BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi :
05/11/2014
Yönetim Kurulu Toplantı No
ToplantınınTürü
81
Olağan Toplantı
:
:
Toplantı Saati:
18.00
Toplantıya Katılmayan Üyeler :
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR tarafından yeterli çoğunluğun olduğu belirtilerek Saat
18.00 itibariyle açılmış, aşağıdaki gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.
Gündem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Üye Kayıtları hk,
Üye Terkleri hk,
Askıdan Kaldırma hk,
Ödemelerin Tetkik ve Onayı hk,
6552 sayılı Kanun uyarınca terk edilecek Gerçek Kişi üyeler hk,
2014 – 2017 yılları Stratejik plan hedefleri hk,
Dubai Fuar gezisi hk,,
Yeni Kayıt olan üyeler hk,
Aylık piyasa rayiç hk,
TOBB yazıları hk,
Diğer yazılar hk,
Faturalar,
1.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki firmaların kayıt talepli dilekçeleri incelendi. Ticaret Siciline kayıt yaptıran aşağıdaki ünvanları belirtilen
Gerçek ve Tüzel firmaların Oda kayıtlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi,
Sicil No Ünvanı
Nace Kodu Grubu Derecesi
007264 HAYRAN GIDA İNŞAAT MADENCİLİK HAZIR BETON İNŞAAT
23.63.01
06
1
MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM HAYVANCILIK TARIM PETROL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAFRA ŞUBESİ
(23.63.01 - Hazır beton imalatı)
007265 HÜSEYİN KOÇ-KOÇ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ BAFRA ŞUBESİ 65.12.13
12
3
(65.12.13 - Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik,
havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)
007266 DARGO TEKSTİL TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AV SİLAH GIDA
14.13.04
02
1
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(14.13.04 - Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto,
ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri
hariç)
007267 SATILMIŞ ALKAN ALKAN YAPI İNŞAAT
41.20.02 05
3
( 41.20.02 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin
inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
007268 BAFRA KIZILIRMAK PAZARLAMA İNŞAAT TAŞIMACILIK İTHALAT
46.90.01 08
1
HRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(46.90.01 - Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) (bir başka
ülkeyle yapılan toptan ticaret hariç)
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
2.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Terk talebi olmadı.
Red
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
3.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki askıdaki üyelerimizin geçmişe dönük aidat tahsilatları yapılmış olup, askıdan kaldırılmalarına, Üye web
modülü sisteminden otomatik atanan nace koduna ve Meslek Grubuna atamalarının yapılmasına,
Ayrıca Nace değişikliğine ilişkin yazısı 04/11/2014 tarihli okundu.
Firmanın yazı ekinde sunulan Vergi Dairesi Ana Faaliyet Nace Koduna ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde
firmanın talebi uygun görülerek, Firmanın Ana Faaliyet Nace Kodu’nun (47.59.05 - Belirli bir mala tahsis edilmiş
1
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı) perakende ticareti) olarak değiştirilmesine, durumun
kendilerine bir yazı ile tebliğ edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sicil No Ünvanı
Nace Kodu
Grubu
006010 İSMAİL SAYIN - M.İ.S YUMURTA.
47.59.05
03
(47.59.05 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı) perakende
ticareti)
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
4.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki tediye ve mahsup fişleri ile yapılan ödemeler incelendi;
31/10/2014 tarih ve 395 sayılı tediye fişi ile Nuri Başaloğlu- Başaloğlu Bilişime Kurban Bayramı mesaj ilan bedeli
olarak ödenen 118,00-¨
31/10/2014 tarih ve 396 sayılı tediye fişi ile Balakçılar Gıda Ltd.Şti.ne Tüp dolum bedeli olarak ödenen 149,10.-¨
31/10/2014 tarih ve 397 sayılı tediye fişi ile 5. Antalya Yöresel Ürünler Fuarına katılım için harcırah olarak Yönetim
Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR’a ödenen 1.614,93.-¨ ve Coşkun ATASOY ‘a ödenen 1.524,94.-¨ ve ayrıca 5. Antalya
Yöresel Ürünler Fuarına ve 3. Akreditasyon Çalıştayına katılan Ayhan Avcı’ya harcırah bedeli olarak ödenen
2.130,75.-¨
31/10/2014 tarih ve 398 sayılı tediye fişi ile Savaş Seven’e Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs Üyelerini ziyaret ve aidat
tahsilatı esnasında yenilen öğle yemeği bedeli olarak 52,00.-¨
31/10/2014 tarih ve 399 sayılı tediye fişi ile Sıla Oto. Ltd.Şti.ne Türkiye Gazetesi ekim ayı abone bedeli olarak ödenen
23,25.-¨
31/10/2014 tarih ve 400 sayılı tediye fişi ile Vizyon Gazetesi Ltd.Şti. ne 5. Antalya Yöresel Ürünler Fuarında ikram
edilen ürün için yapıulan kutu bedeli olarak ödenen 1.293,63.
