SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
YÖNETİCİ A.Ş.
SAÜ-TEKNOKENT
www.sakaryateknokent.com
Teknokent Nedir ?
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre tanım:
Teknokent;
1. Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların,
2. belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkezi
enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım
ürettikleri/geliştirdikleri,
3.
teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline
dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri teşvik ve muafiyete dayalı bölgedir.
Sakarya Teknokentin
Firmalara Sağladığı Destek ve Avantajlar
4691 Sayılı TGB Kanunu Uyarınca Sağlanan Destekler :
•
•
•
Firmaların bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için
gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin her türlü
vergiden muafiyet
Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun
•
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin 5 yıl süre
ile SGK işveren payının %50 muafiyeti
Öğretim Üyelerine Sağlanan Avantajlar
•
Öğretim üyeleri teknokent bünyesinde şirket kurabilir, mevcut şirketlere
ortak olabilir
• Öğretim üyelerinin bu şirketler kanalıyla gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyeti
gelirleri her tür vergiden muaftır.
• Buradan elde edilen gelirler döner sermaye kapsamı dışındadır
• Personel maaşlarıyla ilgili vergilerden muafiyet
• Öğretim üyesi şirketlerine %30 kira indirimi uygulanmaktadır.
SAÜ Teknokent A.Ş.’nin
Firmalara Sağladığı Destek ve Avantajlar
Sakarya Teknokentte İzin Verilen Faaliyetler:
•
•
•
•
•
Temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji esaslı ürün ve hizmet geliştirme ya da
teknoloji bazlı ürünlerin test edilmesi için kullanılan tüm laboratuarlar ve ilgili
faaliyetler,
Şirketin çalışma konusu içinde araştırma ve ürün geliştirme kapsamındaki teknoloji
esaslı olan prototip ürünlerin üretimi ve montajı,
Üniversitenin devam etmekte olan eğitim programıyla işbirliği ve uyum halinde
olmak üzere, şirketlere ve profesyonellere yönelik eğitim faaliyetleri,
Üretimin herhangi bir kısmında kullanılacak olan proses planlarının pilot
uygulamalarının test edilmesi,
Seri üretim süreçleri
SAÜ Teknokent A.Ş.’de
İzin Verilmeyen Faaliyetler
•
•
•
•
•
•
Distribütörlük ya da mağazacılık faaliyetleri
Mevzuat ve/veya Sakarya Teknokent Yönetimince belirlenen faaliyet amaçlarına
aykırı herhangi bir çalışma
Genel huzuru ve çalışma ortamını bozucu nitelikteki faaliyetler
Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği yaratan bütün faaliyetler
Çevreye radyoaktif ve/ve ya elektromanyetik etkileri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği’nin öngördüğü koşullara uymayan faaliyetler
Sakarya Teknokent’in araç trafiği yükünü arttırıcı, depolama yapma türünde
etkinlikler
SAÜ Teknokent A.Ş.’nin
Ortaklık Yapısı
Şirketin Kurucu Ortakları
1- Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
2- Sakarya Büyükşehir Belediyesi
3- Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
4- Adapazarı Belediyesi
5- Serdivan Belediyesi
6- Sakarya Üniversitesi Vakfı
7- Sakarya Ticaret Borsası
Toplam :
Ortaklık Payı
% 56
% 10
% 10
% 6
%6
% 7
%5
%100
SAÜ Teknokent A.Ş.’nin
Başvuru Süreci
Ön Başvuru Formu
ile Teknokente
Online Müracat
Ön Başvurunun
İncelenmesi ve
Esas Başvuru
Formunun
Tarafınıza iletilmesi
Esas Başvuru
Formunu ile
Başvuru Yapılması
Başvurunun
Hakem Heyetine
Gönderilmesi
Hakem Onayı
Alınması
Durumunda
Yönetim Kurulu
Kararı ile Firmaya
Yer Tahsis
Edilmesi.
Sakarya Teknokent
Bina Kullanım Bilgileri
25
23
22
20
20
14
15
10
6
5
6
4
2
2
0
0
Dolu Ofis Sayısı
Boş Ofis Sayısı
Yönetim Ofisi
Ortak Kullanım Alanı
A Blok
23
4
6
6
Dolu Ofis Sayısı
B Blok
22
14
0
2
Boş Ofis Sayısı
Yönetim Ofisi
1
Rosem Binası
20
2
1
0
Ortak Kullanım Alanı
0
Sakarya Teknokent
Bina Kullanım Oranları
Mevcut Durum( Ofis Sayısı )
Mevcut Durum( m2)
Boş Ofis
16%
Boş Ofis
19%
Dolu Ofis
81%
Dolu Ofis
Boş Ofis
Dolu Ofis
Dolu Ofis
84%
Boş Ofis
Sakarya Teknokent
Sektörel Dağılım
Firmaların Sektörel Dağılımı
Yer Bilimleri
4%
Savunma Sanayi
4%
Denizcilik Sistemleri
4%
Otomotiv
4%
Medikal
4%
Yazılım
46%
Robotik
4%
Elektronik
9%
Yazılım
Makine - İmalat
Elektronik
Makine - İmalat
21%
Robotik
Medikal
Otomotiv
Yer Bilimleri
Savunma Sanayi
Denizcilik Sistemleri
Sakarya Teknokent
Sakarya Teknokent’ten Kareler
Genel Görünüm
Sakarya Teknokent
Sakarya Teknokent’ten Kareler
B Blok
Sakarya Teknokent
Sakarya Teknokent’ten Kareler
A Blok
Sakarya Teknokent
Sakarya Teknokent’ten Kareler
Sergi Salonumuz
Sakarya Teknokent
Sakarya Teknokent’ten Kareler
VİP Toplantı Salonumuz
Sakarya Teknokent
Sakarya Teknokent’ten Kareler
İdari Ofisimiz
Sakarya Teknokent
Sakarya Teknokent’ten Kareler
İdari Ofisimiz
Sakarya Teknokent
Firmalarımız
Sakarya Teknokent
2012 Teknokentler Performans Değerlendirmesinde
2010- 2011 Yılı Arasında Faaliyete Geçen Teknoparklar Kategorisinde
1.lik Ödülü
Sakarya Teknokent
2012 Yılı Endeks Sonucları
Sakarya Teknokent
Download

saü-teknokent - Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve