EK:1
EĞİTİM BİLGİLERİ
Stres Yönetimi (Uzm.Psk. Kadir ÖZDEN)




Stres Nedir? Belirtileri Nelerdir? Neler Bizi Strese Sokar?
Stresle Nasıl Baş Edebiliriz?
Uygulama: Nefes ve Gevşeme Yöntemleri
Pratik Öneriler
Etkili İletişim ve Çözüm Yolları (İK Uzmanı Seda MUMLU)




İletişim Nedir? İletişim Tarzları Nelerdir?
İletişim Engelleri Nelerdir?
Sen-Ben Dili Uygulama Çalışması
Etkili Dinleme Uygulama Çalışması
Hayatımızın Her Anı Sunum (İK Uzmanı Seda MUMLU)
 Sunum Hazırlama, İçerik Oluşturma ve Görsellik
 Sunum Öncesi, Sunum Anı ve Kapanış
 Uygulama: Rol Uygulama Çalışması
Takım Çalışması (Uzm. Ayten KAYHAN)




Takım Çalışması Nedir? Nasıl Oluşturulur?
Takım Olmak: Takım Lideri ve Üyelerinin Rolleri
Başarılı Takım Çalışması ve Takım Çalışmasında Motivasyon
Uygulama: Takım Oyunları
EK:2
EĞİTİM TALEP FORMU
1-) Almak istenilen eğitim/eğitimleri işaretleyiniz:
 Stres Yönetimi
 Etkili İletişim
 Sunum Becerileri
 Takım Çalışması
2-) Eğitim yeri tercihinizi belirtiniz:
 Kariyer Merkezi Binası
 Birimin tahsis edeceği yer
3-) Biriminizde eğitime katılacak kişi sayısını belirtiniz: …………….
Notlar:

Eğitimlerin tamamı talep edilebileceği gibi sadece ilgilenilen başlıklarda da eğitim
verilebilir.

Her bir eğitim 1-1,5 saat kadar sürmektedir.

Eğitim yerini birimin tahsis etmesi durumunda yapılacak sunumlar için projeksiyon cihazı
ve bilgisayarın ilgili birim tarafından sağlanması gerekmektedir.

Eğitimi talep eden birimlerle yapılacak görüşme sonucunda uygun tarihler belirlenecektir.
Download

EK:1 EĞİTİM BİLGİLERİ Stres Yönetimi (Uzm.Psk. Kadir ÖZDEN