31/10/2014 tarih ve 401 sayılı tediye fişi ile İsmet Tütüncüye Bina Sigorta taksitleri olarak ödenen 450,0.-¨
31/10/2014 tarih ve 402 sayılı tediye fişi ile Garanti Bankasına yatırılan 6.000,00.-¨
03/11/2014 tarih ve 403 sayılı tediye fişi ile Ramazan Çotur’a Büro Hizmetleri Şöför ve Hizmetli Ekim alım bedeli
olarak ödenen 5.127,84.-¨
03/11/2014 tarih ve 404 sayılı tediye fişi ile Halk Bankasına yatırılan 16.500,00.-¨
04/11/2014 tarih ve 405 sayılı tediye fişi ile Yatırılan 3.000,00.-¨
05/11/2014 tarih ve 406 sayılı tediye fişi ile Müderrisoğlu Petrol Ltd.Şti.ne 55JB001 plakalı makam aracına alınan yakıt
bedeli olan 290,0.-¨, Nejat Çuhacı’ya 55JE922 plakalı hizmet aracına alınan yakıt bedeli olarak ödenen 163,00.-¨
05/11/2014 tarih ve 407 sayılı tediye fişi ile Bafra 1.Noterine Ticaret Sicil Bafra Giden evrak defter tastik ücreti olarak
ödenen 103,20.-¨
30/10/2014 tarih ve 383 sayılı Mahsup fişi ile Samsun Büyükşehir Belediyesine su sarfiyat bedeli olarak ödenen
115,66.-¨
03/11/2014 tarih ve 388 sayılı Mahsup fişi ile Halk Bankasına hesap işletim ücreti olarak ödenen 10,50.-¨, Garanti
Bankası bonus düzeltme işlem ücreti olarak ödenen 15,19.-¨ ve Finansbank ‘a Hesap işletim ücreti olarak ödenen
3,99.-¨
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
5-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğünün, Vergi kaydı terk olmuş hakiki şahısların kayıtları Ticaret Sicil Yönetmeliği 51.
Maddesinin 3. Bendine göre 03/11/2014 tarihinde Resen silindiğine ilişkin 03/11/2014 tarih ve 2696 sayılı yazısı
okundu.
