AYLIK BÜLTEN
(EYLÜL/2014)
STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
(STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ)
1. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TANITIMI
1.1. GENEL BİLGİ
Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer
gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu
sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak
suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri
almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve
mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye
Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur.
Bu çerçevede, “ Mükelleflerimizi, hakları ve ödevleri konusunda
bilgilendirerek vergi kanunlarını herkes için adil ve etkin bir şekilde
uygulamak suretiyle yüksek kalitede hizmet sunmak” misyonunu yüklenen
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığımız, 16 Eylül 2005 tarihi itibariyle
faaliyetine başlamıştır.
Başkanlığımız, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, İnsan Kaynakları
ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü ile Strateji Grup Müdürlüğü olarak üçlü
Grup Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiş olup Başkanlık hizmet birimleri olan 6
Müdürlük ve Erzurum il merkezinde 2 Vergi Dairesi Müdürlüğü ile 18 İlçe
Malmüdürlüğü Gelir Servisleri ile mükelleflerimize hizmet sunmaktadır.
Misyonumuz: Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak
üzere yeterli
geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri
çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve
uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli
hizmet sunmaktır.
Vizyonumuz:
Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi; geliştiren,
kavrayan, güvenilir , etkin, şeffaf, küresel, boyutta öncü ve örnek bir
idare olmaktır.
1.2. BİRİMLERİMİZİN SAYISAL DURUMU
3 GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
2 VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
TAKDİR
KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
ERZURUM
VERGİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
18 BAĞLI
VERGİ
DAİRESİ
6
MÜDÜRLÜK
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
• Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü
• Denetim Koordinasyon Müdürlüğü
• Hukuk Bürosu
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
• İnsan Kaynakları Müdürlüğü
• İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
• Strateji Müdürlüğü
KAZIM KARABEKİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AZİZİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
1.3. VERGİ DAİRELERİ
Bağlı Vergi Daireleri









Aşkale Malmüdürlüğü
Çat Malmüdürlüğü
Hınıs Malmüdürlüğü
Horasan Malmüdürlüğü
İspir Malmüdürlüğü
Karaçoban Malmüdürlüğü
Karayazı Malmüdürlüğü
Köprüköy Malmüdürlüğ
Narman Malmüdürlüğü









Oltu Malmüdürlüğü
Olur Malmüdürlüğü
Pasinler Malmüdürlüğü
Pazaryolu Malmüdürlüğü
Şenkaya Malmüdürlüğü
Tekman Malmüdürlüğü
Tortum Malmüdürlüğü
Uzundere Malmüdürlüğü
Aziziye Malmüdürlüğü
1.4. BAŞKANLIĞIMIZ TEŞKİLAT ŞEMASI
VERGİ VE ANLAŞMALAR
UYGULAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜKELLEF HİZMETLERİ
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM
KOORDİNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK BÜROSU
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE
DESTEK HİZMETLERİ
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
VERGİ DAİRESİ
İNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKANI
STRATEJİ GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KAZIM KARABEKİR
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜKLERİ VE
TAKDİR KOMİSYONLARI
AZİZİYE VERGİ
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAKDİR KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
1.5. HİZMET BİNASI, LOJMAN VE SOSYAL TESİSLERİN DURUMU
1.5.1. Hizmet Binaları
Vergi Dairesi Başkanlığımız Merkez Yönetim Caddesi/Yakutiye
adresindeki hizmet binamızda faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkanlık
hizmet binamız 2009 yılında, Vergi Dairesi Müdürlükleri hizmet binamız ise
1979 yılında hizmete girmiştir. Kullanım alanı 6.534 m2 olan hizmet
binamızın mülkiyeti hazineye ait olup, zemin + 4 kat ve 1 bodrum kattan
oluşmaktadır
1.5.2. Lojman Durumu
Başkanlığımızın 7 ayrı yerde toplam 46 adet lojmanı mevcuttur.







Atalar Mah. Paşalar Cad. Alkazan Apt.
Köşk Mah. Yeşil Lojmanlar
Yenişehir 50 Daireli Devlet Lojmanları
İsmet Paşa Mah.
Y.Köşk mah. Maliye Lojmanları (Sarı Lojman)
Hastaneler Cad. Devlet Lojmanları
Yunus Emre Mah. Maliye Lojmanları
2
20
16
4
2
1
1
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Başkanlığımızın merkez ve ilçelerinde misafirhanesi bulunmamaktadır.
Ancak Erzurum Defterdarlığı misafirhanesi talepli olan personelimize
hizmet vermektedir.
1.5.3. Hizmet Araçları
MODELİ
25 LL 606
2012 Model
Renault Fluance
Trivilege
Başkanlık
2005 Model
Ford Transit Minibüs
(Denetim Aracı)
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
Ford Transit Minibüs
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
25 AK 363
25 EU 846
2000 Model
MARKASI
KULLANILDIĞI
BİRİM
PLAKASI
25 FS 070
2006 Model
Ford Transit Minibüs
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
25 LN 481
2011 Model
Ford Transit Connect
İdari ve Mali İşler
Müdürlüğü
Ford Connect
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
25 SC 625
2012 Model
2. İNSAN KAYNAKLARI
2.1. Kadro Dağılımı
Vergi Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şemasına Göre Gelir İdaresi
Başkanlığı Atamalı Personel Dağılımı
MEVCUT KADRO
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
UNVAN
Vergi Dairesi
Başkanı
Gelir İdaresi
Grup Md.
Müdür
Müdür
Yardımcısı
Vergi Dairesi
Müdürü
Vergi Dairesi
Müd. Yrd.
Avukat
Gelir Uzman
Yrd.
