IT-515 E-Devlet ve e-Dönüşüm
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı
2014
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ
Yalçın DOĞANAY
[email protected]
Ders Öğretim Görevlileri
Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
Mustafa IT-515
AFYONLUOĞLU
1
Sunum İçeriği
• İletişim Nedir?
• İletişim Araçları
• Algı Nedir?
• Algı Yönetimi Nedir?
• İletişimde Algı Yönetiminin Önemi
• Algı Yönetiminin Ortaya Çıkışı
• İletişim ve Algı Yönetiminin Aşamaları
• İletişim ve Algı Yönetiminde Kullanılan İletişim Araçları
• İletişim ve Algı Yönetiminin Örnekleri
IT-515
2
İletişim Nedir?
Kişilerin duygu, düşünce
aktarmasına iletişim denir.[1]
yada
IT-515
fikirlerini
çeşitli
yollarla
başkasına
3
İLETİŞİM ARAÇLARI
*Bilişsel iletişim araçları
*Görsel-İşitsel iletişim araçları
*Telekomünikasyon iletişim araçları
*Kali-Grafik iletişim araçları
*Organizasyon iletişim araçları
*Sanatsal iletişim araçları
IT-515
4
Algı Nedir?
Algı, “bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve
içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve
yorumlama işlemidir' biçiminde tanımlanmıştır.[2]
IT-515
5
Algı Yönetimi Nedir?
Algılama yönetimi kimilerine göre hedef kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda kandırmak ve onları
kendi hedefleri doğrultusunda kullanacakları birer unsur haline getirmek amaçlı bir iletişim disiplini; kimilerine
göre bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda kullanılması
gereken olmazsa olmaz tekniklerin bütünüdür.[5]
IT-515
6
İLETİŞİMDE ALGI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
Sosyologlar kitlelere bir şeyi yaptırmak için yeryüzünde üç etkili yol
bulunduğundan söz ederler: zor kullanma, para ile satın alma, inandırmak. Halkın
bir yeniliğe, bir sosyal değişime uymasında, alışmasında halkla ilişkiler sanatının
kullandığı işte bu üçüncü yoldur: İnandırma. Algılama yönetimi bu ‘’inandırma’’yı
kişilerin bilinçlerine ve psikolojilerine seslenerek gerçekleştirir.[5]
IT-515
7
Algı Yönetiminin Ortaya Çıkışı
Algılama yönetimi kavramı ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimler
tarafından kullanılmıştır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından şöyle bir tanımı
yapılmıştır: Algılama yönetimi, yabancıların her seviyedeki istihbarat birimleri ve
liderleri de dahil olmak üzere, bu ülkedeki geniş kitleleri kendi (ABD) hedefleri
doğrultusunda tavır almaları ve resmi adımlar atmalarının sağlamak amacıyla,
seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendirerek ya da reddiyesini oluşturarak,
kitlelerin hislerini, güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına almaya çalışmak
için yürütülen eylemlerin tamamıdır.[5]
IT-515
8
İletişim ve Algı Yönetiminin Aşamaları
Hedef Kitlenin
Kültürü,
Değerleri ve
Tutumlarını Göz
Önünde
Bulundurmak
Görselliği
Önplana
Çıkarma
Duygulara ve
Bilinçaltına
Seslenmek
Doğruları
Söylemek
Tekrar Etmek
Araştırma
Yapmak
Farklı Olmak
Mesajın Yalın ve
Anlaşılır Olması
IT-515
9
İletişim ve Algı
Yönetiminde
Kullanılan
İletişim Araçları
E-posta, formlar, chat, messenger,
tv, sinema, radyo, telefon,cep
telefonu, fax, telex,
gazeteler, dergiler, afişler,
el ilanları, tabelalar, mektuplar,
notlar, kitaplar
IT-515
SOSYAL MEDYA
10
SOSYAL MEDYA
IT-515
11
SOSYAL MEDYA
Bu yeni nesil medya sayesinde düşünce gümrükleri ortadan kalktı ve dünyanın herhangi
bir noktasında yaşanan gelişmelere anlık olarak ulaşma imkânı doğdu. Başka bir ifade ile sosyal
ağlar üzerinden yayınlanan herhangi bir bilgi, anında küresel boyutta yayılma ve kitleleri etkileme
gücüne ulaştı. Dolayısıyla sosyal medya, algı yönetiminin en etkili ve en eğlenceli silahlarından
biri oldu. Kitle iletişim teknolojilerinin bireylere rahatlıkla ulaşabilmesinin doğal bir sonucu olarak
da hedef alınan kitleleri etkilemek çok daha kolay hale geldi.[3]
IT-515
12
SOSYAL MEDYA
Bu bağlamda sosyal medya, “ortaya çıkaran sebep” olmaktan ziyade
“kolaylaştırıcı/şekillendirici” rolüyle karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle, kendi
menfaatleri doğrultusunda algı oluşturmak isteyenler tarafından kurgulanan bilgilerin
medyada sürekli tekrarlanması ile hedef kitlelerin hem algıları yönlendirilmekte hem
de zihinleri, düşünceleri şekillendirilmektedir.[3]
IT-515
13
İletişim ve Algı Yönetiminin Örnekleri
Enformasyon ve teknoloji yüzyılında artık savaşların uygulama yöntemi de
değişikliğe uğramıştır. 19.yy sonlarına kadar silahlı olarak uygulanan savaş
yöntemleri 1.Dünya Savaşı'ndan itibaren silahlı savaşın yanı sıra silahsız bir yöntem
olan psikolojik operasyon/psikolojik savaş da düşman veya dost ülkelerin/halkların
tutum ve davranışlarını değiştirmek için kullanılmıştır.[4]
Psikolojik operasyonlar yazılı, sözlü, görsel medya kadar, sanat dalları
(müzik, sinema, tiyatro, resim, heykel gibi), akademi, spor, teknoloji, edebiyat gibi
birçok alanda uygulanmaktadır.[4]
IT-515
14
Global şirketler, iletişim çalışmalarında ‘’ global düşün, yerel hareket et’’
ilkesini benimsemişlerdir. Bu ilkeden hareketle bulunduğu ülkenin çeşitli yörelerinin
dahi değer sistemlerine ve kültürel farklılıklarına saygı göstermeye büyük önem
vermektedirler. Buna en güzel örnek Coca-Cola’ nın iletişim çalışması olabilir. CocaCola Türkiye’nin 11 değişik bölgesinin ritim ve duygusuna göre yeniden cıngıllar
düzenlemiştir. Hatta ramazan aylarında dini kültür ve değerlere uygun ve saygılı
reklamlar yapmaya özen göstermiştir.[3]
IT-515
15
Kaynaklar
-[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Perception_management
-[2]http://en.wikipedia.org
-[3]http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/156.Say%C4%B1/3.pdf
-[4]http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalarimerkezi/2011/10/24/6344/psikolojik-operasyon-algi-yonetimi-ve-propaganda
-[5]http://www.caginpolisi.com.tr/eski_sitemiz/116/33-34-35-36-37-38-39-40.htm
IT-515
16
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ
TEŞEKKÜRLER
Yalçın DOĞANAY
[email protected]
IT-515
17
Download

İletişim ve Algı Yönetimi