Ticaret Sicil Müdürlüğünün yazısı ve TOBB ‘un 17/09/2014 tarih ve 17704 sayılı yazısına istinaden, 6552 SAYILI ‘’İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanun’’ kapsamında, İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği
halde Oda kayıtları devam eden üyelerin Vergi Mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat
borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın
Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinir hükmüne istinaden vergi dairesinde kaydı silinen ve
Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtları silinen aşağıda belirtilen 90 Gerçek Kişi üyenin Oda Sicil kayıtlarının terkine ve
6552 yasa doğrultusunda Vergi kayıtlarının terk olduğu tarihten sonra tahakkuk eden aidat ve munzam aidat borçları
ile feri borçlarının tamamının silinmesine, tahakkuk eden aidat ve Munzam aidatlarının tahsiline,
31 Aralık 2014 tarihine kadar tahakkuk eden borçların ödenmemesi durumunda Aralık ayı sonu itibari ile Gecikme
Zamları hesaplanarak tahsili için İcra dairesinde yasal işlem yapılmasına ve Odamız adına işlemleri Av.Serkan
2
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
DÖNÜM ve Av. Murat BÖLÜKBAŞI’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
6552 SAYILI KANUN UYARINCA KAYDI SİLİNEN GERÇEK KİŞİ ÜYE LİSTESİ
Üye
S.N Sicil
Nosu
O
1
Ünvanı
5862 ABDURRAHMAN ÇAKMAK
Ticaret
Sicil
Nosu
3557
Vergi
Numarası
51478594058
İşe
Başlama
Tarihi
02.04.2012 30.06.2012
39856981256
2
3
6194 ADİL GÜRSES-ŞOV BÜFE
6912 AHMET KARAMAN-KARAMAN ÜÇÜNCÜ TİCARET
3856
4481
4
6604 AHMET KURT-GÖZDE DEKORASYON
4219
5
6
7
8
9
6471
6250
5991
6621
6464
AHMET ŞEN
ALAETTİN KIRKAYA
ALİ ÖZEN
AMİNE GÜLKAYA-BAŞAK DERSANESİ
AŞUR BURUNSUZ-MURAT TİCARET
4101
3906
3671
174
4096
10
11
12
AYHAN ALDEMİR - STROFORLİNE DIŞ CEPHE
6646 KAPLAMALARI
7018 AYKUT YILDIRIM-ÖZALP TEKSTİL DIŞ TİCARET
7040 BORA CANKAR-SAYGIN TİCARET
4255
4571
4592
13
6134 BÜLENT NACAK
3805
14
15
6820 CABİR HACIOĞLU-UĞURLU ET-ET ÜRÜNLERİ
5824 CEMİL ÇELİK - BAŞAK SİGORTA ACENTALIĞI
4401
3526
16
6330 CEMİL DAL
3978
17
18
19
20
21
22
6641
6057
6491
5958
6629
6824
4251
3733
4118
3639
4241
4404
23
24
6529 EYÜP BÜYÜKKIRIT - MERSİN TANTUNİ
6498 FATİH UNCU - GÖZDE REKLAM
4154
4125
25
26
6438 FATMA TOPKAYA
6473 FİKRET ATMACA
4074
4103
27
6456 HAKAN ULUSOY - EFE BAKLİYAT
4090
28
29
4151
3602
30
6526 HALİL İBRAHİM KOÇ - SARAY MOBİLYA
5915 HALİS AKDENİZ
HALİS AKDENİZ-AKDENİZ MÜHENDİSLİK BAFRA
7068 ŞUBESİ
31
32
4988 HAMİ KARAGÖL
6915 HARUN KURUL
2801
4483
33
5554 HASAN KOÇ - SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
HASAN YILDIRIM - YILDIRIM SİGORTA ARACILIK
6345 HİZMETLERİ
3274
210426133 04.01.2005
65521125670
02.08.2004
40642954958
BAFRA
42514892634
09.01.2009
3990
9560291985
34
CEMİLE KİTAPCI-REİS AV MARKET
CENGİZ KURTOĞLU
CENGİZ ŞENOCAK-SIRAÇ GIDA PAZARLAMA
DURSUN ATASEVEN - SEVEN OTO MAKAS
ENGİN TİRYAKİ-BAFRA ÇETİNKAYA TEKSTİL
ERCAN KOLBAŞI-KOLBAŞI TİCARET
4618
3
İşi Bırakma
(Terk)
Tarihi
01.01.2007
43744852580 10.07.2009
54709486238
09.11.2009
51781584920
14.02.2009
5580310634 25.02.2004
42820882510 28.09.2005
4200180903 08.03.2010
1910037852 28.10.2005
02.07.2009
08.08.2014
30.06.2012
10.10.2010
24.12.2012
31.05.2014
04.10.2012
31.12.2012
0500042894 12.11.2009 31.12.2012
9540301871 10.07.2013 31.01.2014
2010194098 31.01.2013 18.06.2013
63499190584
11.01.2002 31.12.2011
20348632862
15.04.2011 05.07.2014
58390360600 20.01.2004 31.12.2013
33826554860
02.01.2008 31.12.2010
59341331762
01.07.2010 31.12.2012
33515192908 22.09.1998 31.12.2009
8070272580 22.04.2009 31.12.2012
0980180790 24.06.2005 31.03.2014
28400394314 15.04.2010 31.12.2012
49411662698 01.10.2011 30.06.2014
52435100336
01.10.2010 15.10.2012
8920056458 13.02.2001 30.06.2013
45877780938
17.10.2008 31.01.2010
1030265235 25.07.2008 31.12.2013
28928346260
06.03.2008 27.05.2009
28136372518
25.06.2009 07.07.2010
53929525628 04.01.2005 22.05.2014
22.05.2014
21.07.2009
20.03.2012
12.04.2010
22.01.2008 25.01.2013
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
35
5574 HAYATİ AKIN - ORMAN ÜRÜNLERİ
3290
0260061337
36
37
38
4392
4558
3165
40
41
42
6811 HIZIR TAŞDEMİR - TAŞDEMİRLER YAPI DEKORASYON
7002 HÜLYA BAYRAKTAR-ROSENSE KOZMETİK
5428 HÜSEYİN ŞEN-SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
İBRAHİM HAKKI ALTUNAY HAKCAN EKMEK
5120 FABRİKASI
İSMAİL ARSLAN-ASIM TARIM ÜRÜNLERİ
6243 PAZARLAMA VE SANAYİ
4175 İSMAİL HİSABİ YAŞA
4710 İSMAİL TUĞ-ÇETİNKAYA TARIM MARKET
8270567527 12.09.2011 04.07.2012
3350395590 01.09.2010 31.03.2014
51829583304 27.02.1998 19.12.2013
11059708540
01.01.2002 31.12.2010
27137405874
27.06.2000 19.12.2013
9390007467 01.01.1997 28.02.2013
8600021115 01.01.1988 31.05.2013
43
44
45
46
6624
6499
6492
6918
47
6269 MAHMUT HAKAN ÜNAL-ÜNAL PARKE İÇ DİZAYN
39
48
KEMAL TÜRKMEN - BAFRA ELEKTRİK-İNŞAAT
TAAHHÜT
KERİM KUTLU-KUTLULAR TİCARET
KURT İSMAİL ÖZDEMİR-ÖZDEMİR TİCARET
MAHİDE TEMİZ
6136 MEHMET AYDOĞAN
363
3900
2022
2565
4237
4126
4119
4486
3921
3807
10.12.1997 24.04.2013
13805850572
04.05.2010 31.12.2013
5990358221 10.05.2009 30.04.2012
17831716598 01.11.2008 28.02.2013
11464611688 21.03.2012 25.07.2012
35990110200
15851781770
13.04.2006 15.11.2009
16.05.2001 15.07.2013
24107506296
49
50
6462 MERAL ACAR-DENİZ MARKET
6669 METİN ERKEN
4095
4271
51
52
53
3531
4049
1241
4427
8270518642
55
5830 MEVLÜT VARLI
6412 MUHAMMET ŞENER-GENÇLİK MARKET
3331 MUHARREM AY AY MOBİLYA
MURADİYE TAŞKELİK-EYMEN KURUMSAL
6853 HİZMETLER
MURAT MUSTAFA TONBUL-GÜNEŞ MOTOR
6103 İLAÇLAMA
27.01.2009
17015743884 01.09.2010
67327066300
01.01.1992
8050161464 29.08.2008
1060028509 20.04.1973
3775
56
57
6403 MUSTAFA DAĞLI-KAMBER PLASTİK
6020 MUSTAFA KUTLU-KUTLU MANAV ŞARKÜTERİ
4040
3701
58
59
60
61
5341
4109
6845
6705
3100
1961
4419
178
62
4538 NECMİ BEYAZ
2370
8500014080 09.06.2006
35468128614
14.02.2008
32294221274 01.01.2005
25886446902
29.07.1997
7940013018 26.03.1971
9230293267 02.03.2011
9290072085 20.10.2010
66520092796
01.11.1983
63
5808 NECMİ HACIOĞLU - GÜVEN SİGORTA ACENTALIĞI
3511
4540158728
64
6311 NURHAYAT BAŞAR-GÜNEŞ SİGORTA ACENTALIĞI
432
65
5709 OĞUZHAN KAPLAN - GÜVEN BİLGİSAYAR
3409
54
MUSTAFA NADİR SAYAR
MUSTAFA ŞAHİN
MUSTAFA VARLI
NADİ YAKIN-HÜSSA TEKSTİL
66
67
6614 ONAR ÜSTÜNDAĞ
6494 OSMAN BALAKÇI
4229
4121
68
69
4251 ÖMER AKIN
6080 ÖMER REİS-REİSOĞLU NAKLİYAT
2100
3756
70
6460 ÖZLEM ÇATBAŞ
4093
71
4349 RAFET KOCAMAN
2192
4
41479924572
28721353168
16565097706
30.11.2009
12.02.2014
07.04.2014
15.12.2013
31.12.2011
29.11.2011 08.10.2013
31.12.2011
22.11.2010
31.12.2013
25.09.2012
22.01.2012
26.12.2012
31.12.2012
16.11.2011
01.12.2003 23.11.2012
06.05.2013 31.01.2014
01.10.2002 30.11.2013
06.03.2009
38798016552 01.04.2009
17378731412
15.08.1996
27968377852 27.10.1980
32692545804
10.09.2008
33872180754
01.01.1967
20.06.2011
31.12.2013
10.06.2013
14.07.2014
31.07.2010
15.11.2012
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
72
73
74
75
76
6419
6493
7011
6925
6862
RAMAZAN DERE
RECEP ÇAKMAK
RECEP YAŞAYAN-YAŞAYAN TİCARET
RECEP YILMAZ-YILMAZ TEKSTİL
RUKİYE KAYA-ULUKAYA BAKLİYAT
77
6390 SAFFET KARAÖZ
78
6489 SAMET ATİK
79
5989 SARE YALÇIN - TURUNCU TEKSTİL
80
6684 SAVAŞ YEŞİLYURT - AL-ÇAM SÜT ÜRÜNLERİ
81
6044 SERKAN KESKİN-KESKİN ŞARKÜTERİ
82
6139 ŞEVKİ DENİZ - DENİZ-PEN
4056
4120
4567
4492
4435
4031
4117
3669
455ALAÇA
M
3722
3810
83
6488 TAYFUN SEZGİN-SEZGİN ET MARKET
84
85
86
TEKİN KAZAN - TEKİN SİGORTA ARACILIK
6316 HİZMETLERİ
6971 TEMEL AŞIK-AŞIKLAR ET VE SÜT ÜRÜNLERİ
5082 TEMEL UZAN - TEMEL TİCARET
4116
3963
4528
2879
87
88
6564 VOLKAN EMİRZA
6764 YAŞAR HAVA-HİLAL İNŞAAT
4184
4356
89
90
6590 YAŞAR TRABZON - 3 LER TEKSTİL
7005 YUNUS KÜÇÜK-KÜÇÜKLER TİCARET
4205
4561
59401342806
2240267408
9400539610
9750020871
5340316010
24074507784
39439995922
53572525464
57289397796
21533592640
14780817994
23393529972
25.09.2008
01.10.2013
17.10.2012
16.04.2012
02.12.2011
20.10.2011
17.04.2014
31.05.2013
05.12.2013
07.02.2012
25.06.1997 08.03.2013
15.04.2009 30.11.2010
01.09.2005 31.12.2013
25.10.2010 17.12.2012
04.01.2006 31.12.2013
19.01.2004 31.07.2013
18.03.2009 30.09.2010
25889447838
06.09.1999 02.12.2009
63019209482 10.07.2012 30.11.2013
9000046811 01.01.1981 04.06.2013
68740019836
07.11.2008 10.12.2010
36386118770 16.05.2011 30.11.2012
39145978332
20.10.2009 31.07.2011
6030158167 02.11.2012 26.12.2013
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
6-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Yönetim Kurulunca 24.09.2014 tarihinde onaylanan 2014-2017 stratejik planında; 49 ADET Stratejik Plan Hedefleri
belirlemiş yatırım politikasına karar verilmiş olup, ilgili karar gereğince İzleme ve değerlendirme metodunu belirlemiş,
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması için
görevi İdari kadroya devredilmesine oybirliği ile karar verildi. (Stratejik planda belirlenen 49 hedef karar ekindedir)
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
7-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
16-20 kasım 2014 tarihleri arasında Dubai de yapılacak olan THE BIG FİVE DUBAİ ULUSLARARASI YAPI VE
İNŞAAT FUARI’na Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR’ın katılmasına, kendisine 2 gün yurt içi 3 gün yurtdışı
olmak üzere 5 günlük yevmiye verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
8-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Odamıza yeni kayıt olan üyelere, Camiaya yeni katılmaları ve bu mutlu günlerinde hoş geldin anısına kendilerine çiçek
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
9-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Ekim ayına ait aylık piyasa rayiç fiyata ilişkin 03/11/2014 tarih ve 1448 sayılı yazısı okundu. Uygun görülerek oybirliği
ile onaylandı.
5
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
10-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
TOBB ‘un 6552 Sayılı Kanun ve Askı işlemlerine ilişkin 22/10/2014 tarih ve 19843 sayılı yazıları okundu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 09/11/2012 ve 7077 sayılı yazılarında belirtildiği üzere,
Askıya alınan üyelerin askıya alınmalarına dair organ karar tarihini takip eden aydan başlamak üzere aidat
tahakkuklarının durdurulmasına, askıya alınan üyelerin kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirenlerin aidat
tahakkuklarının, askıdan kaldırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının alındığı aydan itibaren başlatılmasına,
Üyelerin askıda bulundukları dönem için aidat tahakkuku yapılmamasına belirtilen yazı doğrultusunda uygulanmasına
oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
11-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Bafra Kaymakamlığının Orta Karadeniz Ar-Ge ve Girişimcilik Proje Pazarı adı altında düzenlenecek olan proje
pazarına ilişkin 03/11/2014 tarih ve 1106 sayılı yazıları okundu. İlgili yazı doğrultusunda 6 kasım 2014 tarihinde
Samsun-Teknoparkta yapılacak toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter’in katılmasına oybirliği ile karar
verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
12-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıda belirtilen faturalar incelendi ve bu fatura bedellerinin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Kerim Gür- Ada otopark’a 04/11/2014 tarih ve 40438 nolu fatura ile Makam ve hizmet aracı (19 adet) yıkama bedeli
olan 285,00.-¨
Esra Korkut’a 22/10/2014 tarih ve 1695 nolu fatura ile muhtelif zamanlarda toplantı, Üye ve misafirlere ikram edilmek
üzere alınan ayran bedeli olan 510,30.-¨
Bahar Reklam Ltd.Şti.ne 01/11/2014 tarih ve 39747 nolu fatura ile yaptırılan plaket, baskı vb malzeme alım bedeli olan
814,20.-¨
Özel Hasan Bayrakçı Ağız ve Diş Sağlığı Polikiliniğine 05/11/2014 tarih ve 200357 nolu fatura ile Halil Karahan’ın kızı
Dilanur Karahan’ın diş tedavi bedeli olan 400,00.-¨
Sodexo A.Ş. ye 01/11/2014 tarih ve 180869 nolu fatura ile Hizmet alımı ile Odamızda çalışan personele verilen yemek fişi
bedeli olan 777,60.-¨
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne 03/11/2014 tarih ve 9 nolu fatura ile Oda personeline verilen ‘’ Takım Ruhu’’
Eğitimi bedeli olan 650,00.-¨
Ekin Gazetecilik Ltd.Şti.ne 31/10/2014 tarih ve 87954 nolu fatura ile Olay gazetesi 4 aylık abone bedeli olan 60,00.-¨
Aytaç Öztürk’e 01/11/2014 tarih ve 19946 nolu faturası ile Kayıtlı İstihdam Destek Projesi internet sitesi yıllık barındırma
bedeli olan 354,00.-¨
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR gündem de başka madde olmadığından bir sonraki Yönetim Kurulu
Toplantısının 12/11/2014 Çarşamba günü saat 18.00 de yapılacağını belirterek toplantıyı saat 21.00 itibariyle kapattı.
Yönetim Kurulu Üye İmzaları:
GÖKSEL BAŞAR
Başkan
ERKAN MUSTAFA TOKUR
Başkan Yrd.
İSMAİL KULOĞLU
Başkan Yrd.
COŞKUN ATASOY
Üye
TAYFUN ERDURAN
Üye
İBRAHİM SÜZEN
Üye
6
KENAN KALAY
Sayman Üye
Download

05.11.2014 tarih ve 81 nolu - Bafra Ticaret ve Sanayi Odası