TOPLAM
DOLU KADRO
BOŞ KADRO
ARALIK
2013
EYLÜL
2014
ARALIK
2013
EYLÜL
2014
ARALIK
2013
EYLÜL
2014
1
1
0
0
1
1
2
2
2
2
0
0
4
5
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
2
3
2
3
0
0
6
5
6
5
0
0
3
3
3
3
0
0
1
0
1
0
0
0
19
19
14
13
5
6
6
6
5
5
4
4
5
4,5
4
3,5
3
3
3
2
2
1
1
0
0
2,5
2
1,5
1
0,5
0
BOŞ KADRO ARALIK
MEVCUT KADRO ARALIK
DOLU KADRO ARALIK
MEVCUT KADRO EYLÜL
DOLU KADRO EYLÜL
BOŞ KADRO EYLÜL
2.2. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Atamalı Personel
MEVCUT KADRO
SIRA NO
UNVAN
ARALIK
2013
EYLÜL
2014
1
Gelir Uzmanı
48
47
2
Şef
19
17
3
Gelir Uzman Yrd.
29
16
4
Memur
2
0
5
İcra Memuru
3
0
6
V.H.K.İ.
118
113
7
Hizmetli
7
7
8
Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
5
4
9
Şoför
3
1
234
205
İL TOPLAMI
120
100
80
60
40
20
0
Gelir
Uzmanı
Şef
Gelir
Uzman Yrd.
Memur
MEVCUT KADRO ARALIK
İcra
Memuru
V.H.K.İ.
Hizmetli
MEVCUT KADRO EYLÜL
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
Şoför
2.3. Toplam Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
( 2014/EYLÜL)
PERSONELİMİZİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI
1
YILDAN
AZ
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
25 YILDAN
FAZLA
TOPLAM
0
23
11
18
21
28
117
218
1%
10%
1 YILDAN AZ
5%
8%
54%
9%
1-5
6 -10
11- 15
13%
16-20
21-25
25 YILDAN FAZLA
2.4. Toplam Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
( 2014/EYLÜL)
PERSONELİMİZİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
7
20
10
24
19
41
51-55
56-60
61-65
TOPLAM
53
35
9
218
53
41
35
24
20
19
10
9
7
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
PERSONELİMİZİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
56-60
61-65
2.5. Başkanlığımız Merkez ve İlçe Birimleri Personellerinin
Genel Toplamı (2013-2014)
DOLU
BOŞ
(*) GENEL TOPLAM
2013
ARALIK
2014
EYLÜL
2013
ARALIK
2014
EYLÜL
2013
ARALIK
2014
EYLÜL
MERKEZ
197
172
-
-
197
172
İLÇE
51
46
-
-
51
46
TOPLAM
248
218
-
-
248
218
(*) GİB Merkez Atamalı Personel Dahil Edilmiştir.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ARALIK
2013
EYLÜL
2014
DOLU
MERKEZ
197
172
İLÇE
51
46
MERKEZ
İLÇE
2.6. Birimlerin Faal Mükellef Sayısına Göre Personel Dağılımı
( 2014/EYLÜL)
V.H.K.İşletmeni
Hizmetli
TOPLAM
FAAL MÜK.SAYISI
PERSONELE DÜŞEN
MÜK.SAYISI
31
2
66
13.885
210
AZİZİYE V.D.M.
1
1
12
6
5
18
1
44
5.862
133
İcra Memuru
Gelir Uzman Yrd.
7
Memur
Şef
7
Müd. Yrd.
Gelir Uzmanı
Vergi Dairesi Müd.Yrd.
16
Müdür
2
Vergi Dairesi Müd.
1
DAİRESİ
KAZIM KARABEKİR
AŞKALE MALMÜD.
1
1
857
857
AZİZİYE MALMÜD.
2
2
0
0
ÇAT MALMÜD.
3
3
253
84
HINIS MALMÜD.
2
2
767
384
HORASAN MALMÜD.
7
7
1.052
150
İSPİR MALMÜD.
2
2
642
321
KARAÇOBAN MALMÜD.
1
1
365
365
KARAYAZI MALMÜD.
1
1
509
509
KÖPRÜKÖY MALMÜD.
1
1
242
242
NARMAN MALMÜD.
2
2
4
476
119
OLTU MALMÜD.
3
3
6
1.566
261
OLUR MALMÜD.
1
0
1
244
244
PASİNLER MALMÜD.
4
4
788
197
PAZARYOLU MALMÜD.
1
1
145
145
ŞENKAYA MALMÜD.
1
1
638
638
0
1
366
366
TORTUM MALMÜD.
6
6
498
83
UZUNDERE MALMÜD.
2
2
337
169
156
29.492
189
TEKMAN MALMÜD.
TOPLAM
1
2
0
3
0
35
13
12
88
0
0
3
3. BİRİMLERİMİZİN FAALİYETLERİ (2014/EYLÜL)
Başkanlığımız Grup Müdürlükleri ve bağlı müdürlüklerinin 2014 yılı Eylül ayı
faaliyetleri, bir önceki faaliyet dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki konu başlıkları
altında açıklanmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mükellef Hizmetleri
Tahsilât Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri
İdari ve Mali İşler
İletişim, Basın ve Web Hizmetleri
Başkanlığımız Etkinlikleri
3.1. MÜKELLEF HİZMETLERİ
3.1.1. Özelge Çalışmaları
Bilindiği üzere 213 Sayılı VUK’nun 413’ üncü maddesi gereğince DYİAS da yer alan
e–özelge sistemi kullanılarak özelgeler hazırlanmakta, ayrıca kamu kurum ve
kuruluşlarına da idari görüş verilmektedir.
