ÜNİVERSİTEMİZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR
YARIYILINDA EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARINA
ALINACAK DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI İLE
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Programlar
Yükseklisans
Tezli
Tezsiz
Birinci
İkinci
Birinci
İkinci
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Doktora
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
30
7
Sosyal Bilgiler Eğitimi
5
Müzik Eğitimi
6 (5+1*)
Zihin Engellilerin Eğitimi
10
3
Türkçe Eğitimi
5
Beden Eğitimi Öğretmenliği
10
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
10
* Eğitim dili İngilizce’dir.
** Parantez içerisindeki değerlerden ilki “Alan İçi” kontenjanı, ikincisi “Alan Dışı” kontenjanı ifade eder.
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Doktora Programı:
Ales : SÖZEL EA 55
Kontenjan:
7
Mezuniyet:
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans
programlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,
Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3.00/4.00 olmalıdır.
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan 55 puan almış
olmak.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı:
Ales : SÖZEL EA 55
Kontenjan:
30
Mezuniyet: Eğitim Fakültesi Lisans Mezunu olmak veya Eğitim Fakültesi Pedagojik
Formasyon Sertifikası sahibi olmak,
Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 2.00/4.00 olmalıdır.
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan veya
Üniversitemizin yapacağı sınavdan 40 puan almış olmak.
İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı:
Ales: 65
Kontenjan: 5
Mezuniyet: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya
Eğitimi alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olmak yada Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Edebiyat Fakültesinde Sosyal Bilimler Dallarından herhangi birinden yüksek lisansını
tamamlamış olmak ve Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak.
Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3,00/4,00 olmalıdır.
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan 55 puan almış
olmak
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı:
Ales 55
Kontenjan
Türk Öğrenci: 5
Yabancı Öğrenci: 1
Mezuniyet: Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programını bitirmiş olmak,
Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3.00/4.00 olmalıdır.
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan 55 puan almış
olmak
ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI
Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı:
Ales : SÖZEL EA 55
Kontenjan:
3
Mezuniyet: Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim
Dalı Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak,
Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3.00/4.00 olmalıdır.
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan 55 puan almış
olmak.
Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı:
Ales: SÖZEL EA 55
Kontenjan : 10
Mezuniyet: Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi lisans mezunu
(7), Eğitim Fakültesi lisans mezunu veya Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak (3),
Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 2.50/4.00 olmalıdır,
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve bunların yerine geçen sınavlardan veya
Üniversitemizin yapacağı sınavdan en az 40 puan almış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
Beden Eğitimi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı:
Ales: EA 55
Kontenjan: 10
Mezuniyet : Lisans Mezunu olmak Beden Eğitimi Öğretmenliği dışından kazanan adaylar
Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacaktır.
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan veya
Üniversitemizin yapacağı sınavdan 40 puan almış olmak
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı:
Ales: EA 55
Kontenjan: 10
Mezuniyet : Lisans Mezunu olmak, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı
dışından mezun olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacaktır.
Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 2.50/4.00 olmalıdır,
-3Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan veya
Üniversitemizin yapacağı sınavdan 40 puan almış olmak
BİLİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ
1- Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, Yabancı dil
puanına %10, Bilim sınav notu %20 ağırlık verilir
2- Yüksek lisans sınavlarında başarı puanı tam puanın %60’ın üstünde olan adaylar başarılı,
%60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.
3- Doktora sınavlarında başarı puanı tam puanın %70’in üstünde olan adaylar başarılı,
%70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.
4- Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur.
Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet
notu, bilim notu ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.
İSTENİLEN BELGELER
1- Yüksek lisans için lisans, Doktora için, lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını
gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının onaylı fotokopisi
2- Yüksek lisans için lisans, Doktora için, lisans ve yüksek lisans not çizelgesi onaylı
fotokopisi,
3- 2 adet fotoğraf,
4- Nüfus Cüzdan fotokopisi,
5- ALES sonuç belgesi fotokopisi,
6- Varsa yabancı dil belgesinin fotokopisi,
7- Müracaatlar online yapılacak olup, Bilim Sınavına gelirken istenilen belgeler Bilim
Sınav Komisyonuna mutlaka teslim edilecektir. Bilim Sınavına istenilen evrakları
teslim etmeyen veya Bilim Sınavına girmeyen öğrenciler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı:
Ales : SÖZEL 55
Kontenjan: 5
Mezuniyet: Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans
programlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,
Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3.00/4.00 olmalıdır.
Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS ve ya bunların yerine geçen sınavlardan 55 puan almış
olmak.
BİLİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ
1- Yüksek Lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %10,
Bilim sınav notu %20 ağırlık verilir
2- Doktora sınavlarında başarı puanı tam puanın %70’in üstünde olan adaylar başarılı,
%70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.
3- Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur.
Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet
notu, bilim notu ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.
İSTENİLEN BELGELER
1- Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya
diplomasının onaylı fotokopisi
2- Lisans ve yüksek lisans not çizelgesi onaylı fotokopisi,
3- 2 adet fotoğraf,
4- Nüfus Cüzdan fotokopisi,
5- ALES sonuç belgesi fotokopisi,
6- Yabancı dil belgesinin fotokopisi,
7- Müracaatlar online yapılacak olup, Bilim Sınavına gelirken istenilen belgeler Bilim
Sınav Komisyonuna mutlaka teslim edilecektir. Bilim Sınavına istenilen evrakları
teslim etmeyen veya Bilim Sınavına girmeyen öğrenciler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Download

Eğitim Bilimleri Enstitüsü