1.
2.
3.
4.
5.
6.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe
Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt
sırasında belgelendirilmelidir).
Onaylı Lisans Not Transkripti
Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Güz Dönemi öğrenim ücretinin 1343 TL banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Öğrenim
ücretini bankaya yatırırken açıklama kısmına Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına I. Dönem Kayıt Ücreti, TC Kimlik Numarasını ve Adını Soyadını belirten ibareyi yazdırmalıdır.
NOT: Derslerden muaf olma durumunda olan öğrenciler var ise kayıt ücretini yatırmadan önce
onaylı muafiyet belgelerini Eğitim Fakültesi öğrenci işlerine getirdiği taktirde muaf olduğu derslerin
ücretini yatırmalarına gerek kalmayacaktır. Muafiyet koşulları:
-
-
Özel öğretim kurumlarında en az üç yıl öğretmenlik yapanlar ile MEB bağlı okullarda iki yarıyıl vekil/ücretli
öğretmenlik yapmış olanlar, bunu sigorta belgelerine dayalı olarak belgelendirdikleri taktirde (Onaylı),
“Öğretmenlik Uygulaması” derslerinden muaf tutulabilirler.
Yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamında daha önce dersleri alıp başarılı
olduğunu belgeleyenler o derslerden muaf tutulabilirler.
HESAP BİLGİLERİ:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE HESABI
T.C. HALK BANKASI DEFNE ŞUBESİ
IBAN: TR81 0001 2001 3750 0006 0000 43
-
Ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu
dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa düzeltmeleri gerekmektedir.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS LİSTELERİ ve
ÜCRETLERİ
a. Birinci Dönem Dersleri
Dersler
Gelişim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Program Geliştirme ve Öğretim
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Program Toplamı
T
2
2
2
2
3
2
13
U
0
0
0
0
2
6
8
K
2
2
2
2
4
5
17
Ücret
158 TL
158 TL
158 TL
158 TL
316 TL
395 TL
1343 TL
T
2
2
2
2
8
U
0
0
0
2
2
K
2
2
2
3
9
Ücret
158 TL
158 TL
158 TL
237 TL
711 TL
2054 TL
b. İkinci Dönem Dersleri
Dersler
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Program Toplamı
Download

NOT: Derslerden muaf olma durumunda olan öğrenciler var ise kayıt