Başkanlığımızın bu döneme ait özelge sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
ÖZELGELER (EYLÜL/ 2014 )
VERGİ
TÜRÜ
GELİR
VERGİSİ
KURUMLAR
VERGİSİ
VERGİ
USUL
KANUNU
ÖNCEKİ
AYDAN
DEVREDEN
TALEPLER
TALEP
YENİ
EDİLEN
OLUŞTURULAN
ÖZELGE
ÖZELGE SAYISI
SAYISI
1
-
GİB’DEN
HAVUZDAN
ONAYLANMADAN
ÜRETİLEN
DÖNEN ÖZELGE
ÖZELGE SAYISI
SAYISI
AKIŞTA
OLAN
ÖZELGE
SAYISI
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
KDV
2
-
-
-
-
2
DAMGA
VERGİSİ
-
-
-
-
-
-
HARÇLAR
KANUNU
-
-
-
-
-
-
MTV
-
-
-
-
-
-
ÖTV
-
-
-
-
-
-
DİĞER
VERGİLER
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
3
1
-
1
-
3
3.1.2. İdari Görüş Yazıları
( 2014/EYLÜL)
BAŞKANLIĞIMIZCA VERİLEN İDARİ GÖRÜŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER
2013
(KÜMÜLATİF)
2014/EYLÜL
VERİLEN
İDARİ GÖRÜŞ
SAYISI
İŞLEMİ
DEVAM
EDENLER
(*)
VERİLEN
İDARİ GÖRÜŞ
SAYISI
İŞLEMİ
DEVAM
EDENLER
(*)
GELİR VERGİSİ
1
-
-
-
KURUMLAR VERGİSİ
2
-
-
-
VERGİ USUL KANUNU
-
-
-
-
KDV
11
-
3
-
DAMGA VERGİSİ
8
1
1
1
HARÇLAR KANUNU
3
-
-
-
ÖTV
1
-
1
-
ÖKC
-
-
-
-
6183 SAYILI KANUN
-
-
-
-
MTV
-
-
-
-
DİGER VERGİLER
TOPLAM
6
-
-
-
32
1
5
1
VERGİ TÜRÜ
( * ) GİB'e görüş sorulmuş olup, cevabı beklenmektedir.
3.1.3. Diğer İşlemler
3.1.3.1. DEFGEL Özel Esaslar Veri Giriş İşlemleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında özel
esaslara alınan mükellef sayıları aşağıdaki gibidir.
ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI KAPSAMINDA SİSTEME YAPILAN BİLGİ
GİRİŞLERİNE AİT BİLGİLER
VERİ GİRİŞİNİN DAYANAĞI
(TESPİTLER)
2013 ARALIK
(KÜMÜLATİF)
2014
EYLÜL
SMİYB (VİR) DÜZENLEME
12
-
SMİYB (VİR) ORTAK
9
-
SMİYB (VİR) KULLANMA
592
32
SMİYB Düzenleme Olumsuz Tespiti
125
-
SMİYB Kullanma Olumsuz Tespiti
724
35
Adreste Bulunmama
112
-
Defter Belge İbraz Etmeme
-
-
Tutarsızlık
-
-
İhtiyati Tahakkuk/Haciz
VİR Raporu Olanlardan Mal ve Hizmet Alanlar
Olumsuz Tespiti Olanlardan Mal ve Hizmet
Alanlar
-
-
-
-
1574
67
TOPLAM
ÖZEL ESASLARDAN ÇIKIŞI YAPILAN
MÜKELLEFLERE AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER
DÖNEMİ
SMİYB
(VİR)
Kullanma
SMİYB
Düzenleme
Olumsuz
Tespit
SMİYB
Kullanma
Olumsuz Tespit
Adreste
Bulunmama
Tespiti
TOPLAM
2013
137
17
406
560
(KÜMÜLATİF)
2014
5
0
9
14
EYLÜL
Rapor veya olumsuz tespit bulunan
mükelleflerin EVDO sistemine veri
giriş/çıkışları DEFGEL programı kullanılarak
2010/2 KDV İç Genelgesi
açıklamalarına göre yapılmaktadır.
3.1.3.2. KDV İadesi İşlemleri ( Eylül /2014)
MÜKELLEF ORANSAL DÖNEM
SAYISI
DAĞILIM SAYISI
ORANSAL
DAĞILIM
İADE
TUTARI
ORANSAL
DAĞILIM
DÖNEM TOPLAM İADE
TALEBİ
21
100,00
45
a) Önceki Dönemlerden
Devreden İade
7
33,33
12
26,67
294.743,23
24,04
b) Bu Dönemde Talep
Edilen İade
14
66,67
33
73,33
931.111,93
75,96
GERÇEKLEŞTİRİLEN
İADELER
10
47,62
22
48,89 1.035.944,25
84,51
a) Nakden İade
5
50,00
9
40,91
41,08
i - İncelemesiz ve
teminatsız iade
ii -Teminat Mektusu ile
İade
100,00 1.225.855,16
425.574,34
100,00
1
3
174,44
0
0
0,00
iii -YMM Raporu ile
(Teminatsız) İade
4
6
425.399,90
iv - İnceleme Raporu ile
(Teminatsız) İade
0
0
0,00
b) Mahsup Yolu İle İade
5
50,00
13
59,09
610.369,91
58,92
i - Kendi Vergi Borçlarına
Mahsup
4
80,00
10
76,92
561.991,44
92,07
ii - Ortaklarının
Borçlarına Mahsup
0
0
0,00
0
0
0,00
1
3
48.378,47
v - Gümrük Vergisi
Borçlarına Mahsup
0
0
0,00
TEMİNAT ÇÖZÜMÜ İÇİN
İŞLEME KONULAN
RAPOR
0
0
0,00
i - Vergi İnceleme Raporu
0
0
0,00
ii - YMM Raporu
0
0
0,00
ERTESİ DÖNEME
DEVREDEN İADELER
11
iii -Kendilerine Satış
Yapanların Borçlarına
Mahsup
iv - SSK Prim Borcuna
Mahsup
52,38
23
51,11
189.910,91
15,49
KDV İADELERİNE AİT İŞLEMLERİN 2013 YILINDAKİ SEYRİ (2013/ARALIK)
( Vergi Dairesi Müdürlüğü Verilerine Göre)
MÜKELLEF
SAYISI
DÖNEM TOPLAM İADE
TALEBİ
a) Önceki Dönemlerden
Devreden İade
b) Bu Dönemde Talep Edilen
İade
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
DÖNEM
SAYISI
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
İADE
TUTARI
(TL)
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
16
100,00
38
100,00
1.013.808,23
100,00
6
37,50
15
39,47
178.299,81
17,59
10
62,50
23
60,53
GERÇEKLEŞTİRİLEN İADELER
9
56,25
22
57,89
a) Nakden İade
6
66,67
15
68,18
i - İncelemesiz ve teminatsız
iade
0
0
0,00
ii -Teminat Mektusu ile İade
0
0
0,00
6
15
0
0
iii -YMM Raporu ile
(Teminatsız) İade
iv - İnceleme Raporu ile
(Teminatsız) İade
b) Mahsup Yolu İle İade
i - Kendi Vergi Borçlarına
Mahsup
ii - Ortaklarının Borçlarına
