HAFTALIK RAPOR
27 Ekim 2014
TCMB, faiz oranlarını sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında
herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ayrıca TCMB’nin toplantının ardından yayımladığı nottaki söylemleri de bir
önceki toplantıya göre fazla bir değişiklik göstermedi. Geçen hafta TCMB’nin TL olarak tutulan zorunlu
karşılıklara faiz ödeme kararı alması da önemli bir gelişme olarak takip edildi. Bu haftaki raporumuzda
TCMB’nin son kararlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
10.2014
08.2014
06.2014
02.2014
04.2014
12.2013
10.2013
08.2013
06.2013
02.2013
04.2013
12.2012
10.2012
08.2012
06.2012
04.2012
02.2012
12.2011
10.2011
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK)
TCMB Faiz Oranları (%)
toplantısında, piyasa beklentilerine paralel faiz
13
oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.
11
Politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale
9
faiz oranı %8.25, marjinal fonlama oranı
7
%11.25, açık piyasa işlemleri çerçevesinde
5
piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla
tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %10.75 ve
3
gecelik borç alma faiz oranı %7.5 olarak
bırakıldı. Ayrıca TCMB geç likidite penceresi
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti
uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para
Borç Verme
Borç Alma
Piyasası’nda saat 16:00-17:00 arası gecelik
1 Hafta Vadeli Repo İhale
Kaynak: TCMB
vadede uygulanan %0 seviyesindeki Merkez
Bankası borçlanma faiz oranını ve %12.75 seviyesindeki borç verme faiz oranını da değiştirmedi. TCMB, bu
toplantıda zorunlu karşılık oranları ve rezerv opsiyon katsayılarında da herhangi bir değişikliğe gitmedi.
TCMB’nin toplantının ardından yayımladığı
notta, bir önceki toplantıyla hemen hemen aynı
ifadelere yer verdiği görülüyor. Bu toplantıda da
BM Gıda Fiyat Endeksi (Sağ Eksen)
kredi
büyüme hızlarının makul düzeylerde
2200
260
seyrettiği belirtilirken, zayıf küresel talebe
240
2000
220
1800
rağmen
ihracatın
dengeli
büyümeyi
200
1600
desteklemeye devam ettiği tekrarlandı. Sıkı para
180
1400
160
politikası duruşunun çekirdek enflasyonu
1200
140
olumlu etkilediği ancak gıda fiyatlarındaki
1000
120
yüksek
seyrin
enflasyondaki
iyileşmeyi
800
100
geciktirdiği vurgulandı. TCMB, geçen ay emtia
fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki yukarı
yönlü riskleri sınırlayabileceğini belirtirken bu ay
Kaynak: Bloomberg
ise geçen ayki nottan farklı olarak “başta petrol
olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüşlerin önümüzdeki yıl için enflasyonda öngörülen düşüş sürecini
destekleyeceği” ifadelerini kullandı. TCMB, bu ay da cari açıkla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
09.2014
02.2014
07.2013
12.2012
05.2012
10.2011
03.2011
08.2010
01.2010
06.2009
11.2008
04.2008
09.2007
02.2007
07.2006
UBS Emtia Fiyat Endeksi
Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşlerin enflasyona olumlu yansıyacağı ve enflasyonda düşüş
yaşanabileceği tartışılıyor. Bununla birlikte son iki haftadır yaşanan düzeltme hareketinin dışında USD/TL
kurunda genel olarak yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bir diğer ifadeyle Türk Lirası dolar karşısında değer
kaybediyor. TL’deki değer kaybının enflasyona olumsuz yansıması, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona
olumlu etkisini sınırlandıracaktır. Hem petrol fiyatlarındaki hem de kurdaki hareketin enflasyon üzerindeki
etkilerinin gecikmeli görülmesi nedeniyle, petrol fiyatlarında Eylül ayının sonundan bu yana görülen sürekli
düşüşün enflasyon üzerindeki etkisinin 2014 yılında görülmesinin zor olduğunu düşünüyoruz.
Sonuç olarak TCMB, piyasada beklendiği gibi para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. TCMB’nin
toplantının ardından yayımladığı nottaki tek farklılık ise emtia fiyatlarındaki düşüşün 2015 yılında enflasyondaki
düşüşü destekleyebileceği yönündeki açıklaması oldu. TCMB’nin bu ay da gıda fiyatlarındaki yükselişe yaptığı
vurgunun devam ettiğini görüyoruz. Ekim ayında, baz etkisi nedeniyle enflasyon yıllık bazda düşebilecek olsa
bile yapılan zamlar, Kurban bayramının etkisi ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon aylık bazda
yüksek gerçekleşecektir. Kasım ve Aralık aylarında ise baz etkisiyle de enflasyonda yıllık bazda da yükseliş
yaşanacağını düşünüyoruz. Nitekim TCMB de notunda enflasyonda gelecek yıl bir düşüşün başlayabileceğini
vurguluyor. Ayrıca TCMB’nin gıda fiyatlarındaki vurgusu da yılsonu için %9.30 olan enflasyon beklentimizi
destekliyor. 2015 yılında TL’de sert bir değer kaybı yaşanmaması ve petrol fiyatlarının hali hazırda geldiği
seviyelerde kalması durumunda, Ocak ayından itibaren enflasyonda düşüş yaşanabilir. Enflasyonda başlayacak
bir düşüş ise 2015 yılında TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesini sağlayabilecektir.
TCMB, 21 Ekim tarihinde yaptığı bir açıklama ile
dört yıl aradan sonra tekrar dengeli büyümeyi ve
yurtiçi tasarrufları güçlendirmek amacıyla zorunlu
karşılıklara faiz ödeme kararı aldı. Zorunlu
karşılıkların TL olarak tutulan kısmına faiz ödeme
kararı alınırken, faiz ödenmesine 2014 yılının Kasım
ayında tesis edilen zorunlu karşılıklardan itibaren
başlanacağı belirtildi. 2014 yılının Kasım ve Aralık
aylarında faiz ödemesi izleyen ayların ilk iş
günlerinde ve TCMB ağırlıklı ortalama fonlama
maliyetinin 700 baz puan eksiği oranında yapılacak.
2015 yılında ise ödemeler üç ayda bir
gerçekleştirilecek. 2015 yılında ödenecek faiz
oranının belirlenmesinde ise mevduat (M) ve
özkaynak (Ö) toplamının brüt krediye (K) oranı 100x((M+Ö)/K) göz önünde bulundurulacak. Zorunlu karşılığa
tabi kuruluşlar “mevduat ve katılım bankaları”, “kalkınma ve yatırım bankaları” ve “finansman şirketleri” olmak
üzere üç gruba ayrılacak ve her grup için 100x((M+Ö)/K) oranı ayrı ayrı hesaplanacak. Bankalar ve finansman
şirketlerinden kendi 100x((M+Ö)/K) oranı, ilgili grubun bir önceki üç aylık dönemindeki ortalama oranına eşit
veya bu oranın üstünde olanlara, kendi oranını referans döneme göre korumaları veya artırmaları halinde
izleyen üç aylık dönemde tesis edecekleri Türk lirası zorunlu karşılıklarına TCMB ağırlıklı ortalama fonlama
maliyetinin 500 baz puan eksiği oranında, diğer bankalara ise TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 700
baz puan eksiği oranında faiz ödenecek.
Zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi, uzun zamandır beklenen bir gelişmeydi. Bu nedenle faiz kararının piyasada
olumlu karşılandığı ancak faiz oranının beklentilerin altında kaldığı söylenebilir. 2010 yılından önceki
uygulamada, TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz, gecelik borçlanma faizinin 3/4’ü kadardı. Son uygulamayla
birlikte 2015 yılında sektörde TL zorunlu karşılıklara ödenecek faizin %1.5-%2 aralığında gerçekleşeceği
varsayımı altında sektör karlılığını %1-%3 aralığında artırması mümkün görünüyor.
