Download

1) Kullanıcı tarafından girilen pozitif bir tam sayının asal çarpanlarını