FUTBOL HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
2 MAYIS 2014
14:00 Açılış Konuşmaları
14:30 1.Oturum
Moderatör - Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk
Fakültesi)
Prof. Dr. Nadi GÜNAL (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulamasından Doğan Aksaklıklar
Prof. Dr. Hamide ZAFER (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – 6222 Sayılı Sporda
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18. Maddesi Kapsamında ‘Seyirden
Yasaklanma’ Kurumu
Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi) –
Hakaret İçeren Tezahürat Eylemlerinin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
15:15 Soru-Cevap
15:30- 15:45 Çay kahve
15:45 2.Oturum
Moderatör - Prof. Dr. Hamide ZAFER (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi) –KTFF
Kararlarının Hukuki Niteliği
Yrd. Doç. Dr. Memet Erdem AYBAY (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi) –
Özel Hukuk Açısından Şike ve Teşvik Primi
Av. Hüseyin Alpay KÖSE (İstanbul Barosu) – Sporda Şiddetin Nedenleri ve 6222 Sayılı
Kanunun Getirdikleri
16:15 Soru-Cevap
16:30 3. Oturum
Moderatör - Ertunç ÖNER (D-Smart Platformu Spor Spikeri)– Moderatör
Ümit KAYIHAN (Teknik Direktör) – Türkiye’de Teknik Direktörlüğün Gelişimi
Halis ÖZKAHYA (FIFA Kokartlı Türkiye Süper Lig Hakemi)– Türk Hakemliğinin
Avrupa’daki Yeri
Tolga ÖZKALFA (FIFA Kokartlı Türkiye Süper Lig Hakemi)– Türk Hakemliğinin
Avrupa’daki Yeri
17: 15 Soru-Cevap
17:30 Kapanış
3 MAYIS 2014
11:00 1.Oturum
Moderatör - Yrd. Doç. Dr. Memet Erdem AYBAY (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk
Fakültesi)
Av. Taner ÜNLÜ (T.F.F. Tahkim Kurulu Üyesi) – Tahkim Kurulu’nun Ceza Hukuku
Bağlamında Disiplin Yargılaması
Av. Zümrüt YEZDANİ KEDİK (T.F.F Tahkim Kurulu Yedek Üyesi)– Tahkim Kurulunun
Yapısı ve Görevleri
Av. Süleyman ÖZSOYLULAR (K.T.F.F. Tahkim Kurulu Üyesi)- K.T.F.F. Tahkim
Kurulunun Yapısı ve Görevleri
11:45 Soru-Cevap
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30 2. Oturum
Moderatör - Prof. Dr. Nadi GÜNAL (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Atilla GÖKÇE (Milliyet Gazetesi Spor Yazarı-T.S.Y.D Eski Başkanı) – İletişimde Sporun
Yeri
Tayfun BAYINDIR (Milliyet Gazetesi Spor Müdürü)– İletişimde Sporun Yeri
Lütfü ÖZEL(Vatan Gazetesi Spor Yazarı) – Sporda Şiddet
Oğuz TONGSİR (Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı)- Spordaki Şiddette Basının
Rolü
14:30- 14:45 Soru-Cevap
14:45 3. Oturum
Moderatör- Tayfun BAYINDIR (Milliyet Gazetesi Spor Müdürü)
Serhat İNCİRLİ (Kıbrıs Gazetesi Haber Müdür Yrd. ) – K.K.T.C Medyasında Spor ve Sporun
Yeri
Orçun KAMALI (K.T.F.F. Tahkim Kurulu Üyesi Dış İlişkiler Sorumlusu)- K.T.F.F’nin
Günümüze Kadar Olan Gelişimi ve Yol Haritası
Songuç KÜRŞAD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı- Kıbrıs Gazetesi Spor
Müdürü) – Spor Medyasının Gelişimi
15:30 – 15:45 Soru-Cevap
15:45 - 16:00 Çay Kahve
16:00 4. Oturum
Moderatör - Atilla GÖKÇE (Milliyet Gazetesi Spor Yazarı)
Bülent YAVUZ (Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı, Hakem) – Hakemliğin Futbola Etkileri
Araş. Gör. Ulvi Nail GÜN (Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Türk
Vatandaşlığını Kazanan Futbolcuların Statüsü
Ertunç ÖNER ((D-Smart Platformu Spor Spikeri) – Türkiye bir spor ülkesi midir? Türkiye’de
Spor Yönetimi, Hukuku ve Spor Medyası
16:45 – 17:00 Soru-Cevap
17:00 Kapanış
Download

spor hukukunda (özellikle futbol hukukunda) güncel gelişmeler