2
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
Haftalık Veri Takvimi (27-31 Ekim 2014)
Tarih
27.10.2014
Ülke
Türkiye
ABD
28.10.2014
Açıklanacak Veri
106.9 (açıklandı)
Kapasite Kullanım Oranı (Ekim)
%74.4
%74.9 (açıklandı)
Markit PMI Hizmetler Endeksi (Ekim, öncül)
58.9
57.8
Bekleyen Konut Satışları (Eylül, a-a)
-%1.0
%1.0
Euro Bölgesi
M3 Para Arzı (Eylül, y-y)
%2.0
%2.2
Almanya
IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Ekim)
104.7
104.5
ABD
Dayanıklı Mal Siparişleri (Eylül)
-%18.4
%0.5
Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Ağustos, y-y)
%5.61
--
86.0
87.0
Richmond Fed İmalat Endeksi (Ekim)
30.10.2014
14
10
İtalya
İş Dünyası Güven Endeksi (Ekim)
95.1
95.0
Japonya
Perakende Satışlar (Eylül, a-a)
%1.9
%0.9
ABD
Fed Toplantısı (Ekim)
--
--
Fransa
Tüketici Güven Endeksi (Ekim)
86.0
86.0
İngiltere
M4 Para Arzı (Eylül, a-a)
%0.3
--
Japonya
Sanayi Üretimi (Eylül, a-a, öncül)
-%1.9
%2.2
Türkiye
Tüketici Güven Endeksi (Ekim)
ABD
74
--
Büyüme (3. çeyrek, ç-ç)
%4.6
%3.0
Kişisel Tüketim Harcamaları (3. çeyrek, ç-ç)
%2.5
%1.9
283 Bin Kişi
283 Bin Kişi
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro Bölgesi
Tüketici Güven Endeksi (Ekim)
-11.1
-11.1
Almanya
TÜFE (Ekim, a-a, öncül)
%0.0
-%0.2
İşsizlik Oranı (Ekim)
31.10.2014
Beklenti
107.6
Tüketici Güven Endeksi (Ekim)
29.10.2014
Önceki
Reel Kesim Güven Endeksi (Ekim)
Türkiye
Dış Ticaret Dengesi (Eylül)
TCMB Enflasyon Raporu (IV-2014)
ABD
Chicago PMI (Ekim)
Michigan Üniverisitesi Tüketici Güven Endeksi (Ekim)
%6.7
%6.7
-8.03 Milyar Dolar
-5.8 Milyar Dolar
--
--
60.5
60
86.4
86.4
%11.5
%11.5
Perakende Satışlar (Eylül, y-y)
%0.1
%1.2
Fransa
ÜFE (Eylül, y-y)
-%1.4
-%1.7
İtalya
ÜFE (Eylül, y-y)
-%2.0
--
TÜFE (Ekim, öncü)
-%0.1
-%0.1
İşsizlik Oranı (Eylül, öncü)
%12.3
%12.4
İşsizlik Oranı (Eylül)
%3.5
%3.6
TÜFE (Eylül, y-y)
%3.3
%3.3
Hanehalkı Harcamaları (Eylül, y-y)
-%4.7
-%4.3
--
--
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı (Eylül)
Almanya
Japonya
Merkez Bankası Toplantısı
3
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
TÜRKİYE
Türkiye Büyüme Oranı
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
Reel GSYH (y-y, %)
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
20
15
10
15
2.1
5
10
0
-5
5
-10
0
-15
Sanayi
İnşaat
Ticaret
2014-I
2014-II
2013-III
2013-IV
2013-I
2013-II
2012-IV
2012-II
2012-III
2012-I
2011-IV
2011-II
2011-I
1999Ç4
2000Ç2
2000Ç4
2001Ç2
2001Ç4
2002Ç2
2002Ç4
2003Ç2
2003Ç4
2004Ç2
2004Ç4
2005Ç2
2005Ç4
2006Ç2
2006Ç4
2007Ç2
2007Ç4
2008Ç2
2008Ç4
2009Ç2
2009Ç4
2010Ç2
2010Ç4
2011Ç2
2011Ç4
2012Ç2
2012Ç4
2013Ç2
2013Ç4
2014Ç2
Tarım
Kaynak:TÜİK
Kaynak:TÜİK
2011-III
-5
-20
Ulaştırma
Sanayi Üretim Endeksi
Harcama Bileşenlerinin Büyüme Hızları (y-y, %)
40
20
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (yy, %)
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim
Endeksi (a-a, %) (Sağ Eksen)
7
30
15
5
20
10
10
5
0
0
-3
-10
-5
-5
Harcama Bileşenleri Büyüme Hızları (%)
50
3
Tüketim
Devlet
Yatırım
İhracat
İthalat
Ağu.14
Nis.14
Ara.13
Ağu.13
Nis.13
Ara.12
Ağu.12
Nis.12
Ara.11
-1
Ağu.11
2014-I
2014-II
2013-IV
2013-II
2013-III
2013-I
2012-IV
2012-II
2012-III
2012-I
2011-III
2011-IV
2011-I
2011-II
1
Kaynak: TÜİK
Kaynak: TÜİK
Sanayi Ciro Endeksi
Toplam Otomobil Üretimi
Toplam Otomobil Üretimi (Adet)
(12 aylık Har. Ort.)
