MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
I.SINIF
GÜN
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
S
A
L
I
Giriş-Çıkış
Saati
DERS
KODU
DERSİN ADI
II.SINIF
Dersi veren Öğretim
Elemanı
Derslik
CUMA
P
E
R
Ş
E
M
B
E
DERS KODU
DERSİN ADI
III.SINIF
Öğretim Elemanı
Derslik
Giriş-Çıkış
Saati
DERS
KODU
DERSİN ADI
IV.SINIF
Dersi veren Öğretim
Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Derslik
Giriş-Çıkış
Saati
8.30-9.20
8.30-9.20
YDB 2817
Rusça Yazım Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
110
8.30-9.20
TLE 3001
Türkmen Türkçesi (Z)
9.30-10.20
9.30-10.20
YDB 2817
Rusça Yazım Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
110
9.30-10.20
TLE 3001
Türkmen Türkçesi (Z)
10.30-11.20
10.30-11.20
YDB 2817
Rusça Yazım Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
110
10.30-11.20
TLE 3001
Türkmen Türkçesi (Z)
11.30-12.20
11.30-12.20
TLE 2001
Orhun Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
11.30-12.20
11.30-12.20
12.30-13.20
12.30-13.20
TLE 2001
Orhun Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
12.30-13.20
12.30-13.20
13.30-14.20
13.30-14.20
TLE 2001
Orhun Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
13.30-14.20
13.30-14.20
14.30-15.20
YDB 1817
Rusça Ses Bilgisi (Z)
15.30-16.20
YDB 1817
Rusça Ses Bilgisi (Z)
16.30-17.20
YDB 1817
Rusça Ses Bilgisi (Z)
8.30-9.20
YDB 1811
9.30-10.20
Yrd. Doç. Dr. Fatma
Şahan GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma
Şahan GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma
Şahan GÜNEY
101
8.30-9.20
101
9.30-10.20
101
10.30-11.20
DERS
KODU
DERSİN ADI
110
14.30-15.20
14.30-15.20
14.30-15.20
TLE 4003
Azerbaycan Edebiyatı(Z)
110
15.30-16.20
15.30-16.20
15.30-16.20
TLE 4003
Azerbaycan Edebiyatı(Z)
110
16.30-17.20
16.30-17.20
16.30-17.20
TLE 4003
Azerbaycan Edebiyatı(Z)
İngilizce I (Z)
Z-5
8.30-9.20
8.30-9.20
TLE 3507
Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
101
8.30-9.20
TLE 4521
Bugünkü Kıpçak Türkçesi I(S)
YDB 1811
İngilizce I (Z)
Z-5
9.30-10.20
9.30-10.20
TLE 3507
Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
101
9.30-10.20
TLE 4521
Bugünkü Kıpçak Türkçesi I(S)
10.30-11.20
YDB 1811
Z-5
10.30-11.20
10.30-11.20
TLE 3507
Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
101
10.30-11.20
TLE 4521
Bugünkü Kıpçak Türkçesi I(S)
11.30-12.20
ATB 1801
110
11.30-12.20
TLE 3003
Kırgız Türkçesi (Z)
101
11.30-12.20
12.30-13.20
ATB 1801
İngilizce I (Z)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi (Z)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi (Z)
110
12.30-13.20
TLE 3003
Kırgız Türkçesi (Z)
101
12.30-13.20
110
13.30-14.20
TLE 3003
Kırgız Türkçesi (Z)
101
13.30-14.20
110
14.30-15.20
14.30-15.20
110
15.30-16.20
15.30-16.20
110
16.30-17.20
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
12.30-13.20
TLE 2003
13.30-14.20
13.30-14.20
TLE 2003
Türk Dünyası Halk Edebiyatına
Giriş (Z)
Türk Dünyası Halk Edebiyatına
Giriş (Z)
Türk Dünyası Halk Edebiyatına
Giriş (Z)
14.30-15.20
14.30-15.20
TLE 2005
Özbek Türkçesi (Z)
15.30-16.20
15.30-16.20
TLE 2005
Özbek Türkçesi (Z)
16.30-17.20
16.30-17.20
TLE 2005
Özbek Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
8.30-9.20
8.30-9.20
YDB 2811
İngilizce III(Z)
Ali GEÇER
Z-2
8.30-9.20
TLE 3511
9.30-10.20
9.30-10.20
YDB 2811
İngilizce III(Z)
Ali GEÇER
Z-2
9.30-10.20
TLE 3511
10.30-11.20
YDB 2811
İngilizce III(Z)
Z-2
10.30-11.20
TLE 3511
110
11.30-12.20
TLE 2503
Roman İncelemeleri (S)
101
11.30-12.20
11.30-12.20
110
12.30-13.20
TLE 2503
Roman İncelemeleri (S)
101
12.30-13.20
12.30-13.20
110
13.30-14.20
TLE 2503
Roman İncelemeleri (S)
Ali GEÇER
Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan
KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan
KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan
KALLİMCİ
101
13.30-14.20
13.30-14.20
307
14.30-15.20
14.30-15.20
14.30-15.20
TLE 4001
Özbek Edebiyatı (Z)
307
15.30-16.20
15.30-16.20
15.30-16.20
TLE 4001
Özbek Edebiyatı (Z)
307
16.30-17.20
16.30-17.20
16.30-17.20
TLE 4001
Özbek Edebiyatı (Z)
10.30-11.20
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
Giriş-Çıkış
Saati
11.30-12.20
TLE 1003
12.30-13.20
TLE 1003
13.30-14.20
TLE 1003
14.30-15.20
TLE 1001
15.30-16.20
TLE 1001
16.30-17.20
TLE 1001
Türk Edebiyatı Tarihine Giriş
(Z)
Türk Edebiyatı Tarihine Giriş
(Z)
Türk Edebiyatı Tarihine Giriş
(Z)
Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
Osmanlı Türkçesine Giriş (Z) UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
Osmanlı Türkçesine Giriş (Z) UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
Osmanlı Türkçesine Giriş (Z) UZUN
8.30-9.20
TLE 1509
Türk Dünyası Coğrafyası (S)
9.30-10.20
TLE 1509
Türk Dünyası Coğrafyası (S)
10.30-11.20
TLE 1509
Türk Dünyası Coğrafyası (S)
11.30-12.20
TLE 1503
Şiir İncelemeleri(S)
12.30-13.20
TLE 1503
Şiir İncelemeleri(S)
13.30-14.20
TLE 1503
Şiir İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
11.30-12.20
TLE 2003
8.30-9.20
TLE 4005
Kırgız Edebiyatı(Z)
9.30-10.20
9.30-10.20
TLE 4005
Kırgız Edebiyatı(Z)
110
10.30-11.20
10.30-11.20
10.30-11.20
TLE 4005
Kırgız Edebiyatı(Z)
110
11.30-12.20
11.30-12.20
TLE 3531
Tatar Türkçesi Okuma Anlama (S)
101
11.30-12.20
TLE 4515
Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
110
12.30-13.20
12.30-13.20
TLE 3531
Tatar Türkçesi Okuma Anlama (S)
101
12.30-13.20
TLE 4515
Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
110
13.30-14.20
13.30-14.20
TLE 3531
Tatar Türkçesi Okuma Anlama (S)
101
13.30-14.20
TLE 4515
Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
101
14.30-15.20
101
15.30-16.20
101
16.30-17.20
307
8.30-9.20
TLE 4505
Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
307
9.30-10.20
TLE 4505
Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
307
10.30-11.20
TLE 4505
Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
14.30-15.20
TLE 3509
Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
15.30-16.20
15.30-16.20
TLE 2515
Osmanlıca Okuma-Anlama (S)
Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN
307
15.30-16.20
TLE 3509
Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
16.30-17.20
16.30-17.20
TLE 2515
Osmanlıca Okuma-Anlama (S)
Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN
307
16.30-17.20
TLE 3509
Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
8.30-9.20
8.30-9.20
TLE 2007
Kazak Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
110
8.30-9.20
TLE 3529
Kazak Türkçesi Okuma-Anlama (S)
9.30-10.20
9.30-10.20
TLE 2007
Kazak Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
110
9.30-10.20
TLE 3529
Kazak Türkçesi Okuma-Anlama (S)
10.30-11.20
10.30-11.20
TLE 2007
Kazak Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
110
10.30-11.20
TLE 3529
Kazak Türkçesi Okuma-Anlama (S)
13.30-14.20
TLE 1005
10.30-11.20
8.30-9.20
307
TLE 1005
9.30-10.20
110
9.30-10.20
Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN
12.30-13.20
8.30-9.20
110
8.30-9.20
Osmanlıca Okuma-Anlama (S)
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
110
110
TLE 2515
Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil
Bilgisi(Z)
Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil
Bilgisi(Z)
Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil
Bilgisi(Z)
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
110
14.30-15.20
TLE 1005
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Derslik
101
101
101
307
307
307
16.30-17.20
Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı
(S)
Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı
(S)
Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı
(S)
14.30-15.20
11.30-12.20
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan
GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
110
11.30-12.20
11.30-12.20
11.30-12.20
TLE 4513
Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri(S)
110
12.30-13.20
12.30-13.20
12.30-13.20
TLE 4513
Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri(S)
110
13.30-14.20
13.30-14.20
13.30-14.20
TLE 4513
Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri(S)
14.30-15.20
14.30-15.20
TLE 2513
Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (S)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
14.30-15.20
14.30-15.20
15.30-16.20
15.30-16.20
TLE 2513
Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (S)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
15.30-16.20
15.30-16.20
16.30-17.20
16.30-17.20
TLE 2513
Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (S)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
16.30-17.20
16.30-17.20
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
101
101
101
101
101
101
307
307
307
101
101
101
101
101
101
Download

ÇTL 2014-2015 Güz NÖ Ders Programı