.171.245 171.185.687
1 ÜZÜM
30
9
34
29
50.521.786 144.323.707
2 KİRAZ.VİŞNE 54.678.185 155.437.899
-8
-7
8
24
64.668.042 53.745.004
79.133.107 61.022.888
3 NAR
22
14
12
10
16.365.060 34.986.238
18.038.250 42.778.440
4 İNCİR
10
22
3
7
68.885.350 29.082.534 103.600.686 36.840.879
5 ELMA
50
27
16
6
34.866.022 28.235.593
40.065.459 35.302.415
6 ŞEFTALİ
15
25
6
6
42.016.015 42.968.832
27.198.065 27.753.638
7 KAYISI
-35
-35
4
5
19.728.259 24.908.588
14.593.713 17.108.871
8 ÇİLEK
-26
-31
2
3
25.918.184 14.378.173
16.230.677 11.664.115
9 ERİK
-37
-19
3
2
10.720.317
7.997.174
14.508.614 11.365.750
10 ARMUT
35
42
2
2
NOT: Ürünler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2013 – 2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
(KG)
(KG)
(KG)
($)
(KG)
($)
1 RUSYA FEDERASYONU 184.856.203 186.706.389 227.063.184 203.002.599
23
9
35
34
49.573.102 117.829.985 48.041.506 110.518.153
2 ALMANYA
-3
-6
7
19
35.076.260 37.939.734 43.674.672 41.322.748
3 BULGARİSTAN
25
9
7
7
82.142.990 27.913.247 117.093.549 39.928.722
4 IRAK
43
43
18
7
7.768.152 16.380.811
9.057.914 18.427.666
5 HOLLANDA
17
12
1
3
BİRLEŞİK
KRALLIK
7.148.763
16.935.629
7.296.351
17.016.779
6
2
0
1
3
32.952.707 24.031.683 24.457.028 16.711.038
7 UKRAYNA
-26
-30
4
3
12.910.970 10.480.284 18.284.239 12.878.739
8 BEYAZ RUSYA
42
23
3
2
İTALYA
2.979.564
9.733.620
4.688.743
11.943.909
9
57
23
1
2
2.107.513
9.009.880
2.306.836
9.393.336
10 NORVEÇ
9
4
0
2
29.184.888 13.965.132 20.309.284
9.167.397
11 MISIR
-30
-34
3
2
SUUDİ
ARABİSTAN
13.778.432
8.981.710
12.023.426
8.630.945
12
-13
-4
2
1
3.939.681
9.058.294
3.578.454
7.709.742
13 FRANSA
-9
-15
1
1
4.689.160
4.130.918
9.899.369
7.585.786
14 POLONYA
111
84
2
1
İSVEÇ
4.041.986
9.687.605
3.145.289
7.493.482
15
-22
-23
0
1
8.717.362
7.776.893
8.130.123
6.503.442
16 ROMANYA
-7
-16
1
1
12.058.472
3.591.950 19.967.115
6.009.985
17 SURİYE
66
67
3
1
DANİMARKA
2.520.309
6.445.144
2.406.555
5.981.398
18
-5
-7
0
1
1.769.520
6.257.158
1.464.294
5.028.920
19 BELÇİKA
-17
-20
0
1
2.388.221
3.676.975
3.395.370
4.987.340
20 AVUSTURYA
42
36
1
1
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
MADDE
3
2013 – 2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ SEBZE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MADDE
MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
(KG)
($)
1 DOMATES
395.396.854 322.410.361
504.255.140 365.941.295
28
14
2 BİBER
56.142.308
68.589.487
66.030.781
67.329.493
18
-2
3 HIYAR.KORNİŞON
37.907.583
33.161.519
54.956.221
44.525.255
45
34
4 SOĞAN.ŞALOT
114.081.786
22.375.511
205.914.233
34.787.546
80
55
5 KABAK
31.857.284
25.282.601
41.679.822
26.852.079
31
6
6 PATLICAN
10.312.948
10.048.755
16.834.593
11.441.884
63
14
7 MANTAR
232.947
5.520.220
307.950
5.551.730
32
1
8 HAVUÇ.TURP
45.365.869
8.249.452
37.567.859
5.281.292
-17
-36
9 PATATES
264.690.840
39.626.956
10.178.101
3.843.185
-96
-90
10 DİĞER SEBZELER
1.083.533
1.874.153
1.937.335
3.458.214
79
85
NOT: Maddeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
53
63
7
12
6
8
21
6
4
5
2
2
0
1
4
1
1
1
0
1
2013 – 2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ SEBZE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.01.2013/31.10.2013
NO
ÜLKE
01.01.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR
DEĞER ($)
DEĞER ($)
(KG)
(KG)
(KG)
327.392.683 275.473.121 429.120.986 304.213.609
1 RUSYA FEDERASYONU
31
66.159.357 29.426.028
72.072.096 37.113.418
2 BULGARİSTAN
9
31.731.844 45.413.782
27.229.524 36.361.392
3 ALMANYA
-14
40.073.061 32.569.638
48.070.442 29.122.538
4 UKRAYNA
20
17.806.150 13.605.723
30.867.947 27.788.158
5 ROMANYA
73
157.729.913 22.361.042 118.246.319 21.533.467
6 IRAK
-25
27.771.479 10.145.132
61.448.674 16.243.979
7 GÜRCİSTAN
121
7.303.499
6.034.404
18.178.773 14.427.903
8 BEYAZ RUSYA
149
21.040.143 12.027.666
21.621.259 11.557.678
9 MOLDAVYA
3
7.699.231
9.866.328
7.172.414
9.158.664
10 HOLLANDA
-7
6.786.739
4.708.810
8.405.958
8.097.922
11 POLONYA
24
23.323.840
8.507.375
19.278.478
6.524.491
12 SUUDİ ARABİSTAN
-17
3.537.025
4.049.786
5.420.035
6.416.463
13 AVUSTURYA
53
2.930.710
5.567.342
2.467.905
4.912.217
14 FRANSA
-16
10.479.324
5.214.885
19.954.293
4.745.139
15 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
90
BOSNA-HERSEK
13.197.088
4.635.324
9.877.615
4.675.862
16
-25
4.530.703
6.065.496
3.108.087
4.409.410
17 BİRLEŞİK KRALLIK
-31
3.339.565
5.227.665
3.073.615
4.123.738
18 İSVİÇRE
-8
6.605.382
2.754.184
6.717.623
2.618.642
19 YUNANİSTAN
2
1.560.079
2.359.177
1.622.750
2.437.562
20 DANİMARKA
4
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2014 PAYI (%)
DEĞER MİKTAR DEĞER
($)
(KG)
($)
10
45
53
26
8
6
-20
3
6
-11
5
5
104
3
5
-4
12
4
60
6
3
139
2
2
-4
2
2
-7
1
2
72
1
1
-23
2
1
58
1
1
-12
0
1
-9
2
1
1
1
1
-27
0
1
-21
0
1
-5
1
0
3
0
0
4
2013-2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MADDE
MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
(KG)
($)
LİMON
284.581.188 216.347.678 294.004.532 211.135.660
3
-2
MANDARİN
179.128.053 127.467.766 208.575.450 123.089.860
16
-3
PORTAKAL
146.176.629 101.483.969 214.200.057 119.727.235
47
18
GREYFURT
97.265.312
66.664.974 143.079.112
75.807.611
47
14
DİĞER TURUNÇGİLLER
23.703
9.903
928
998
-96
-90
TOPLAM 707.174.885 511.974.289 859.860.079 529.761.364
22
3
Not: Maddeler 2014 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
34
40
24
23
25
23
17
14
0
0
100
100
2013 – 2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
NARENCİYE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
NO
01.01.2013/31.10.2013
01.01.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%) 2014 PAYI (%)
ÜLKE
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
(KG)
(KG)
(KG)
($)
(KG)
($)
148.641.765 103.723.525 240.344.547 135.763.290
1 IRAK
62
31
28
26
204.684.116 151.446.041 206.086.654 130.263.096
2 RUSYA FEDERASYONU
1
-14
24
25
90.060.777 63.964.174 80.364.914 48.449.946
3 UKRAYNA
-11
-24
9
9
44.469.759 31.742.050 44.478.257 27.910.835
4 SUUDİ ARABİSTAN
0
-12
5
5
31.936.377 22.586.053 41.208.133 24.699.903
5 ROMANYA
29
9
5
5
17.222.341 13.026.965 20.815.400 14.131.523
6 POLONYA
21
8
2
3
10.791.992
8.217.945 19.720.797 12.935.074
7 HOLLANDA
83
57
2
2
16.581.008 10.222.938 22.998.974 12.854.741
8 BULGARİSTAN
39
26
3
2
15.274.893 12.476.026 13.557.256 10.142.302
9 ALMANYA
-11
-19
2
2
SIRBİSTAN
12.440.142
10.042.197
14.142.035
10.128.796
10
14
1
2
2
15.293.991 10.355.812 17.460.312
9.565.720
11 GÜRCİSTAN
14
-8
2
2
7.763.142
5.473.984 15.224.480
9.232.887
