T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
20.02.2014
Sayı: 42889820/0001-3 £G
Konu : TEGED 2014 Kongresi hk.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Tıp Eğitimini Geliştirme
Derneği işbirliğiyle, 07-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Üniversitemizde gerçekleştirilecek
olan TEGED 2014 Kongresi'ne ait kongre afişi ve I. duyuru broşürü ekte olup, Dekanlığınız ve
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı nezdinde öğretim üyelerine duyurulması hususunda gereğini
saygılarımla arz ve rica ederim.
rof. Dr. Sina ERCAN
DEKAN
Ek:
• 2 adet kongre afişi.
• 2 adet I. duyuru broşürü
Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Caddesi 34755 Ataşehir- İSTANBUL
Tel: (0 216) 578 00 00 - 578 05 05 Faks: (0 216) 578 05 75
www.yeditepe.edu.tr
VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
7 - 9 M a y ı s 2 0 1 4 tarihleri a r a s ı n d a
Y e d itep e Ü n i v e r s i t e s i
Tıp Fakültesi' n de
gerçekleştirilecektir.
Uluslar arası Katılımlı K o n g r e n i n Konukları
Prof.
Trudie
ROBERTS
AMEE Başkanı
Eî4S
Bildirileriniz için s o n g ö n d e r m e tarihi
|
Prof.
Ronald M.
HARDEN
AMEE G.Sekreteri
2 5 M a r t 2014-
Download

TEGED 2014 Kongresi hk - Tıp Fakültesi