Aylık Sanayi Ciro Endeksi (2010=100)
100000
190
80000
170
60000
150
166.5
130
40000
110
20000
90
Kaynak: OSD, VakıfBank
70
May.09
Ağu.09
Kas.09
Şub.10
May.10
Ağu.10
Kas.10
Şub.11
May.11
Ağu.11
Kas.11
Şub.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
Şub.13
May.13
Ağu.13
Kas.13
Şub.14
May.14
Ağu.14
Eyl.01
Mar.02
Eyl.02
Mar.03
Eyl.03
Mar.04
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
0
Kaynak:TÜİK
4
Beyaz Eşya Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Beyaz Eşya Üretimi (Adet)
2500000
2300000
2100000
1900000
1700000
1500000
1300000
1100000
900000
700000
85
80
75
70
65
60
55
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TCMB
PMI Endeksi
PMI Imalat Endeksi
60
55
50
45
40
35
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
30
Kaynak:Reuters
5
ENFLASYON GÖSTERGELERİ
TÜFE ve Çekirdek Enflasyon
ÜFE
TÜFE (y-y, %)
ÜFE (y-y, %)
Çekirdek-I Endeksi (y-y, %)
25
14
12
10
8
6
4
2
0
20
8.86
15
9.88
10
05
9.25
00
Kaynak: TCMB
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
-05
Kaynak: TCMB
Dünya Gıda ve Emtia Fiyat Endeksi
Gıda ve Enerji Enflasyonu (y-y, %)
UBS Emtia Fiyat Endeksi (sağ eksen)
BM Dünya Gıda Fiyat Endeksi
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
Kaynak: Bloomberg
Enerji
TÜFE
Haz.09
Eyl.09
Ara.09
Mar.10
Haz.10
Eyl.10
Ara.10
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
Mar.12
Haz.12
Eyl.12
Ara.12
Mar.13
Haz.13
Eyl.13
Ara.13
Mar.14
Haz.14
Eyl.14
31.08.2007
31.01.2008
30.06.2008
28.11.2008
30.04.2009
30.09.2009
26.02.2010
30.07.2010
31.12.2010
31.05.2011
31.10.2011
31.03.2012
31.08.2012
31.01.2013
30.06.2013
30.11.2013
30.04.2014
31.09.2014
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Gıda
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Kaynak: TCMB
Enflasyon Beklentileri
Reel Efektif Döviz Kuru
12 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
TÜFE Bazlı (2003=100)
24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
135
8
7.54
125
7
120
115
109.41
110
105
Kaynak: TCMB
Eyl.14
Mar.14
Eyl.13
Mar.13
Eyl.12
Mar.12
Eyl.11
Mar.11
Eyl.10
Mar.10
100
Eyl.08
5.5
6.79
Eyl.09
6.5
6
130
Mar.09
7.5
Kaynak: TCMB
6
İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
İşsizlik Oranı
İşgücüne Katılım Oranı
Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%)
İşgücüne Katılma Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
İstihdam Oranı (%)
Kaynak: TÜİK
Tem.14
Oca.14
Tem.13
Oca.13
Tem.12
Oca.12
Tem.11
Oca.11
Tem.10
Oca.10
Tem.09
Oca.09
Tem.08
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
Kaynak: TÜİK
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı (Adet)
4,700
4,200
3,700
3,200
2,700
2,200
1,700
1,200
700
Kaynak: TOBB
7
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
İthalat-İhracat
Dış Ticaret Dengesi
İhracat (milyon dolar)
Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar)
İthalat (milyon dolar)
25000
0
20000
-2000
15000
-4000
-6000
10000
-8000
5000
-10000
Kaynak: TCMB
-12000
Ağu.04
Şub.05
Ağu.05
Şub.06
Ağu.06
Şub.07