Mahsup
iii -Kendilerine Satış
Yapanların Borçlarına
Mahsup
iv - SSK Prim Borcuna
Mahsup
v - Gümrük Vergisi
Borçlarına Mahsup
835.508,44
707.811,04
635.794,66
69,82
89,83
635.794,66
0,00
3
33,33
7
31,82
72.016,38
10,17
1
33,33
6
85,71
59.293,58
82,33
0
0
0,00
0
0
0,00
1
1
12.722,80
0
0
0,00
0
0
0,00
i - Vergi İnceleme Raporu
0
0
0,00
ii - YMM Raporu
0
0
0,00
ERTESİ DÖNEME DEVREDEN
İADELER
7
TEMİNAT ÇÖZÜMÜ İÇİN
İŞLEME KONULAN RAPOR
82,41
43,75
16
42,11
305.997,19
30,18
3.1.3.3. (IPA) Çerçeve Anlaşması 2014 Yılı Eylül Ayı İstisna ve
İade Uygulamasına Yönelik Çalışmalar
VERİLEN ÖZELGE
MİKTAR
KDV İSTİSNASI SERTİFİKASI TALEPLİ ÖZELGE SAYISI
1
KDV İADESİ TALEPLİ ÖZELGE SAYISI
0
TOPLAM (AVRO-TL)
218.191,00 AVRO
VERİLEN KDV İSTİSNA SERTİFİKASI SAYISI
1
KDV İSTİSNA SERTİFİKASI VERİLEN AT YÜKLENİCİ
SAYISI
1
3.1.3.4. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı İş Planı
Sonuçları
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca açıklanan Ocak-Aralık dönemlerine ait
hedef gerçekleştirme sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir.
1.1.2.1 Faaliyet : Örnek özelge havuzundan üretilerek verilen özelge
sayısının % 70 olması
Gösterge
: Örnek özelge havuzundan üretilerek verilen özelge sayısı
2013 yılında, mükellefler tarafından vergi dairesi başkanlığına 46 özelge talebi
yapılmış, bunun % 13'ü Özelge Otomasyon Sistemi üzerinden merkez teşkilatına
gönderilmiş, % 87'si ise örnek özelge havuzundan üretilip cevaplandırılarak % 70
olarak belirlenen performans hedefi aşılmıştır.
1.1.2.2 Faaliyet : İdari işlem sonuçlarının izlenmesi
Gösterge
:İdare lehine ve aleyhine sonuçlanan dava dosya sayısı ve
kaybedilme nedenleri
2013 yılında, idare tarafından yapılan işlemlerden ihtilaf konusu yapılıp idare
aleyhine sonuçlanan tutar, bir önceki yıla göre % 95 azalmıştır. Aynı zamanda idare
aleyhine sonuçlanan davaların sayısı da % 79 azalmıştır.
1.3.1-1 Hedef
: Toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik 9 çalışma
yapılması
Gösterge
: Toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik
gerçekleştirilen eğitim sayısı (konferans, seminer, panel)
2013 yılında, toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik olarak 9 çalışma yapılması
hedeflenmiş olup, 13 çalışma gerçekleştirilerek performans hedefi aşılmıştır.
2.2.6.1 Faaliyet : Yaygın ve yoğun vergi denetimi sonucu düzenlenen
tutanaklara istinaden tebliğ edilen ihbarnamelerin % 80
olması.
Gösterge
:1. Düzenlenen tutanak sayısı
2. Cezalı tutanak sayısı
3.Tebliğ edilen ihbarname sayısı
2013 yılında, yaygın ve yoğun vergi denetimleri kapsamında tanzim edilen
tutanaklardan 4.561'i için ihbarname düzenlenmiş olup, bu ihbarnamelerin % 97'si
tebliğ edilerek % 80 olarak belirlenen performans hedefi aşılmıştır.
2.2.6.2 Faaliyet : Denetlenen mükellef sayısının % 5 artırılması
Gösterge
: Denetlenen Mükellef sayısı
2013 yılında, denetlenen mükellef sayısı bir önceki yıla göre % 75 artmış olup, % 5
olarak belirlenen performans hedefi oldukça geçilmiştir. Diğer taraftan denetimler
sonucunda tesis ettirilen mükellefiyet sayısı 157 olarak gerçekleşmiştir.
2.3.1.1 Hedef :Ödeme emirlerinin en az % 50‘sinin elden ve posta vasıtasıyla
tebliğ edilmesi
Gösterge
:1-Tebliğ edilmesi gereken ve tebliğ edilen ödeme emri sayısı
2-Tebliğ edilen ödeme emri tutarı
2013 yılında, toplam 340.779 adet ödeme emrinin % 41,9'u tebliğ edilmiş olup,
bunun % 38'i memur eliyle ve posta yoluyla tebliğ edilerek %50 olarak belirlenen
performans hedefinin altında kalınmıştır.
2.3.1.2 Hedef : Vergi türleri itibariyle cari dönem toplam tahsilatın
toplam tahakkuka oranının % 90,5 olması
Gösterge
: Vergi türleri itibariyle cari dönem toplam tahsilatın toplam
tahakkuka oranı
2013 yılında, vergi türleri itibariyle cari dönem tahsilatlarının tahakkuklarına
oranı % 93 olarak gerçekleşmiş ve performans hedefi aşılmıştır. Bir önceki yıla
göre 7 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir.
2.3.1.2 Hedef : Kanuni sürelerinde yapılan vergi ödemelerinin
tahakkuklarına oranının % 85 olması
Gösterge
: Kanuni sürelerinde yapılan vergi ödemelerinin
tahakkuklarına oranı
2013 yılında, kanuni süresinde yapılan vergi ödemelerinin tahakkuklarına
oranı % 79 olarak gerçekleşmiş ve % 85 olarak belirlenen hedefe
yaklaşılmıştır. Bir önceki yıla göre 8 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir.
