YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI / GÜZ YARIYILI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇİFTANADAL KONTENJANLARI
Bölüm / Program
Öğrencinin Alması Gereken
Kontenjan
Toplam Kredi
Kabul Edilen Bölümler / Programlar
Felsefe
(Örgün)
120 AKTS (Zorunlu)
5
Fakültemizin tüm bölümleri / Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi"
ve "Uluslararası İlişkiler" bölümleri
Felsefe
(II.Öğretim)
120 AKTS (Zorunlu)
5
Fakültemizin tüm bölümleri / Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi"
ve "Uluslararası İlişkiler" bölümleri
Sosyoloji (Örgün)
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
123 AKTS (Zorunlu)
3
Sosyoloji (II.Öğretim)
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
123 AKTS (Zorunlu)
3
Tarih
Tarih
(Örgün)
(II.Öğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün)
Türk Dili ve Edebiyatı (II.Öğretim)
Psikoloji(II.Öğretim)
Bilgi ve Belge Yönetimi
122 AKTS (110 AKTS
Zorunlu 12 AKST Seçmeli)
3
122 AKTS (110 AKTS
Zorunlu 12 AKST Seçmeli)
3
122 AKTS (101 AKTS
Zorunlu 21 AKTS Seçmeli)
3
122 AKTS (101 AKTS
Zorunlu 21 AKTS Seçmeli)
3
120 AKTS (96 AKTS
Zorunlu 24 AKTS Seçmeli)
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
3
Fakültemizin "Sosyoloji" ve "Felsefe" bölümleri / Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi" ve "Uluslararası İlişkiler" bölümleri.
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
120 AKTS (Zorunlu)
2
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI / GÜZ YARIYILI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YANDAL KONTENJANLARI
Bölüm / Program
Öğrencinin Alması Gereken
Kontenjan
Toplam Kredi
Kabul Edilen Bölümler / Programlar
Felsefe
(Örgün)
60 AKTS (Zorunlu)
5
Fakültemizin tüm bölümleri / Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi"
ve "Uluslararası İlişkiler" bölümleri
Felsefe
(II.Öğretim)
60 AKTS (Zorunlu)
5
Fakültemizin tüm bölümleri / Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi"
ve "Uluslararası İlişkiler" bölümleri
Sosyoloji (Örgün)
60 AKTS (Zorunlu)
3
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Sosyoloji (II.Öğretim)
60 AKTS (Zorunlu)
3
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Tarih
(Örgün)
60 AKTS (40 AKTS
Zorunlu 20 AKST Seçmeli)
3
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Tarih
(II.Öğretim)
60 AKTS (40 AKTS
Zorunlu 20 AKST Seçmeli)
3
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün)
62 AKTS (50 AKTS
Zorunlu 12 AKTS Seçmeli)
3
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Türk Dili ve Edebiyatı (II.Öğretim)
62 AKTS (50 AKTS
Zorunlu 12 AKTS Seçmeli)
3
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Psikoloji(II.Öğretim)
60 AKTS (48 AKTS
Zorunlu 12 AKTS Seçmeli)
3
Fakültemizin "Sosyoloji" ve "Felsefe" bölümleri / Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi" ve "Uluslararası İlişkiler" bölümleri
60 AKTS (Zorunlu)
2
Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm bölümleri
Bilgi ve Belge Yönetimi
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ YARIYILI
ÇİFTANADAL KONTENJANLARI
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program
Öğrencinin Alması Gereken
Toplam Kredi
Kontenjan
Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Makine Mühendisliği (%100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
Makine Mühendisliği II. Ö. (%100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
Bilgisayar Mühendisliği II.Ö (% 100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
Malzeme Mühendisliği (% 100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
Malzeme Mühendisliği II. Ö.(% 100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
Elektronik&Haberleşme Mühendisliği
(% 100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
Elektronik&Haberleşme Mühendisliği II. Ö.
(% 100 İngilizce)
120
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ YARIYILI
YANDAL KONTENJANLARI
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Öğrencinin Alması
Gereken Toplam Kredi
Bölüm / Program
Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Makine Mühendisliği II. Ö. (%100 ingilizce)
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce)
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Bilgisayar Mühendisliği II. Ö. (% 100
İngilizce)
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Malzeme Mühendisliği
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Malzeme Mühendisliği II. Ö.% 100
İngilizce)
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Elektronik&Haberleşme Mühendisliği
(% 100 İngilizce)
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Elektronik&Haberleşme Mühendisliği II. Ö.
(% 100 İngilizce)
60
3
Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından
Muaf Olmak)
Makine Mühendisliği
(%100 ingilizce)
(% 100 İngilizce)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program
Öğrencinin Alması
Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Gereken Toplam Kredi
İktisat
120 AKTS
(100AKTS Zorunlu,
20AKTS Seçmeli)
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
Maliye
120 AKTS
(100AKTS Zorunlu,
20AKTS Seçmeli)
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
120 AKTS
(100AKTS Zorunlu,
20AKTS Seçmeli)
3
Uluslararası ilişkiler
120 AKTS
(60AKTS Zorunlu,
60AKTS Seçmeli)
4
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ YARIYILI
YANDAL KONTENJANLARI
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Öğrencinin Alması
Gereken Toplam Kredi
Kontenjan
İktisat
60 AKTS
(50AKTS Zorunlu,
10AKTS Seçmeli)
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
Maliye
60 AKTS
(50AKTS Zorunlu,
10AKTS Seçmeli)
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
60 AKTS
(55AKTS Zorunlu,
5AKTS Seçmeli)
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
Uluslararası ilişkiler
60 AKTS
(40AKTS Zorunlu,
20AKTS Seçmeli)
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bütün Fakülte ve Bölümleri
Bölüm / Program
ÖZEL ŞART
1) Not otalaması 2,75/4,00 olmalı.
Kabul Edilen Bölümler/Programlar
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ YARIYILI
ÇİFTANADAL KONTENJANLARI
Türk Musiki Devlet Konservatuarı
Bölüm / Program
Türk Müzüğü/Türk Din Musikisi
Öğrencinin Alması
Gereken Toplam Kredi
Kontenjan
128 AKTS
2
NOT:Başvuran öğrenciler Özel yetenek sınavında başarı göstermek zorundadır.
Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Üniversitemize Bağlı Tüm Bölümler
Download

2014-2015 eğitim – öğretim yılı çiftanadal / yandal kontenjanları için