YERELİN GÜNLÜĞÜ 2014
Araştırma Proje Teklifi
20.03.2014
“… Bir kentte hayran kaldığın şey onun yedi ya da yetmiş
yedi harikası değil, senin ona sorduğun bir soruya verdiği
yanıttır.”
Italo Calvino, Görünmez Kentler
1
Nedir?
o Yerelin Günlüğü, markalara yöresel pazarlama
iletişiminde stratejik bilgi desteği sağlamak
üzere Conento tarafından tasarlanmış, il
bazında raporlanan, geniş çaplı, niceliksel bir
araştırmadır.
o Araştırmanın konu başlıkları:
• Kentsel eğilimler
• Marka konumlandırma
• Yerel ve dijital medya tüketim alışkanlıkları
• Yerel mecraların performans ölçümü.
2
Ne işe yarar?
Yerelin Günlüğü yerel pazarlama iletişimi
optimizasyon süreçlerinde başvuru kaynağıdır.
Sektör ve il bazında rakiplerle karşılaştırmalı marka farkındalık, deneme
ve tüketim düzeyi, sahiplik, duygusal bağ ölçümü.
Ölçüm
Kentsel eğilim önceliklerinin belirlenmesi
Yerel mecraların performans ölçümü
Pazarlama iletişimi ihtiyacının bazında il önceliklendirme
İllerde pazarlama hedefi önerme.
Değerlendirme
Etkin hedef kitle belirleme.
Etkin erişim kanallarını belirleme.
Kentsel eğilimin pazarlama planına yansıması.
Kiminle?
Aksiyon
Nerede?
Neden?
Ne ile?
Yerelin
Günlüğü
Nasıl?
3
Kapsam
Kentsel Eğilimler
Gurur, Güven, Çevre,
Sosyal Yaşam,
Ekonomik İyimserlik,
Dayanışma
Neden?
Sekörler/Markalar
• Internet
Servis
Sağlayıcıları
• GSM
• Otomobil
• Akaryakıt
İstasyonları
• Banka
• SigortaElementer
Nasıl?
Nerede?
Yerelin
Günlüğü
Kiminle?
İnsanlar
• Demografi
• Kentsel Eğilim Grupları
Ne ile?
•
•
•
•
•
•
Meşrubat
Büyük
Beyaz Eşya
Küçük
Elektrikli Ev
Aletleri
Deterjan
Şampuan
Market
İlller
Adana, Ankara,
Antalya, Bursa,
Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Mersin,
İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya,
Malatya, Muğla,
Samsun, Sivas,
Tekirdağ, Trabzon
Mecralar
• Yerel Gazete
• Yerel Radyo
• Açıkhava
• Yerel içerikli
İnternet
• Internet
• Mobil Medya
4
Raporlar
Yerelin Medya Günlüğü
Yerelin Marka Günlüğü (***)
o Yardımsız/Yardımlı
tüketilen mecralar
o Sıklık (*)
o İçerik (*)
o Hafta içi/haftasonu
tüketim (*)
o İzlemenin günün
saatlerine dağılımı (*)
o Ortalama tüketim süresi
(*) (**)
1. Yerel TV
2. Yerel Radyo
3. Yerel Gazete
4. Yerel İçerikli
Internet Siteleri
5. Internet Tüketim
Alışkanlıkları
6. Açıkhava’da
Reklam Farkındalığı
o
o
o
o
o
o
Bilinirlik
Deneme
Bayi/şube ziyareti
Sahiplik/en sık çalışma/en fazla tüketme
Beğeni/Sevme
Yardımlı yerel medyada reklam hatırlama
o Ek Sorular
o Son 12 ayda Online Alışveriş
o Deodorant kullanımı & TOM
o Bardak poşet çay tüketim sıklığı
o Yardımsız ilk akla gelen markalar
(TOM)
o Pil
o Traş Bıçağı
o Deodorant
o Diş Macunu
(8 alt kırılımda)
7. Mobil Medya
o Yardımsız yerel medyada
reklam farkındalık(*)
o Kentsel Eğilimler
5
(*) Yerel TV, Yerel Radyo, Yerel Gazete
(**) Internet
(***) 4. sayfadaki 12 Sektörde
Kimlik Kartı
o
o
o
o
o
İl Sayısı: 20
Örneklem: 5.027
Uzay: 11 milyon
Hedef Kitle : 20-54 ABC1C2
Yöntem: CATI
İl
Örneklem
Adana
259
Ankara
351
Antalya
259
Bursa
301
Denizli
238
Diyarbakır
234
Erzurum
231
Eskişehir
238
Gaziantep
264
Mersin
235
İl
Örneklem
İzmir
301
Kayseri
234
Kocaeli
256
Konya
260
Malatya
230
Muğla
226
Samsun
236
Sivas
227
Tekirdağ
225
Trabzon
224
6
Daha fazla bilgi için:
www.conento.com.tr
[email protected]
[email protected]
Conento Kalite Belgeleri
Artist: Andy
Farr
Conento Üyelikleri
7
Download

Diapositiva 1