2.3.2.1 Hedef : Bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının,
hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef
sayısına oranının % 50 olması
Gösterge
: Bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının,
hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef
sayısına oranı
2013 yılında, bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının,
hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısına oranı %
111 olarak gerçekleşmiş olup % 50 olarak belirlenen performans hedefi
oldukça aşılmıştır.
2.3.3.1 Hedef
:Cari yıl öncesi dönemlere ait yapılan takipli tahsilatın bir
önceki yıl sonu tahsil edilebilir toplam borç stokuna
oranının % 25,36 olması
Gösterge
:Cari yıl öncesi dönemlere ait alacaklardan cari dönemde
yapılan tahsilatın, bir önceki yıl sonu net tahsil edilebilir
toplam alacak stokuna oranı
2013 yılında, cari yıl öncesi dönemlere ait yapılan takipli tahsilat tutarının, bir
önceki yıl sonu tahsil edilebilir toplam borç stoğuna oranı %12,4 olarak
gerçekleşmiş olup, %25,36 olarak belirlenen performans hedefinin altında
kalınmıştır.
2.3.3.1 Hedef : Alacak stokunun azaltılmasına yönelik verilen hedeflerin
gerçekleşme oranının % 95 olması
Gösterge
: Yıl İçinde tahsil edilen vergi gelirleri /hedeflenen vergi
gelirleri
2013 yılında, borç stoğundan yapılması planlanan tahsilat %78 olarak
gerçekleştirilerek verilen hedefin altında kalınmıştır.
3.1.2-1 Hedef
: Çalışanların % 20'sinin hizmet içi eğitime tabi tutulması
Gösterge
: Hizmet içi eğitime katılan çalışan sayısı
2013 yılında , toplam personelin %43'üne tekabül eden 110 kişi hizmet içi eğitime
tabi tutulmuş olup, %20 olarak belirlenen hedef gerçekleştirilmiştir.
3.1.3.5. Anlaşmalı Matbaalar
2014 YILI ANLAŞMALI MATBAA SAYILARI
YILLAR
MEVCUT
MATBAA
SAYISI
ANLAŞMALI
MATBAA
SAYISI
İLK DEFA
ANLAŞMA
YAPILAN
MATBAA
SAYISI
ANLAŞMASI
YENİLENEN
MATBAA
SAYISI
ANLAŞMASI
YENİLENMEYEN
MATBAA SAYISI
ANLAŞMASI
FESEDİLEN
MATBAA
SAYISI
2014
18
18
1
16
-
-
*1 MATBAANIN ANLAŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP YENİLECEKTİR.
3.1.4. Uzlaşma İşlemleri
2014 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Ayı Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
Bilgileri
ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA SONUÇLARI
VDBŞK. ve 2
V.D.
TOPLAMI
68
66
0
-
6
Uzlaşılan Ceza
Tutarı (%) (6/5)
66
0
5
Uzlaşılan Ceza
Tutarı
66
4
Uzlaşmaya
Konu Olan Ceza
Tutarı
Diğerleri
3
Uzlaşılan Vergi
Tutarı (%) (4/3)
0
Vergi İnc.
Dayalı Olan
CEZA TUTARI
Uzlaşılan Vergi
Tutarı
2
VDBŞK.
UZLAŞMA
KOMİSYONU
0
0
-
100,00 166.094,78 166.094,28 100,00 382.511,90
29.069,00
7,60
97,06 166.094,78 166.094,28 100,00 382.511,90
29.069,00
7,60
Uzlaşılan Dosya
Sayısı (%) (2/1)
Uzlaşılan Dosya
Sayısı
2
Başvuru
1
VERGİ TUTARI
Uzlaşmaya
Konu Olan Vergi
Tutarı
DOSYA ADEDİ
-
2014 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Ayı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Bilgileri
ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA SONUÇLARI
0
-
0
0
-
5
6
0
0
Uzlaşılan Ceza Tutarı
(%) (6/5)
Uzlaşılan Vergi Tutarı
(%) (4/3)
4
Uzlaşılan Vergi
Tutarı
Uzlaşmaya Konu
Olan Vergi
Tutarı
3
CEZA TUTARI
Uzlaşılan Ceza
Tutarı
0
VERGİ TUTARI
Uzlaşmaya Konu
Olan Ceza Tutarı
VDBŞK. ve 2
V.D.
TOPLAMI
2
Uzlaşılan Dosya
Sayısı
VDBŞK.
UZLAŞMA
KOMİSYONU
Başvuru
1
Uzlaşılan Dosya Sayısı
(%) (2/1)
DOSYA ADEDİ
-
3.1.5. Takdir Komisyonu Faaliyetleri
Takdir Komisyonu Başkanlığı’nın 2014 Yılı Eylül Ayı
İtibariyle Faaliyetlerine Ait Bilgiler
Bir Önceki
Aydan
Devreden
Dosya
Sayısı
Ay
İçinde
Gelen
Dosya
Sayısı
EYLÜL/ 2014
281
OCAK-EYLÜL
2014
2616
YILLAR
Toplam
Dosya
Sayısı
Karara
Bağlanan
Dosya
Sayısı
Geri
Çekilen
Dosya
Sayısı
Sonraki
Aya
Devreden
Dosya
Sayısı
Karara
Bağlanma
Yüzdesi
%
720
1001
260
12
729
26
3320
5936
4919
288
729
87
3.2. TAHSİLAT FAALİYETLERİ
3.2.1. Faal Mükelleflerin Vergi Türleri İtibariyle Dağılımı
( 2014 / EYLÜL)
SIRA
NO
BİRİMLER
GERÇEK
BASİT
G.V.(1) USUL (2)
G.M.S.İ GELİR V.
KURUMLAR V. K.D.V. TOPLAM
(3)
(1+2+3)
1
K.K.V.D.
4.521
2.357
4.350
11.228
1.739
6.105
19.072
2
AZİZİYE V.D.
