İZMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 DÖNEMİ ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
NO.
1
2
3
4
5
6
7
ADI & SOYADI
TALİP AYDIN BAYRAKTAR
DOĞUKAN KAYA
GÖKHAN GÜZELTAŞ
UMUT ÖZKAN
SERKAN ŞAHİN
BAŞAK LİDYA DURANAY
ÖMER AKYOL
ÖĞRENCİ
NO
100103010
100205009
120401129
BÖLÜMÜ
İngilizce Öğretmenliği
Uluslararası Ticaret ve
Finansman
Hukuk
4 ÜZERİNDEN
100 ÜZERİNDEN
YDYO DİL
SINAVI
ERASMUS NOTU
(%55 GNO, %45 DİL)
3,13
79,70
87
82,98
3,70
93,00
65
80,40
3,71
93,23
50
73,77
110203013
İşletme
3,32
84,13
60
73,27
100205007
Uluslararası Ticaret ve
Finansman
3,16
80,40
50
66,72
100103037
İngilizce Öğretmenliği
2,42
63,13
67
64,87
100205033
Uluslararası Ticaret ve
Finansman
2,40
62,66
50
56,96
STAJ YERİ
KUJAWSKO-POMORSKA SZKOLA WYSZA
STANISLAW STASZİC STATE SCHOOL of
HIGHER EDUCATION
TURIBA UNIVERSITY
VESIT
STANISLAW STASZİC STATE SCHOOL of
HIGHER EDUCATION
ACADEMICKIE INKUBATORY
PREZEDSIEBİORCZOSCI
STANISLAW STASZİC STATE SCHOOL of
HIGHER EDUCATION
AÇIKLAMALAR
1. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize aktarılan hibelerde kısıtlama olması durumunda, hibelerin yerleştirilen öğrenciler arasında dağılımında
Erasmus notu etkili olacaktır.
2. 2013-2014 öğrenim dönemi için iki tane dil sınavı yapılmıştır, yüksek olan dil notu geçerli sayılacaktır.
3. Yerleştirilen aday öğrenciler Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçerek karşı üniversitenin başvuru işlemlerini yürütmeye başlamalıdır.
4. Yerleştirilen aday öğrencilerden geçerli bir mazeret nedeniyle vazgeçenler olması durumunda, yerleştirilemeyen yedek listedeki adaylara Erasmus
notlarına göre sıra gelecektir.
5. Öğrencilerin notlarının 100’lük sisteme çevrildiği kaynak http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302ab26-91af35f45f43?version=1.0
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Download

izmir üniversitesi 2013-2014 dönemi erasmus staj hareketliliği