T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek Lisans Programı Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı
İM500
İM501
İM502
İM503
İM504
İM511
İM512
İM513
İM514
İM521
İM522
İM531
İM532
İM533
İM534
İM535
İM536
İM537
İM538
İM539
İM541
İM542
İM543
İM544
İM551
İM552
İM553
İM554
İM597
İM598
İM8XX
İM8XX
Seminer
Mühendislik Matematiği ve Sayısal Yöntemler
Yapay Sinir Ağlarının İnşaat Mühendisliğinde Uygulamaları
Bulanık Mantığın İnşaat Mühendisliğindeki Uygulamaları
Mühendislikte Sonlu Elemanlar Metodu
İleri Beton Teknolojisi
Betonarme Özel Konular
Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler
Yapı Dinamiği
Deprem Mühendisliği
Hidrodinamik I
Açık Kanal Hidroliği
Sediment Taşınımı
Hidrodinamik II
Hidrolojide İstatistik Yöntemler
Taşkın Hidrolojisi
Betonun Malzeme Bilimi
Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık
Beton-Çelik Kompozit Yapı Elemanları
Esnek Yol Üstyapısı
Trafik Mühendisliği
Ulaştırma Planlaması
Bitümlü Malzemeler
Zemin-Yapı Etkileşimi
Zeminlerin Islahı
İleri Zemin Mekaniği
Deneysel Zemin Mekaniği
Yüksek Lisans Tezi
Güz
Yüksek Lisans Tezi
Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
Güz
Uzmanlık Alan Dersi
Bahar
T U K
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
8
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
Z./S.
AKTS
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
25
25
5
5
Download

Ders Adı T U K Z./S. AKTS Seminer 0 2 0 Zorunlu 2 Mühendislik