08 Kasım 2014 Cumartesi
Salon: A 9
Saat: 10:30 - 12:00
Oturum Başkanları: Dr. Çetin VURAL, Dr. Arif ŞANLI
SS-158
Çocukluk Çağı Obesitesi ile Adenotonsiller Hipertrofi Arasındaki İlişki
Ghaniaya Daar1, Kamran Sarı2, Zeliha Kapusuz Gencer2, Hüseyin Ede3, Reha Aydın4, Levent Saydam5
Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Yozgat Türkiye
2
Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı Yozgat Türkiye
3
Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Yozgat Türkiye
4
Araştırma Görevlisi.Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı Yozgat Türkiye
5
Prof. Dr. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı Yozgat Türkiye
1
SS-159
İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunu Etkileyen Faktörler ve Artefakt Oluşumu
Can Mehmet Eti1, Mehmet Farsak2, Zeynep Cansu Aladağ2, Ülkü Çömelekoğlu3, Yusuf Vayısoğlu1, Tuğçe
Pütürgeli1, Fatma Söğüt3, Derya Ümit Talas1
1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin
3
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Mersin
SS-160
Oral Mukoza Sitolojik İncelemelerinde Konvansiyonel Eksfolyatif Yöntem İle Likid Bazlı Yöntemin
Karşılaştırılması
Hande Ezerarslan1, Selma Kurukahvecı ̇oğlu2, Fulya Köybaş�oğlu3, Gülru Erdoğan4, Sı ̇nan Kocatürk1
1
UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ K. B. B. AD
2
ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ K. B. B. AD
3
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ AD
4
UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ AD
SS-161
Pediatrik Boyun Kitlelerinin Klinik Radyolojik ve Histopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İsmail İynen1, Alaaddin Zirek1, Ferhat Bozkuş1, Halil Beklen2, Mehmet Ali Çiftçi1
1
Harran Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2
Bingöl Devlet Hastanesi, KBB Polikliniği, Bingöl
SS-162
Fasial paralizi tanısıyla takip edilen 41 hastanın analizi
Can Mehmet Eti1, Tuğçe Pütürgeli1, Mehmet Farsak2, Onur İsmi1, Engin Kara3, Hakan Kaleağası4, Hanife
Turan5, Yusuf Vayısoğlu1, Kemal Görür1, Derya Ümit Talas1
1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin
3
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Mersin
4
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin
5
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Odyoloji Bilim Dalı, Mersin
SS-163
Preoperatif İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Önemi Belirsiz Atipi Ve Malignite Kuşkusu Olan Hastaların
Hemogram Parametrelerinin Prediktif Değerlerinin İncelenmesi
Ömer Bayır1, Tuğba Karagöz1, Bülent Öcal1, Güleser Kılıç Saylam1, Tuncay Delibaşı2, Mehmet Hakan
Korkmaz3
1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,KBB-BBC Kliniği, Ankara
2
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Endokrinoloji Kliniği,Ankara
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB-BBC Anabilim Dalı,Ankara
SS-164
Dil Kanserlerinde Preoperatif Hemogram Değerlerinin Prognoz ve Sağkalım Üzerine Etkisi
Kerem Öztürk, Serdar Akyıldız, Mustafa Uslu, Sercan Göde
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, İzmir
SS-165
Türk popülasyonunda orofarengeal tularemi hastalarında SLC11A1 gen polimorfizmi
Battal Tahsin Somuk1, Sema Koç2, Saime Sezer3, Göksel Göktaş1, Harun Soyalıç1, Levent Gürbüzler1, İsmail
Uysal4, Ömer Ateş3
1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Tokat
2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, Antalya
3
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Tokat
4
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Sivas
SS-166
Vücut Kitle İndeksinin Burun Fonksiyonları Üzerinde Etkisinin PNİF ve Subjektif Skala İle
Değerlendirilmesi
Hüseyin Baki Yılmaz, Mehmet Gökhan Demir, Sefer Şahin, Arif Şanlı, Mustafa Paksoy
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastahanesi, KBB Kliniği, İstanbul
Download

Sözlü Bildiri Oturumu - 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş