ÖZEL ANALİZ TALEP
FORMU
DOKÜMAN
NUMARASI:
Dr.Global Lab. FR.050
YAYIN TARİHİ:
29.05.2014
SAYFA NO:
1/1
REVİZYON TARİHİ /NO:
00 / 00
□
□
İSTENEN SERVİS HIZI: Normal (2 işgünü)
* Aynı Gün
*Hızlı servisler için lütfen teyit alınız. “Aynı Gün” servisi için %50 fiyat farkı uygulanmaktadır.
Numune kabulü her gün saat 12:00’e kadardır, daha sonra teslim edilen numuneler ertesi gün işleme alınırlar.
ANALİZ TALEP FORMU
NUMUNEYİ GÖNDEREN KİŞİ/KURUM/KURULUŞ/FİRMA
ADI SOYADI:
TC KİMLİK NO:
ADRESİ:
TELEFON:
FAKS:
E-POSTA:
FATURA BİLGİLERİ
Vergi Dairesi ve Numarası:
Fatura Adresi:
NUMUNE BİLGİLERİ
Cinsi:
Üretim Tarihi:
Kod No:
Sıcaklık (°C):
Ambalajı:
Son Kullanma Tarihi:
Numunenin
Alındığı Adres:
Miktarı (kg):
Seri-Parti No:
ANALİZLER
Analiz
1) Pestisit -1 (QuEChERS):GC-MSD de analiz
edilenler (139 parametre)
2) Pestisit -2 (QuEChERS):LC-MS/MS de analiz
edilenler (229 parametre)
3) Pestisit -3 (QuEChERS) :GC-MSD+LC-MS/MS
de analiz edilenler (362 parametre)
4) Nitrat
5) Nitrit
6) Nitrat ve Nitrit
Metot
AOAC Official Method 2007.01
Not
AOAC Official Method 2007.01
AOAC Official Method 2007.01
TS 6183/T2,2010
TS 6183/T2,2010
TS 6183/T2,2010
Talep ettiğimiz testlerin GLOBAL TEST HİZMETLERİ A.Ş. tarafından bu formda bulunan şartlar dahilinde yapılmasını ve bu hizmet karşılığında uygulanacak fiyat ve ödeme
koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz. Yukarıda beyan ettiğimiz bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından doğacak tüm kayıplar tarafımıza aittir. .Global Test Hizmetleri A.Ş.
‘nin, sözleşme ihlali ve/veya Global Test Hizmetleri A.Ş. tarafından gerekli titizliğin ve becerinin gösterilmemesi ile ilgili olarak doğabilecek her türde ve her şekilde kayıp,
ziyan veya masraflar için iddia edilen haklara ilişkin yükümlülüğü, bu hak iddialarına mahal veren Global Test Hizmetleri A.Ş. yapılan ilgili sözleşme kapsamında talep edilen
spesifik testle ilgili olarak ödenecek ücret veya komisyonun on (10) katına eşit toplam yekun tutarı hiçbir surette aşmayacaktır; ancak Global Test Hizmetleri A.Ş., kar kaybı
ve/veya gelecek işlerin kaybı ve/veya üretim kaybı ve/veya Müşterinin girdiği sözleşmelerin feshi dahil olmak üzere zımni veya dolaylı zararlarla ilgili hak iddiaları
durumunda yükümlü olmayacaktır. Kabul ediyorum.
Form Doldurma Tarihi
/
/
Teslim Alan/imza:
Tarih / Saat:
Yetkili İmza
FİRMA KAŞESİ
(Not: Fatura muhatabı firmanın kaşesini de basmayı unutmayınız.)
Başvurunun (Varsa eksik bilgi/numune)
Tamamlanma Tarihi / Saati:
Kabul Edilen 1. İşgünü
Global Test Hizmetleri Tic. ve San. A. Ş. - Dr. Global Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Adres: Barış Mah. Osman Akça Tüc. Sit. 6 No’lu Sok. No:18 Alaşehir/MANİSA
Tel: 0 236 653 30 30 Faks: 0 236 653 15 15
E-Posta: [email protected]
Web: http://www.globaltesthizmetleri.com
Download

Analİz Talep Formu - Dr. Global Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı