BAĞLANMA, CĐNSEL ĐŞLEV BOZUKLUKLARI ve CĐNSEL TERAPĐLER
26-27 KASIM 2011
Psk. Dr. Zeynep Akabay Gülçat ve Uzm. Psk. Tarık Solmuş
Eğitimin Temel Amacı
Yakın ilişki dinamikleri ve bağlanma çerçevesinde cinsel işlev bozukluklarında
değerlendirme ve tedavi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin Kısa Đçeriği
Bu eğitim çerçevesinde kısaca aşağıdaki konulara değinilecektir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yakın / romantik ilişki dinamikleri
Bebeklikten yetişkinliğe bağlanma süreci, stilleri ve romantik bağlanma
Kültür / cinsiyet rolleri, bağlan(a)ma(ma) ve cinsel yaşam ilişkisi
Bağlan(a)ma(ma) ve cinsellik / cinsel sorunlar
Cinsel işlevsellik, anatomi ve fizyoloji
Kadınlarda görülen cinsel işlev bozuklukları
Erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları
Görüşme, değerlendirme, formülasyon
Terapide kullanılan genel teknikler
Soruna özel terapi teknikleri
Katılımcılara Verilecek Eğitim Materyalleri
•
•
Solmuş, T. (2010). Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi: Türkiye Bağlanma El
Kitabı (Editör), Đstanbul: Sistem Yayıncılık.
Bağlanma, cinsel sorunlar ve cinsel tedavilere ilişkin çok sayıda makale
Eğitime Kimler Katılabilir ?
Psikologlar, psikolojik danışmanlar ve psikiyatristler
Ürologlar
Kadın doğum uzmanları
Meşrutiyet Cad. Konur 2 sokak 71/6 Kızılay/Ankara
0312 418 10 49, 0505 253 41 82
[email protected], www.olgupsikoloji.com
Süre
16 saat
Saatler
11.00 - 19.00
Kontenjan
20 kişi
Ücret
300 TL +KDV
Verilecek Belge
Katılım Belgesi
Eğitmenler
Psk. Dr. Zeynep Akabay Gülçat
ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. AÜ Uygulamalı (Klinik)
Psikoloji AD’nda master (1983) ve doktora (1995) derecelerini aldı. 1983-2007 yılları
arasında GATA Psikiyatri Kliniği’de klinik psikolog olarak görev yaptı. Bu süreçte,
cinsel işlev bozukluklarının tedavisi başta olmak üzere; psikoterapi, psikolojik ve
nöropsikolojik değerlendirme, araştırma, eğitim alanlarında çalıştı. Çoğunluğu cinsel
işlev bozuklukları ve uyku bozuklukları olmak üzere 60’a yakın yurt içi ve yurt dışı
hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi, kitap bölümü, kongre bildirisi’nin yanı sıra,
çeviri kitapları ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Halen çeşitli yüksek öğrenim
kurumlarında dersler vermekte olup, uygulamacı ve eğitmen olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
Uzm. Psk. Tarık Solmuş
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1994 yılında lisans ve 1997 yılında da
“Eğitim Düzeyinin, Cinsiyetin, Kurbanın Giyim Tarzının ve Sosyal Statüsünün
Tecavüz Kurbanına ve Saldırgana Yüklenen Suç Miktarı Üzerindeki Etkisi” başlıklı
çalışmasıyla yüksek lisans derecelerini almıştır. Hv. K. K.lığı Hava Harp Okulu’nda
Psikolog - Öğretim Görevlisi, TEPE Grubu ve ARGE Eğitim & Araştırma &
Danışmanlık şirketlerinde Đnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanı olarak görev yapmıştır.
Türk Psikologlar Derneği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu üyeliğinde de
bulunmuş olan Tarık Solmuş’un, çeşitli akademik-güncel dergi ve web sayfalarında
yayınlanmış olan 70'e yakın özgün makalesi, birçok çevirisi, kitap bölümleri, köşe
Meşrutiyet Cad. Konur 2 sokak 71/6 Kızılay/Ankara
0312 418 10 49, 0505 253 41 82
[email protected], www.olgupsikoloji.com
yazıları, ulusal kongrelerde sunulmuş olan bildirileri, “Đş Yaşamında Duygular ve
Kişilerarası Đlişkiler (Beta, 2004)”, “Bağlanma ve Aşkın Đki Yüzü (Epsilon, 2008)”,
“Mozaiğin Kadınları: Bağlanmaları ve Aşklarıyla Türkiye’li Kadınlar” (Sistem, 2009),
“Bebeğim Senden; Ama Senden Değil” (Dharma, 2009), “Romantik Terörizm ve
Romantik Tecavüz” (Sistem, 2010), “Đşyeri Terapisi: Đş Yaşamında Kişilik ve Davranış
Sorunları (Papatya, 2010), "Çift, Evlilik ve Aile Terapisi (Doruk Yayıncılık, 2011),
“Sinemada Romantik Đlişkiler, Aşk ve Bağlanma" (Papatya Yayıncılık, 2011) ve
"Mozaiğin Anneleri" (Değerlendirme Sürecinde) adlı kitapları bulunmaktadır; aynı
zamanda, "Romantik Đlişkiler, Evlilik ve Ana Baba Çocuk Đlişkileri (Nobel Kitabevi,
2010)", “Endüstriyel Klinik Psikoloji ve Đnsan Kaynakları Yönetimi (Beta, 2007)”, “Đş ve
Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar (Epsilon, 2008)” ve "Bağlanma, Evlilik ve Aile
Psikolojisi: Türkiye Bağlanma El Kitabı" (Sistem, 2010) adlı kitapların da editörlüğünü
yapmıştır. Mobbinge Karşı Dayanışma Derneği Yön. Kur. Üyesi ve Aile ve Evlilik
Terapileri Derneği’nin de üyesi olan Tarık Solmuş halen çalışmalarını Bağlanma ve
Endüstriyel Klinik Psikoloji alanlarında sürdürmekte; hem çift - evlilik ve aile
danışmanı hem de kurumsal danışman ve eğitmen olarak görev yapmaktadır.
Meşrutiyet Cad. Konur 2 sokak 71/6 Kızılay/Ankara
0312 418 10 49, 0505 253 41 82
[email protected], www.olgupsikoloji.com
Download

Eğitimin içeriğini görmek için lütfen tıklayınız