T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:23294678-051.99/71993
:Parasal Değerleri Güncelleme Aracı
06/11/2014
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
: 15.10.2014 tarihli ve 25311166-051.99/68343 sayılı yazı.
İlgi
İlgi yazı ekinde alınan Türkiye İstatistik Kurumu'nun 10.10.2014 tarihli ve
27964695-622.02/7843 sayılı yazısında; "Parasal Değerleri Güncelleme Aracı" adı ile bir
uygulamanın geliştirildiği ve 01.10.2014 tarihi itibariyle internet üzerinden hizmet verilmeye
başlandığı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) veya Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim
oranlarını kullanarak çalışan bu uygulamaya Kurumun internet giriş sayfası sağ alt köşesinde yer
alan Türk Lirası sembolü (?) üzerinden erişilebileceği, bahse konu uygulama ile adli ve idari
işlemlerde kullanılmak üzere, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 7/3. maddesi
hükmünce resmi belge niteliğinde bir çıktı üretmenin mümkün olduğu, PDF ortamında ve
barkodlu olarak oluşturulan bu belgenin aslına ilişkin sorgulamanın, uygulamanın ürettiği takip
numarası ya da kare kod ile yapılabildiği, "Parasal Değerleri Güncelleme Aracı"ndan TÜFE
hesaplamalarının 01.01.1983'ten günümüze, Yİ-ÜFE hesaplamalarının ise 01.01.1982'den
günümüze kadar yapılabildiği, bu tarihten öncesine ait güncelleme taleplerinin yazılı olarak
başvurulması halinde karşılanabileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda; ilgi yazıda belirtilen "Parasal Değerleri Güncelleme Aracı"nın adli ve idari
işlemlerde kullanılabileceği ve buradan PDF ortamında ve barkodlu olarak edinilecek çıktıların
resmi belge niteliğinde olduğu, bu belgelerin aslına ilişkin sorgulamanın ise uygulamanın ürettiği
takip numarası ya da kare kod ile yapılabildiği ve kurumumuz uygulamaları açısından geçmişe
yönelik yeniden değerleme oranı hesaplanması gereken işlemlerde "Parasal Değerleri Güncelleme
Aracı"nın kullanılabilmesinin mümkün olduğu hususlarında bilgi edinilmesi ile yukarıda belirtilen
konuların Bölge Müdürlüğünüz yetki alanındaki müdürlüklere duyurulmasını rica ederim.
Davut GÜNEY
Genel Müdür
EK
:
1-İlgi yazı ve eki (2 sayfa)
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
B.ÖZCAN GENÇ
Tapu ve Kadastro
Uzman Yrd.
1/2
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:23294678-051.99/71993
:Parasal Değerleri Güncelleme Aracı
06/11/2014
DAĞITIM:
-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
B.ÖZCAN GENÇ
Tapu ve Kadastro
Uzman Yrd.
2/2
Download

Parasal Degerleri Güncelleme Aracı