Ağu.07
Şub.08
Ağu.08
Şub.09
Ağu.09
Şub.10
Ağu.10
Şub.11
Ağu.11
Şub.12
Ağu.12
Şub.13
Ağu.13
Şub.14
Ağu.14
Ağu.04
Şub.05
Ağu.05
Şub.06
Ağu.06
Şub.07
Ağu.07
Şub.08
Ağu.08
Şub.09
Ağu.09
Şub.10
Ağu.10
Şub.11
Ağu.11
Şub.12
Ağu.12
Şub.13
Ağu.13
Şub.14
Ağu.14
0
Kaynak: TCMB
Cari İşlemler Dengesi
Sermaye ve Finans Hesabı
6000
-4000
-14000
-24000
-34000
-44000
-54000
-64000
-74000
-84000
3000
1000
-1000
-3000
-5000
-7000
-9000
-11000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
Doğrudan Yatırımlar (12 aylık-milyon dolar)
Portföy Yatırımları (12 aylık-milyon dolar)
Diğer Yatırımlar(12 aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (12 Aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar-sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
TÜKETİM GÖSTERGELERİ
Tüketici Güveni ve Reel Kesim Güveni
Tüketici Güven Endeksi
105
95
85
75
65
55
Kaynak: TCMB
Reel Kesim Güven Endeksi (sağ eksen)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
8
KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİ
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Bütçe Dengesi (12 aylık toplam-milyar TL)
Faiz Dışı Denge (12 aylık-milyar TL)
10000
Eyl.14
Eyl.13
-3
Mar.14
-60000
Eyl.12
7
Mar.13
-50000
Eyl.11
17
Mar.12
-40000
Eyl.10
27
Mar.11
-30000
Mar.10
37
Eyl.09
-20000
Eyl.08
47
Mar.09
-10000
Kaynak: TCMB
Kaynak:TCMB
Türkiye’nin Net Dış Borç Stoku
İç ve Dış Borç Stoku
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
9
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2001
200
2007
250
28.1
2006
300
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
350
220
200
180
160
140
120
100
80
60
2004
400
Türkiye'nin Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)
2003
450
İç Borç Stoku (milyar TL)
Dış Borç Stoku (milyar TL-sağ eksen)
2002
Mar.08
57
Eyl.07
0
LİKİDİTE GÖSTERGELERİ
TCMB Faiz Oranı
Reel ve Nominal Faiz
Borç Alma Faiz Oranı (%)
Reel Faiz
Borç Verme Faiz Oranı (%)
Nominal Faiz
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
Eki.14
Eki.13
Nis.14
Eki.12
Nis.13
Eki.11
Nis.12
Nis.11
Eki.10
Eki.09
Nis.10
Eki.08
Nis.09
Eki.07
Nis.08
Nis.07
Eki.06
-5
Kaynak:TCMB, VakıfBank
Kaynak:TCMB
Dünya Piyasalarında Son Açıklanan Ekonomik Göstergeler
Reel Büyüme
(y-y,%)
Enflasyon (y-y,%)
Cari Denge/GSYH*
(%)
Merkez
Bankası Faiz
Oranı (%)
Tüketici
Güven
Endeksi
ABD
2.6
1.7
-2.26
0.25
86
Euro Bölgesi
0.7
0.3
2.88
0.05
-11.10
Almanya
1.2
0.80
7.52
0.05
99
Fransa
0.10
0.40
-1.61
0.05
-24.00
İtalya
-0.60
-0.10
-1.99
0.05
101.40
Macaristan
3.90
-0.50
1.05**
2.10
-17.60
Portekiz
0.90
0.00
-2.02**
0.05
-23.20
İspanya
1.20
-0.20
0.70
0.05
-9.60
Yunanistan
-5.50
-1.10
0.68
0.05
-55.80
İngiltere
3.00
1.20
-3.34
0.50
-1.00
Japonya
-0.10
3.30
0.70
0.10
39.90
Çin
7.30
1.60
2.35**
6.00
103.80
Rusya
0.80
8.00
1.56
8.25
--
Hindistan
5.70
6.75
-1.99
8.00
--
Brezilya
-0.87
6.75
-3.63
11.00
109.70
G.Afrika
1.00
5.90
-5.24**
5.75
-1.00
2.10
8.86
8.25
74.00
-7.9
Kaynak: Bloomberg. *: Cari denge verileri IMF’den alınmaktadır ve 2013 verileridir.