2.179
1.779
1.146
5.104
499
2.574
8.177
330
274
116
720
58
396
1.174
0
0
0
0
0
0
0
60
131
34
225
16
80
321
216
376
79
671
41
289
1.001
464
395
67
926
80
555
1.561
3
4
5
6
7
AŞKALE
MALMÜD.
AZİZİYE
MALMÜD.
ÇAT MALMÜD.
HINIS
MALMÜD.
HORASAN
MALMÜD.
8
İSPİR
MALMÜD.
150
236
190
576
34
186
796
9
KARAÇOBAN
MALMÜD.
76
241
18
335
14
90
439
10
KARAYAZI
MALMÜD.
213
242
17
472
17
235
724
11
KÖPRÜKÖY
MALMÜD.
77
105
36
218
10
88
316
12
NARMAN
MALMÜD.
90
234
95
419
37
121
577
13
OLTU
MALMÜD.
455
523
421
1.399
81
551
2.031
14
OLUR
MALMÜD.
50
99
80
229
4
50
283
15
PASİNLER
MALMÜD.
242
347
91
680
58
302
1.040
16
PAZARYOLU
MALMÜD.
18
44
68
130
4
26
160
17
ŞENKAYA
MALMÜD.
180
334
65
579
15
216
810
18
TEKMAN
MALMÜD.
99
201
30
330
11
109
450
19
TORTUM
MALMÜD.
111
195
156
462
15
128
605
20
UZUNDERE
MALMÜD.
77
105
114
296
24
111
431
9.608
8.218
7.173
24.999
2.757
12.212
39.968
TOPLAM
Faal Mükellef Sayıları
29.492
* YBS Verilerine Göre Düzenlenmiştir.
Başkanlığımız Birimlerinin Tahakkuk ve
Tahsilat Bilgilerine; İl Geneli ve Seçilmiş Vergi
Türlerine Göre Bu Bölümde Yer Verilmiştir.
3.2.2. Bu Dönem Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri
İl Geneli Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri (Eylül)
ERZURUM İL GENELİ TAHAKKUK – TAHSİLAT ORANI
(EYLÜL)
VERGİ DAİRESİ/
MALMÜDÜRLÜĞÜ
TAHAKKUK
TOPLAMI
TAHSİLAT
TOPLAMI
TAHSİLAT/
TAHAKKUK
(%)
372.604.000
342.273.000
91,86
AZİZİYE V.D.
66.229.000
66.807.000
100,87
AŞKALE MM.
5.564.000
4.741.000
85,21
AZİZİYE MM.
1.046.000
366.000
34,99
ÇAT MM.
1.197.000
943.000
78,78
4.742.000
10.209.000
3.500.000
5.614.000
73,81
54,99
4.075.000
1.628.000
1.868.000
686.000
2.247.000
19.856.000
604.000
5.631.000
419.000
2.737.000
1.621.000
2.305.000
3.703.000
1.135.000
1.279.000
665.000
1.764.000
17.314.000
552.000
4.893.000
350.000
1.477.000
1.128.000
2.105.000
90,87
69,72
68,47
96,94
78,50
87,20
91,39
86,89
83,53
53,96
69,59
91,32
1.317.000
993.000
75,40
506.585.000
461.602.000
91,12
K.KARABEKİR V.D.
HINIS MM.
HORASAN MM.
İSPİR MM.
KARAÇOBAN MM.
KARAYAZI MM.
KÖPRÜKÖY MM.
NARMAN MM.
OLTU MM.
OLUR MM.
PASİNLER MM.
PAZARYOLU MM.
ŞENKAYA MM.
TEKMAN MM.
TORTUM MM.
UZUNDERE MM.
TOPLAM
2014 Yılı Eylül Ayı İtibariyle Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri
(Seçilmiş Vergi Türlerine Göre)
Vergi Türüne Göre İl Geneli Tahakkuk – Tahsilat Artış ve Tahsilat Artış Oranları
ERZURUM İL GENELİ
VERGİ TÜRÜ
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAHSİLAT/TAHAKKUK
ORANI (%)
164.715.000
153.881.000
93,42
40.595.000
35.310.000
86,98
KDV
103.083.000
92.990.000
90,21
MTV
47.645.000
40.185.000
84,34
ÖTV 2.LİSTE
41.718.000
41.630.000
99,79
108.828.000
97.605.000
89,69
506.584.000
461.601.000
91,12
GELİR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
TAHAKKUK
TAHSİLAT
3.2.3. Başkanlığımız Birimlerinin Cari Dönem Tahakkuk – Tahsilat Bilgileri (*)
VERGİ DAİRESİ/
MALMÜDÜRLÜĞÜ
CARİ DÖNEM
TAHAKKUK
TOPLAMI
(1.000 TL)
CARİ DÖNEM
TAHSİLAT
TOPLAMI
(1.000 TL)
CARİ DÖNEM
GERÇEKLEŞME
ORANI
372.604
326.844
87,72
AZİZİYE V.D.
66.229
60.558
91,44
AŞKALE M.M.
5.564
4.258
76,53
AZİZİYE MM
1.046
69
6,60
ÇAT M.M
1.197
811
67,75
HINIS M.M
4.742
2.758
58,16
10.209
4.973
48,71
İSPİR M.M
4.075
3.411
83,71
KARAÇOBAN M.M
1.628
961
59,03
KARAYAZI M.M
1.868
1.103
59,05
686
446
65,01
2.247
1.346
59,90
OLTU M.M
19.856
15.442
77,77
OLUR M.M
604
485
80,30
5.631
4.265
75,74
419
296
70,64
ŞENKAYA M.M
2.737
1.356
49,54
TEKMAN M.M
1.621
895
55,21
TORTUM M.M
2.305
1.788
77,57
UZUNDERE M.M
1.317
847
64,31
506.585
432.912
85,46
KAZIMKARABEKİR
HORASAN M.M
KÖPRÜKÖY M.M
NARMAN M.M
PASİNLER M.M
PAZARYOLU M.M
TOPLAM
* YBS Verilerine Göre Düzenlenmiştir.
