GAYRETTEPE FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Maktav DİNÇER
ÖZGEÇMİŞ:
1983 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı’nda uzmanlığını tamamladı.
1993-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji
Enstitüsü’nde yardımcı doçent, 1994-2000 yılları arasında ise doçent olarak
görev aldı.
2000 yılında ise yine aynı enstitüden profesör unvanını elde etti.
Prof. Dr. Sait OKKAN
ÖZGEÇMİŞ:
1964’de İstanbul Atatürk Erkek Lisesi’ni bitirdi.
1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1975-1978 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi Ana Bilim Dalı’nda uzman olarak görev aldı.
1981-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı’nda doçent olarak görev aldı.
1988-1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim
Dalı’nda profesör unvanını elde etti.
Başlıca ilgi alanları; meme kanseri, akciğer kanseri, jinekolojik ve üro-genital tümörler, santral
sinir sistemi tümörleri
Doç. Dr. Şefik İĞDEM
ÖZGEÇMİŞ:
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1996 yılında ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Ana Bilim Dalı’nda doktorasını bitirdi.
Uz. Dr. Gül ALÇO
ÖZGEÇMİŞ:
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1999-2003 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi Bölümü’nde ihtisasını tamamladı.
Başlıca ilgi alanları; meme kanseri, jinekolojik kanserler, akciğer kanseri,
gastrointestinal sistem tümörleri, santral sinir sistemi tümörleri.
Download

gayrettepe florence nıghtıngale hastanesi radyasyon onkolojisi