**: 2012 verisi.
Türkiye
10
Türkiye Makro Ekonomik Görünüm
2012
2013
En Son Yayımlanan
2014
Yılsonu
Beklentimiz
Reel Ekonomi
GSYH (Cari Fiyatlarla. Milyon TL)
1 415 786
1 561 510
423 920
(2014 2Ç)
--
GSYH Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla. y-y%)
2.2
4.0
2.1
(2014 2Ç)
3.2
Sanayi Üretim Endeksi (y-y. %)(takvim etk.arnd)
2.5
3.4
5.2
(Ağustos 2014)
--
Kapasite Kullanım Oranı (%)
74.2
74.6
74.9
(Ekim 2014)
--
İşsizlik Oranı (%)
9.2
10.0
9.8
(Temmuz 2014)
9.6
Fiyat Gelişmeleri
TÜFE (y-y. %)
6.16
7.40
8.86
(Eylül 2014)
9.3
ÜFE (y-y. %)
2.45
6.97
9.25
(Eylül 2014)
--
Parasal Göstergeler (Milyon TL)
M1
167,404
225,331
249,913
(17.10.2014)
--
M2
731,770
910,052
999,944
(17.10.2014)
--
M3
774,651
950,979
1,044,310
(17.10.2014)
--
Emisyon
54,565
67,756
80,576
(17.10.2014)
--
TCMB Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $)
100,320
112,002
113,269
(17.10.2014)
--
Faiz Oranları
TCMB O/N (Borç Alma)
3.50
3.50
7.50
(24.10.2014)
--
TRLIBOR O/N
5.78
8.05
11.13
(24.10.2014)
--
Ödemeler Dengesi (Milyon $)
Cari İşlemler Açığı
48,497
65,004
2,768
(Ağustos 2014)
47,000
İthalat
236,545
252,140
19,475
(Ağustos 2014)
İhracat
152,462
152,803
11,439
(Ağustos 2014)
---
Dış Ticaret Açığı
84,083
99,337
8,035
(Ağustos 2014)
83,000
Borç Stoku Göstergeleri (Milyar TL)
Merkezi Yön. İç Borç Stoku
386.5
403.0
408.2
(Eylül 2014)
--
Merkezi Yön. Dış Borç Stoku
145.7
182.8
194.9
(Eylül 2014)
--
Kamu Net Borç Stoku
240.6
197.6
186.5
(2014 2Ç)
--
Kamu Ekonomisi (Milyon TL)
2012 Eylül
2013 Eylül
Bütçe Gelirleri
23,207
30,122
30,339
(Eylül 2014)
--
Bütçe Giderleri
29,037
34,847
39,550
(Eylül 2014)
--
Bütçe Dengesi
5,830
-4,725
-9,211
(Eylül 2014)
--
Faiz Dışı Denge
-2,561
1,375
-4,578
(Eylül 2014)
--
11
Vakıfbank Ek
V
konomik Araştırmalar ek
konomik.arastirm
[email protected]
k.com.tr
Cem Eroğğlu Müdür [email protected]
akifbank.com.tr
Nazan Kılıç Müdür Yard
dımcısı [email protected]
Buket Alkkan Uzman [email protected]
akifbank.com.tr
0212‐398 19 03 Fatma Özzlem Kanbur Uzman fatmaozlem.kan
[email protected] 0212‐398 18 91 Sinem Ullusoy Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 19 05 Elif Engin
n Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 18 92 0212‐398 18 98 0212‐398 19 02 Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ttarafından güvennilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilggiler kullanılarak h
hazırlanmıştır. Vakıflar Bankası TT.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluuğu hakkında herrhangi bir garanti vermemekte vee bu rapor ve için
ndeki bilgilerin Türkiye V
kullanılm
ması nedeniyle do
oğrudan veya dolaylı olarak oluşaacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmem ektedir. Bu rapo
or sadece bilgi vermek aamacıyla hazırlanmış olup, hiçbir kkonuda yatırım önnerisi olarak yoru
umlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar r Bankası T.A.O. b
bu raporda yer alan bilgilerde daha önced
den bilgilendirme
e yapmaksızın kıs men veya tamam
men değişiklik yap
pma hakkına sahi ptir. Vakkıfbank Ekonom
mik Araştırmalarr
Download

27 Ekim 2014 Haftalık Ekonomi Raporu