KARATAY MEHMET HANİFE YAPICI ANADOLU LİSESİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Adı:
“Işık”
2. Konu:
Hayatımızın önemli bir parçası olan ışığın dijital ortamda fotoğraflanması.
3. Amaç:
“Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 68. Oturumu, 71nci Genel Kurul Toplantısı sırasında 2015
yılını Uluslararası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Yılı olarak ilan etti (IYL-UIY 2015). Bir Uluslararası
Işık Yılı ilan ederken, ışık ve ışık temelli teknolojiler konusuna odaklanan BM, konu üzerinde
küresel bilinçlenmeyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve çözümler sunmak,
enerji, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında ışık bazlı teknolojilerin önemini vurgulamayı amaçlıyor.
Işık konusu, gerçekten de kalkınma için "Bilim ve Teknoloji" olarak daha genel bir gündem
maddesine bağlanmıştır: 2015 Uluslararası Işık Yılı boyunca UNESCO, bilimsel dernekler ve
sendikalar, eğitim ve araştırma kurumları, teknoloji platformları, kar amacı gütmeyen
organizasyonlar, özel sektör gibi birçok değişik kurumların bir araya getirilerek, ışık ve ışık
uygulamalarının desteklenmesi planlanmaktadır.”
Yarışma, 2015 yılının BM tarafından Işık Yılı olarak ilan edilmesiyle ışığın farklı görünümlerinin ele
alınmasını amaçlamıştır.
4. Yarışma Formatı:
Yarışma Tek kategorilidir: Sayısal (dijital) renkli.
Fotoğraflar, [email protected] adresine gönderilecektir.
Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın
özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu
ile yeni kadrajlama yapılabilir.
Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu
olmamalıdır.
5. Fotoğraf Adedi:
Her yarışmacı en fazla 3 (üç) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
6. Yarışma Koşulları:
 Yarışma Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi öğrencileri arasında
düzenlenecektir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Fotoğraflar Işığı konu almalı ve renkli olmalıdır. Siyah – beyaz fotoğraflar
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan; ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu
yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla
katılımda bulunan öğrenciler yarışmadan men edilecektir.

Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri
alınır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir
eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilmez.

Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları
geçerli olacaktır.
Katılımcılar, [email protected] adresine fotoğraflarını göndermekle yarışma
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar gönderilemez.
7. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi:
 Dosyalar internetten [email protected] adresine gönderilecektir.

Elden teslim ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.

Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpeg formatında, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir.

Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi 30 karakteri geçmeyecektir.

Fotoğraflar e-posta ile gönderilirken Konu kısmına “Işık konulu fotoğraf yarışması”, Metin
kısmına Ad-soyad- sınıf – numara yazılacak, fotoğraflar ek dosya olarak yüklenerek
gönderilecektir.
8. Yarışma Takvimi:
 Son Katılım Tarihi :
01 Ocak 2015 Perşembe Saat 23.00

Seçici Kurul Toplantısı :
12 Ocak 2015

Sonuç Bildirimi :
16 Ocak 2015

Ödül Töreni:
23 Ocak 2015
9. Ödüller:
 Birinci : 150 TL + Sergileme

İkinci : 100 TL + Sergileme

Üçüncü : 50 TL + Sergileme
10. Fotoğrafların Kullanım Hakları
Ödül ve sergilemeye değer bulunan eserler Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi
bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında
fotoğrafçının ismi açık olarak belirtilerek kullanılabilir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte
Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi’ne ait olacaktır.
Yarışmaya katılan ve ödül alan eserler Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi’nin
http://yapicianadolulisesi.meb.k12.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
11. Seçici Kurul:
Nuh SAĞLAM Fotoğraf Eğitmeni / Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Tuba PEKTUT Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Mehmet Sait ATAY İngilizce Öğretmeni
Mustafa AKÇAY Rehber Öğretmen
Download

karatay mehmet hanife yapıcı anadolu lisesi fotoğraf yarışması