** Toplam Tahsilat Tutarına Kaynak Tabanlı Tahsilat Gerçekleşmesi Dahil
Edilmemiştir.
3.2.4. Birimlerimizin Kaynak Tabanlı Tahsilat (Net) Hedef ve
Gerçekleşmeleri (2014 / Ocak-Eylül )
EYLÜL / 2014
VERGİ
DAİRELERİ
ORAN
(%)
HEDEF
K.KARABEKİR V.D. 2.390.000
GERÇEKLEŞEN
OCAK-EYLÜL
2014 NET
KAYNAK
TABANLI
TAHSİLAT
HEDEF
OCAK-EYLÜL
2014 NET
KAYNAK
TABANLI
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞEN
ORAN
(%)
1.126.000
47,11
22.071.000
14.250.000
64,56
AZİZİYE V.D.
910.000
286.000
31,43
8.770.000
6.207.000
70,78
AŞKALE MM.
60.000
15.000
25,00
520.000
410.000
78,85
AZİZİYE MM.
30.000
10.000
33,33
260.000
183.000
70,38
ÇAT MM.
10.000
2.000
20,00
120.000
123.000 102,50
HINIS MM.
20.000
24.000 120,00
640.000
712.000 111,25
HORASAN MM.
80.000
28.000
35,00
760.000
638.000
83,95
İSPİR MM.
25.000
10.000
40,00
325.000
292.000
89,85
KARAÇOBAN MM.
15.000
5.000
33,33
155.000
169.000 109,03
KARAYAZI MM.
17.000
9.000
52,94
199.000
158.000
79,40
KÖPRÜKÖY MM.
15.000
4.000
26,67
155.000
126.000
81,29
NARMAN MM.
14.000
2.000
14,29
258.000
278.000 107,75
OLTU MM.
223.000
46.000
20,63
2.331.000
OLUR MM.
2.000
4.000 200,00
43.000
PASİNLER MM.
1.793.000
76,92
67.000 155,81
86.000
17.000
19,77
742.000
2.000
1.000
50,00
54.000
ŞENKAYA MM.
21.000
4.000
19,05
187.000
112.000
TEKMAN MM.
8.000
6.000
75,00
176.000
204.000 115,91
TORTUM MM.
20.000
12.000
60,00
190.000
308.000 162,11
UZUNDERE MM.
10.000
7.000
70,00
170.000
146.000
85,88
3.958.000
1.618.000
40,88
38.126.000
26.712.000
70,06
PAZARYOLU MM.
TOPLAM
482.000
64,96
54.000 100,00
59,89
3.2.4. 2014 Yılı Ocak – Eylül Hedef – Gerçekleşme Tahsilat Oranı
Bilgileri
ERZURUM GENELİ
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI
HEDEF
405.381.500
GERÇEKLEŞME
392.664.105
GERÇEKLEŞME /HEDEF(%)
96,90%
TAHAKKUK
572.775.087
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2014 (%)
68,6
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2013 (%)
70,2
TAHSİLAT ORANI 2014/
TAHSİLAT ORANI 2013(%)
-2,3
İADE 2014
64.828.736
İADE 2013
53.452.097
İADE 2014/2013 (%)
21,3
AZİZİYE VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KAZIM KARABEKİR
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
74.862.531
68.190.564
330.518.969
324.473.541
91,1
98,2
94.865.493
477.909.594
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2014 (%)
71,9
67,9
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2013 (%)
73,5
69,5
TAHSİLAT ORANI 2014/
TAHSİLAT ORANI 2013(%)
-2,2
-2,3
İADE 2014
10.651.199
54.177.537
İADE 2013
9.447.402
44.004.695
12,70%
23,10%
HEDEF
GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME/ HEDEF(%)
TAHAKKUK
İADE 2014/2013 (%)
3.3. DENETİM FAALİYETLERİ
Denetim Koordinasyon Müdürlüğü 2014/ Eylül Döneminde Yaygın Ve Yoğun
Vergi Denetimi Çalışmalarını Sürdürmüştür. Bu Dönemdeki Denetim Çalışmalarına
İlişkin İstatistiki Veriler Aşağıda Yer Almaktadır.
3.3.1. Denetim Koordinasyon Müdürlüğünce 2014 yılı İl
Merkezinde Yapılan Yaygın Yoğun Vergi Denetimlerinin
Dönemler İtibariyle Sonuçları ( 2013 Yılı Mukayeseli)
DENETİM
DÖNEMİ
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
KABUL
TUTANAK
SAYISI
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
KESİLEN CEZA
TUTARI (TL)
EYLÜL- 2014
125
213
323
30.869,70
OCAK-EYLÜL
2014
515
2167
5265
106.629,40
EYLÜL- 2013
752
1333
1632
143.525,00
OCAK-EYLÜL
2013
3463
6959
8589
708.711,40
3.3.2. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Sonuçlarının Denetim
Türü İtibariyle Dağılımı
Gündüz
Denetimi
Yol
Denetimi
3149
-87,3
4274
-92,3
611.471,40
-25,2
-87,0
2014/
Ocak-Eylül
373
240
3196
79.459,40
2013/
Ocak-Eylül
505
3810
4315
97.240,00
-71,8
2014/
Ocak-Eylül
142
-49,4
1927
-52,0
2069
AZALIŞ ARTIŞ ORANI (%)
KESİLEN CEZA TUTARI
(TL)
AZALIŞ ARTIŞ ORANI (%)
DENETLENEN MÜKELLEF
SAYISI
2958
AZALIŞ ARTIŞ ORANI (%)
2013/
Ocak-Eylül
KABUL TUTANAK SAYISI
DÖNEMİ
AZALIŞ ARTIŞ ORANI (%)
DENETİM
TÜRÜ
CEZALI TUTANAK SAYISI
YAYGIN ve YOĞUN DENETİM SONUÇLARININ
DENETİM TÜRÜ İTİBARİYLE DAĞILIMI
EYLÜL/2014
-72,0
27.170,00
3.3.3. Başkanlığımız Denetim Personeli Tarafından
Değerlendirilen İhbar Ve Şikâyetlere İlişkin Sonuçlar
TOPLAM
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
18
KABUL
SAYISI
30
DENETLEN
MÜKELLLEF
SAYISI
2014
E-MAİL
VİMER
EYLÜL
DİLEKÇE
YIL
BİMER
AYLAR
GELEN ŞİKAYET
SAYISI
ŞİKAYET ŞEKLİ
KESİLEN
CEZA
TUTARI
(TL)
6
6
0
30
12
18
5.021,70
2014 160 88 38 33
1
152
8
82
23.641,40
3.3.4. Denetim Koordinasyon Müdürlüğümüze 2014 Yılı
İçinde Gelen İhbar Ve Şikâyetlerin Sonuçlandırılmasına
İlişkin Bilgiler
İhbar Dilekçelerin Sonuçlandırılması (2014 / EYLÜL)
2014 / EYLÜL
Gelen Dilekçe Başvuru Sayısı
2014/
EYLÜL
30
160
0
8
30
152
İncelemeye Sevk Edilen Dilekçe Başvuru
Sayısı
Hıfz Edilen Dilekçe Başvuru Sayısı
Yaygın Yoğun Denetime Gönderilen
Dilekçe Başvuru Sayısı
Denetim
Konusu
Ticari
İşletmeler
TOPLAM
8
Yol
Denetimleri
8
EYLÜL
Sınai
İşletmeler
113
316
0
0
0
0
7
120
24.979,70
Hizmet
İşletmeleri
Serb.Mes.
Erbabı
203
İnşaat
Sektörü
0
0
7
203
5.890,00
323
30.869,70
Kayıt Dışı Çalıştırıldığı
Tespit Edilen İşci Sayısı
AYI
Kesilen Usulsüzlük
Cezası
2014
Denetim türü Bazında
Mükellef Sayısı
(1+5)
YILI
Mükkellefiyet Tesis
Ettrilen Kişi Saysı
(5)
ERZURUM
Fiili Dnetim Yapılan
Nakliye Araç Sayısı(4)
İLİ
Fiili envanter Sayımı,
Yapılan Mükellef Sayısı
(3)
Mutad Denetim Yapılan
Mükellef Sayısı(1)
Fiili Hasılat Denetimi
Yapılan Mükellef Sayısı( 2)
Denetime Katılan Personel
Sayısı
3.3.5. 2014 Eylül Ayında İl Genelinde Yapılan Yaygın Yoğun
Denetim Sonuçları
YAYGIN VE YOĞUN DENETİM SONUÇLARI BİLGİ FORMU
3.3.6. Tütün ve Alkol Mamulleri Satışı Yapan Mükellefler
Nezdinde Yapılan Denetim Çalışmaları
DÖNEM
Denetime Katılan Personel Sayısı
Düzenlenen Tutanak Sayısı
Kesilen Özel Usulsüzlük Cezası
ALKOL
TÜTÜN
Denetlenen Mükellef Sayısı
ALKOL+TÜTÜN
TOPLAM
Denetlenen Ürün Sayısı
Savcılığa Bildirilen Mükellef
Sayısı
Savcılığa/Mülki Amirliğe
Bildirilen Ürün Sayısı
ALKOL
TÜTÜN
TOPLAM
Mobil Denetim Cihazıyla
Okutulan Alkol Sayısı
Mobil Denetim Cihazıyla
Okutulan
Tütün Sayısı
Validatör İle Okutulan Alkol
Ür.Sayısı
Validatör İle Okutulan Tütün
Sayısı
TOPLAM OKUTULAN ALKOL
ÜR.SAYISI
TOPLAM OKUTULAN TÜTÜN
SAYISI
TOPLAM
Bandrolsüz Ürün ( Alkol)
Bandrolsüz Ürün (Tütün)
TOPLAM
2013/
OCAKARALIK
5
17
2014
-
52
-
-
-
69
-
-
-
933
-
4075
-
-
-
541
-
933
-
4616
-
5.549
-
-
3.4. İDARİ VE MALİ İŞLER
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ ne ait 2014 Eylül Ayında Yapılan
Çalışmalar
ve Harcamalara İlişkin Mali Bilgiler Aşağıdaki Tabloda
Gösterilmiştir.
GÖREV GİDERLERİ-DİĞER GİDERLER
YAPILAN HARCAMA
1-Bey’ iye Aidatları
18.587,60
2-Mahkeme Harçları
4.360,00
3-Diğer Yasal Giderler
2.603,95
TOPLAM
25.551,55
HİZMET BİNASINA YÖNELİK
YAPILAN İŞLER
YAPILAN HARCAMA
1-Telefon ödemeleri
1.279,75
2-İnternet ödemeleri
259,00
3-Temizlik ödemeleri
11.032,73
4-Doğalgaz Alımları
50.000,00
5-Elektrik Ödemeleri
3.732,70
6-Su Giderleri
1.891,09
7-İlan Giderleri
1.008,19
TOPLAM
69.203,46
 Sözleşme gereği yapılması gereken periyodik bakımlara devam
edildi.
3.5. WEB SAYFASI HİZMETLERİ
Yenilenen web sayfamız başkanlığımızca, internet yolu ile bilgi paylaşımı, vergi mevzuatı ve
uygulamalarına ilişkin doğru ve güncel bilgiye süratle ulaşılması ve internetin sunduğu iletişim
imkanlarından faydalanmak gayesiyle www.erzurumvdb.gov.tr adresli web sitemiz personelimiz,
mükelleflerimiz
ve
tüm
internet
kullanıcılarının
hizmetine
sunulmuştur.
Modern bir tasarım ürünü olan web sitemiz başkanlığımız bilgi işlem servisi tarafından
hazırlanmıştır. Web sayfamızda vatandaşlarımızın bilgi edinme talepleri ile ihbar ve şikayetleri
online olarak cevaplanmakta olup ayrıca ilçelerimizdeki gelir servislerinin yazışmaları ile istatistiki
bilgileri e-mail ortamında alınmaktadır.
Download

2014/eylül - erzurum vergi dairesi başkanlığı