12 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
96
69
2
2
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
11.001.492
8.009.061
13.921.451
7.885.349
13
27
-2
2
1
8.069.005
5.814.375
9.094.522
6.459.810
14 ÇEK CUMHURİYETİ
13
11
1
1
6.899.852
5.109.238
8.271.671
6.159.090
15 BİRLEŞİK KRALLIK
20
21
1
1
5.147.382
4.109.665
8.479.262
6.039.635
16 İTALYA
65
47
1
1
4.670.852
3.201.499
7.696.009
4.609.425
17 MAKEDONYA
65
44
1
1
4.102.384
3.285.076
7.458.571
4.448.358
18 BEYAZ RUSYA
82
35
1
1
5.727.934
3.861.921
6.967.742
4.160.837
19 MOLDAVYA
22
8
1
1
4.712.533
2.694.413
6.818.098
3.404.029
20 BOSNA-HERSEK
45
26
1
1
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
5
NARENCİYE'DE ( LİMON, MANDARİN, PORTAKAL, GREYFURT )
EN FAZLA İHRACATIN YAPILDIĞI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER / ÇEŞİTLER
LİMON
01.01.2013/31.10.2013
MİKTAR (KG)
75.260.044
34.002.491
34.030.814
28.620.470
18.498.504
MİKTAR (KG)
64.433.809
29.569.323
16.773.948
9.908.002
5.949.086
01.01.2014/31.10.2014
DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
59.306.046
78.058.106 55.750.981
22.723.749
39.443.021 22.842.838
24.390.114
33.892.418 21.433.736
21.025.994
27.276.036 17.724.696
14.568.197
15.492.502 12.514.548
DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
45.908.137 120.229.583 68.113.865
20.733.860
27.141.144 15.750.502
11.656.458
20.443.727 11.286.386
6.771.180
12.129.850 6.662.843
4.260.241
6.819.022 3.731.895
RUSYA FEDERASYONU
IRAK
SUUDİ ARABİSTAN
UKRAYNA
ROMANYA
PORTAKAL
IRAK
RUSYA FEDERASYONU
UKRAYNA
GÜRCİSTAN
AZERBAYCANNAHÇİVAN
MANDALİNA
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG)
RUSYA FEDERASYONU
69.333.635 49.990.748
73.125.922
IRAK
47.046.433 32.943.133
73.020.382
UKRAYNA
30.634.416 21.560.952
20.162.954
SUUDİ ARABİSTAN
8.235.304 5.970.951
7.954.064
ROMANYA
4.368.628 2.763.804
5.923.975
GREYFURT
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG)
RUSYA FEDERASYONU
30.521.114 21.415.387
27.761.482
ROMANYA
7.300.114 4.192.691
16.949.734
HOLLANDA
2.414.806 1.696.279
12.120.279
UKRAYNA
14.031.943 9.720.770
12.482.197
POLONYA
6.416.613 4.279.950
12.280.767
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
DEĞER ($)
43.567.108
40.673.863
12.335.208
4.973.603
3.237.462
DEĞER ($)
15.194.504
7.580.799
7.284.299
7.103.656
6.215.133
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MİKTAR
(KG)
4
16
0
-5
-16
DEĞER
($)
-6
1
-12
-16
-14
MİKTAR
(KG)
27
13
12
9
5
DEĞER
($)
26
11
10
8
6
87
-8
22
22
48
-24
-3
-2
56
13
10
6
57
13
9
6
15
-12
3
3
5
55
-34
-3
36
-13
23
-43
-17
17
25
25
7
3
2
21
19
6
2
2
-9
132
402
-11
91
-29
81
329
-27
45
9
6
4
4
4
7
4
3
3
3
2013-2014 SEZONU VE 2014-2015 SEZONU (18 EYLÜL-31 EKİM)
TÜRKİYE GENELİ NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
18.09.2013/31.10.2013
18.09.2014/31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MADDE
MİKTAR
DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG)
($)
PORTAKAL
14.120.411
9.515.337
8.916.534
5.130.404
-37
-46
MANDARİN
51.337.671 35.358.103
76.030.980 45.123.341
48
28
LİMON
111.760.915 83.859.281
115.387.380 92.611.515
3
10
GREYFURT
16.447.099 10.817.289
21.313.070 12.924.708
30
19
TOPLAM
193.666.097 139.550.011
221.647.965 155.789.968
14
12
2014 PAYI (%)
MİKTAR
DEĞER
(KG)
($)
4
