ŞANLIURFA EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
YOĞUN BAKIM HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
Eğitim Birimi
KALİTE POLİTİKAMIZ




Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda
tutmak.
Hizmet verdiğimiz bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamak.
Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, güler yüzlü,
yetenekli, bilgili ve deneyimli ekiplerimizle güvenilir sağlık
hizmeti vermek.
Kalite yönetim sistemine ve yasal şartlara uyarak sistemin
etkinliğini sürekli iyileştirmek.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Y.B Ünitelerine yönelik düzenleme
yapılmalıdır.








Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir.
Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay
temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve derzsiz malzeme ile kaplanmış
olmalıdır.
Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli
bulunmalıdır.
Her ventilatörlü yatak başında bir adet balon-valf-maske sistemi
bulunmalıdır.
Lavabo bulunmalıdır.
Sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafi ltre veya benzeri
mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi
bulunmalıdır.
Sıcaklık 21-24 0C, nem oranının %30-%60 arasında olması
sağlanmalıdır.
Hastaların sağlık çalışanı tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine
uygun olarak düzenlenmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta
başı paneli
bulunmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun bakım ünitelerinin işleyişine
ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır.





o Genel işleyişi,
» Hastanın kabulünü,
» Hastanın rızasının
alınmasını,
» Hastanın naklini,
» Hastanın
taburculuğunda
yapılan işlemleri,








o Klinik süreçleri;
» Monitorizasyonu,
» Ventilatördeki hastanın
izlemini,
» Sedasyon ve analjezi
uygulamasını,
» Ventilatörden ayırmayı,
» Skorlama sistemleri ile
hastaların takibini,
» Bası yarası takibini,
» Enfeksiyonların kontrolü
ve izlenmesini kapsamalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yoğun bakım ünitelerinin işleyişine ilişkin
yazılı düzenleme bulunmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastaların nakil sürecine yönelik
düzenleme yapılmalıdır.






Hastaların nakil süreci için;
o Transport ventilatörü,
o Transport monitörü,
o Oksijen tüpü,
o Entübasyon seti,
o Balon-valf-maske sistemi bulunmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastaların nakil sürecine yönelik
düzenleme yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta yakınları için bekleme
alanları bulunmalıdır.



Bekleme alanlarında
oturma alanları
bulunmalıdır.
Bekleme alanları temiz
olmalıdır.
Bekleme alanlarında
iklimlendirme
sağlanmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta yakınlarının bilgilendirilmesine
yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Hasta yakını,
o Hastanın ilk kabulünde,
o Her gün ve gerektikçe bilgilendirilmelidir.
 Bilgilendirme için, hekim ile hasta yakınının
karşılıklı oturabileceği şekilde düzenlenmiş bir
alan olmalıdır.
 Bilgilendirme hekim tarafından yapılmalıdır.
 Bilgilendirme;
o Hastanın genel durumunu,
o Tedavi sürecini kapsamalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta ziyaretleri için düzenleme
yapılmalıdır.
Hasta ziyaretleri, ziyaretçi sayısı ve ziyaret sıklığı
hekim tarafından belirlenmek kaydı ile günde en
az bir kez olmak üzere planlanmalıdır.
Ziyaretçiler, uymaları gereken kurallar konusunda
bilgilendirilmelidir.
Ziyaretçilerin yeterli el hijyeni uygulaması
yaparak girişleri sağlanmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastalar, hastalık şiddetini belirleyen
skorlama sistemleri ile değerlendirilmelidir.
Yetişkinlerde APACHE II, SAPS II;
 çocuk yoğun bakımlarında PRISM skorlaması gibi sistemler
kullanılmalı,
o Tahmini mortalite oranı ile gerçekleşen mortalite oranları
karşılaştırılmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlaç ve kit muhafaza edilen
buzdolaplarının sıcaklık takipleri
yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta başı test cihazlarının (HBTC) kullanımı
düzenlenmelidir.









HBTC’nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir.
HBTC’nin envanteri tutulmalıdır.
HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır.
HBTC için kalibrasyon ve kalite kontol testleri ve kayıt altına alınmalı, kalite
kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici
faaliyet başlatılmalıdır.
HBTC’yi kullanılacak çalışanlara;
Çalışılacak testlerin preanalitik ve postanal evrelerinde dikkat edilmesi
gereken hususlar,
Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi,
Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir,
HBTC’de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik
düzenlemeler yapılmalıdır




Yatışı olan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır
Kimlik tanılayıcıda ; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum
tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,yer almalıdır.
Normal hastalar için beyaz,
Alerjik hastalar için kırmızı,
Doğru hastaya, doğru işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik
tanımlayıcıları (hasta kimlik bilekliği) kullanılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların
yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.




Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından
teslim alınmalıdır.
Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalıdır.
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından
kontrol edilmelidir.
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından
uygulanmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik
düzenleme yapılmalıdır.
İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı,
 o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri
bulunmalıdır.
 Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve
imzalanmalı,
o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve
dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.
 Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna
kaydetmelidir.
 Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemşire tarafından
uygulanmalı,
o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde
olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlaçların karışmasını engellemeye
yönelik düzenleme yapılmalıdır.

İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır

Yazılışı,okunuşu okunuşu,ambalajı birbirine benzeyen
ilaçların listesini hazırlanmalı,

Listeler kullanım alanında bulunmalıdır,

Yazılışı,okunuşu,ambalajı birbirine benzeyen ilaçların
dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara
yönelik tedbirler alınmalıdır.
Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde
bulunmalıdır.
 Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer
ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır.
 Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre
dozları listelenmeli,
o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Servislerde/Ünitelerde adı, ambalajı birbirine
benzeyen ve pediatrik dozdaki
ilaçlar ayrı raflarda depolanmalıdır.
Dikkatli olmamız gereken ilaçlar
 Yazılısı benzer
 Okunuşu benzer
 Ambalajı benzer
 Pediatrik dozdaki ilaçlar
 ANDAZOL …..ANDOLOR
 CPRALEX…..CBADREX

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara
yönelik düzenleme yapılmalıdır.








Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli
alanlarda bulundurulmalıdır.
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların
devir teslimi yapılmalıdır.
Devir teslim kayıtlarında;
o İlacın hangi hastaya kaç adet
kullanıldığı,
o İlacın kullanıldığı tarih,
o İlacı kimin uyguladığı,
o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği,
Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları
kayıt edilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme
yapılmalıdır.

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler
farmakovijilans sorumlusuna
bildirilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sözel istem uygulamasına yönelik
düzenleme yapılmalıdır.
Sözel istem uygulama sürecinde;
o İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı,
o Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,
» Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile
tekrar edilmeli,
o İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel
olarak onaylanmalıdır.
 Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından
tedavi planına yazılmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu
doldurulmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Transfüzyon sürecinin güvenliğini
sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanın güvenli transferi
sağlanmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine
yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden
değerlendirilmeli,
o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle
yapılmalı,
o Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi
tekrarlanmalıdır.
 Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine
yönelik önlemler alınmalıdır.
 Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite
yönetim birimine bildirim yapılmalı,
o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar
başlatılmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına
yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli,
o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı,
o Tedavi planında;
» Uygulamanın başladığı tarih ve saat,
» Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,
» Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.


Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir
gözden geçirilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta kısıtlaması ile
ilgili yazılı bir
düzenleme
yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman
kullanılmalıdır.

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu
ekipman belirlenmelidir.

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir
olmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara
eğitim verilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil müdahale seti bulunmalıdır.

Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti
bulunmalıdır.

Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken
ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.

İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok
seviyeleri belirlenmelidir.

Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip
edilmelidir.

İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçların ve miktarlarının bir
listesi olmalı, düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
CPR uygulaması için gerekli acil müdahale seti kolay
ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi cihazların yönetimine yönelik
düzenleme yapılmalıdır.



Tıbbi cihazların bölüm
bazında envanteri
bulunmalıdır.
Tıbbi cihazların bakım,
onarım, ölçme, ayar ve
kalibrasyonlarına yönelik
plan bulunmalı,
Plan dahilinde cihazların ,
ölçme, ayar kalibrasyonları
yapılmalıdır.
Kalibrasyonu yapılan
cihazların kalibrasyon
etiketi bulunmalıdır.
 Etikette;
Kalibrasyonu yapan
firmanın adı,
kalibrasyon tarihi,
Geçerlilik süresi,
Sertifika numarası
bulunmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastanenin temizliğine yönelik
düzenleme yapılmalıdır.




Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır,
Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir,
Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili
kurallar, belirlenmelidir
Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol
edilmelidir, kontrol aralıkları , kontrol sorumluları
belirlenmelidir
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kişisel temizlik alanlarına yönelik
düzenleme yapılmalıdır.

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışa doğru açılmalıdır,

Kişisel temizlik alanlarının temizliği yapılmalıdır,

Kişisel temizlik alanlarının temizlik malzemeleri bulunmalıdır,

Sıvı sabun, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve poşeti
bulunmalıdır,

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır,

Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kuruttuktan sonra tekrar
doldurulmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta
bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik
düzenlemeler bulunmalıdır.

Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır.

Hastanın bölüme kabulünde genel durumu
değerlendirilmelidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta gereksinimleri doğrultusunda
hemşire bakım planı düzenlenmelidir.






Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli
olmalıdır,
Hemşire bakım planına;
Hastanın bakım gereksinimleri,
Hastanın bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,
Hastanın bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,
Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt
edilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hemşire nöbet teslimlerine yönelik
düzenleme yapılmalıdır.




Nöbet teslimleri;
Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında
yapılmalı,
Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı,
Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzolasyon önlemleriyle ilgili
düzenleme yapılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

El hijyenini sağlamaya yönelik
malzeme bulunmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına
yönelik düzenleme yapılmalıdır.


Her bölüm için
atıklar
belirlenmeli,
Uygun atık
kutuları
kullanılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Laboratuvara gönderilecek örneklere
yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Örnekler için bölüm bazında örnek toplama alanı
belirlenmelidir.

o Örnekler düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hastanın daha önce kullandığı ilaçlar da dâhil olmak üzere
tüm ilaçları, sadece ilgili hemşire tarafından verilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Download

Dökümanı İndir - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma