Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK
SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT
MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak
Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek
Tablo 1
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin
1/1/2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL)
C- Daimi sakatlık ve
Ölüm
A- Maddi
B- S ağlık Giderleri
Kişi
Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan
satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.
Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar
58.000
116.000
290.000
290.000
1.450.000
2.900.000
290.000
290.000
1.450.000
2.900.000
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar
232.000
580.000
290.000
290.000
5.800.000
8.700.000
290.000
290.000
5.800.000
8.700.000
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer
tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına
yönelik taşıma işleri:
1.740.000
290.000
17.400.000
290.000
17.400.000
174.000
290.000
2.900.000
290.000
2.900.000
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile
580.000
1.740.000
290.000
290.000
5.800.000
8.700.000
290.000
290.000
5.800.000
8.700.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı
116.000
290.000
2.900.000
290.000
2.900.000
b) Geri kazanım ve bertarafı
580.000
290.000
8.700.000
290.000
8.700.000
Tablo 2
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2015 Tarihinden itibaren
Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)
Maddi Zararlar
Kaza Başına
112.500
Tedavi Giderleri
Kişi Başına
282.000
Kaza Başına
1.410.000
Kişi Başına
282.000
Kaza Başına
1.410.000
Daimi Sakatlık ve Ölüm
Tablo 3
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin
1/1/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL)
C- Daimi sakatlık ve
Ölüm
A- Maddi
B- S ağlık Giderleri
Kişi
Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan
satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.
Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar
62.000
124.000
310.000
310.000
1.550.000
3.100.000
310.000
310.000
1.550.000
3.100.000
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar
248.000
620.000
310.000
310.000
6.200.000
9.300.000
310.000
310.000
6.200.000
9.300.000
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer
tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına
yönelik taşıma işleri:
1.860.000
310.000
18.600.000
310.000
18.600.000
186.000
310.000
3.100.000
310.000
3.100.000
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile
620.000
1.860.000
310.000
310.000
6.200.000
9.300.000
310.000
310.000
6.200.000
9.300.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı
124.000
310.000
3.100.000
310.000
3.100.000
b) Geri kazanım ve bertarafı
620.000
310.000
9.300.000
310.000
9.300.000
Tablo 4
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2016 Tarihinden itibaren
Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)
Maddi Zararlar
Tedavi Giderleri
Kaza Başına
Kişi Başına
157.500
303.000
Daimi Sakatlık ve Ölüm
Kaza Başına
Kişi Başına
1.515.000
303.000
Kaza Başına
1.515.000
Tablo 5
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin
1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL)
C- Daimi sakatlık ve
Ölüm
A- Maddi
B- S ağlık Giderleri
Kişi
Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan
satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.
Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar
67.000
134.000
335.000
335.000
1.675.000
3.350.000
335.000
335.000
1.675.000
3.350.000
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar
268.000
670.000
335.000
335.000
6.700.000
10.050.000
335.000
335.000
6.700.000
10.050.000
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer
tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına
yönelik taşıma işleri:
2.010.000
335.000
20.100.000
335.000
20.100.000
201.000
335.000
3.350.000
335.000
3.350.000
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile
670.000
2.010.000
335.000
335.000
6.700.000
10.050.000
335.000
335.000
6.700.000
10.050.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı
134.000
335.000
3.350.000
335.000
3.350.000
b) Geri kazanım ve bertarafı
670.000
335.000
10.050.000
335.000
10.050.000
Tablo 6
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2017 Tarihinden itibaren
Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)
Maddi Zararlar
Kaza Başına
220.500
Tedavi Giderleri
Kişi Başına
326.000
Kaza Başına
Kişi Başına
1.630.000
326.000
Kaza Başına
1.630.000
Daimi Sakatlık ve Ölüm
Tablo 7
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin
1/1/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL)
C- Daimi sakatlık ve
Ölüm
A- Maddi
B- S ağlık Giderleri
Kişi
Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan
satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.
Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar
72.000
144.000
360.000
360.000
1.800.000
3.600.000
360.000
360.000
1.800.000
3.600.000
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar
288.000
720.000
360.000
360.000
7.200.000
10.800.000
360.000
360.000
7.200.000
10.800.000
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer
tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına
yönelik taşıma işleri:
2.160.000
360.000
21.600.000
360.000
21.600.000
216.000
360.000
3.600.000
360.000
3.600.000
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile
720.000
2.160.000
360.000
360.000
7.200.000
10.800.000
360.000
360.000
7.200.000
10.800.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı
144.000
360.000
3.600.000
360.000
3.600.000
b) Geri kazanım ve bertarafı
720.000
360.000
10.800.000
360.000
10.800.000
Tablo 8
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2018 Tarihinden itibaren
Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)
Maddi Zararlar
Kaza Başına
308.700
Tedavi Giderleri
Kişi Başına
350.500
Kaza Başına
1.752.500
Kişi Başına
350.500
Kaza Başına
1.752.500
Daimi Sakatlık ve Ölüm
”
MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download

tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortası tarife