3
34
29
52
59
10
8
100
100
6
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2013-2014 SEZONU VE 2014-2015 SEZONU (18 EYLÜL-31 EKİM)
TÜRKİYE GENELİ NARENCİYEDE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
18.09.2013-31.10.2013
18.09.2014-31.10.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR DEĞER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
(KG)
(KG)
(KG)
($)
62.975.569 44.866.319 78.934.598 52.003.329
25
16
22.671.104 14.811.493 30.328.659 17.101.673
34
15
28.647.740 19.664.189 19.799.618 13.051.290
-31
-34
9.505.486 7.620.026
8.419.061 7.657.358
-11
0
8.287.013 5.387.220
8.024.593 6.093.336
-3
13
4.307.686 3.137.401
9.182.352 5.719.485
113
82
3.911.627 3.426.075
4.777.797 4.586.855
22
34
5.116.283 3.821.261
6.134.304 4.557.422
20
19
6.413.925 4.962.238
5.857.090 4.149.077
-9
-16
3.466.069 2.379.561
5.865.462 3.853.515
69
62
4.219.730 3.491.575
4.553.127 3.799.737
8
9
4.049.022 3.001.271
4.174.343 3.551.226
3
18
2.482.517 1.808.136
2.819.518 2.479.574
100
100
2.266.979 1.611.231
3.782.798 2.413.534
67
50
RUSYA FEDERASYONU
IRAK
UKRAYNA
POLONYA
ROMANYA
SUUDİ ARABİSTAN
ALMANYA
BİRLEŞİK KRALLIK
HOLLANDA
BULGARİSTAN
İTALYA
ÇEK CUMHURİYETİ
SIRBİSTAN
BİRLEŞİK ARAP
14 EMİRLİKLERİ
15 YUNANİSTAN
2.130.754 1.669.246
2.300.775
16 HONG KONG
1.205.663 1.095.364
1.434.395
17 SINGAPUR
954.688
956.622
1.532.835
18 MALEZYA
1.279.016 1.243.362
1.400.200
19 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
951.618
609.243
2.305.452
20 MACARİSTAN
1.677.267 1.288.458
1.496.996
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2.106.352
2.005.780
1.907.892
1.732.061
1.444.006
1.336.708
8
19
61
9
142
-11
26
83
99
39
137
4
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
36
33
14
11
9
8
4
5
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2013-2014 (OCAK-EKİM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZE'NİN
FOB($) DEĞERLERİNE GÖRE GENEL SEKRETERLİKLERE DAĞILIMI
ARTIŞ
OCAK-EKİM
OCAK-EKİM
AZALIŞ
2014 PAYI
GENEL
2013
2014
(%)
(%)
SEKRETERLİKLER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER ($)
AKİB
699.966.134 741.876.769
6
44
BAİB
401.987.431 425.110.393
6
25
DKİB
241.954.161 280.469.288
16
16
EİB
165.811.867 128.934.584
-22
8
DAİB
16.997.181
17.317.083
2
1
GAİB
13.387.663
9.137.994
-32
1
DENİB
6.410.338
4.852.547
-24
0
DİĞER SEK.
89.943.849
93.612.009
4
6
1.636.458.624 1.701.310.668
4
100
GENEL TOPLAM
7
01.01.2014/31.10.2014 TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZENİN ÜLKE GRUPLARINA DAĞILIMI
ÜLKE GRUPLARI
MİKTAR (KG)
Bağımsız Devletler Topluluğu
1.222.108.396
Avrupa Birliği Ülkeleri
497.150.339
Ortadoğu Ülkeleri
621.037.242
Diğer Avrupa Ülkeleri
78.682.452
Diğer Ülkeler
40.280.030
GENEL TOPLAM
2.459.258.459
DEĞER ($)
830.552.263
510.778.270
271.326.414
56.709.278
31.944.444
1.701.310.668
8
ÜLKE GRUPLARI
Bağımsız Devletler Topluluğu
Avrupa Birliği Ülkeleri
Ortadoğu Ülkeleri
Diğer Avrupa Ülkeleri
Diğer Ülkeler
TOPLAM
PAY %
49
30
16
3
2
100
NOT : DİĞER ÜLKELER(Serbest Bölgeler, Afrika Ülkeleri, Uzakdoğu Ülkeleri, Kuzey Amerika
Serbest Ticaret, Okyanusya Ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri, Diğer Amerika Ülkeleri)
9
Download

Ocak - Ekim 2014 - Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri