08/10/2014
HİSSE
PORTFÖYE GİRİŞ
CARİ FİYAT/DEĞER
2014/06
DEĞER
Günlük
Piyasa
Hedef Piyasa
Prim /
Ortalama İşlem
Hedef Fiyat
Değeri
Firma Değeri Net Borç (+) / Net Nakit (-) Özsermaye
Değeri
(İskonto)
Hacmi (bin TL)
(TL)
(bin TL)
(bin TL)
(bin TL)
(%)
15,10 8.041.166
11.373.328
3.332.162
4.098.731
10.203.496
-21,19
18.707
3,75 3.290.000
3.279.142
-10.858
1.716.089
3.750.000
-12,27
48.854
14,85 25.850.000
21.368.165
-4.481.835 15.816.069
32.670.000
-20,88
81.089
8,20 8.763.000
19.426.344
10.663.344
7.155.339
11.316.000
-22,56
158.042
52,70 11.056.008
15.025.329
3.969.321
5.566.255
13.197.092
-16,22
34.667
2,84 1.775.000
2.155.162
380.162
2.287.788
2.016.400
-11,97
8.403
Tarih
Fiyat
Fiyat (TL)
I . LİSTE
ARCLK
02.06.2014
13,50
11,90
PETKM
19.07.2011
2,46
3,29
TCELL
25.02.2013
11,70
11,75
THYAO
22.09.2014
6,61
6,35
TUPRS
12.01.2009
9,79
44,15
TRKCM
07.12.2011
2,13
2,50
II. LİSTE*
BIZIM
12.09.2011
21,04
18,10
21,65
724.000
690.075
-33.925
133.660
AKENR
19.01.2010
2,81
1,07
1,29
780.205
2.800.160
2.019.955
747.435
BMEKS
24.05.2011
2,22
1,82
2,16
218.400
386.656
168.256
132.366
CIMSA
03.05.2010
6,42
14,60
16,00 1.972.233
2.196.063
223.831
1.025.057
TRGYO
26.10.2010
2,84
3,07
4,50 1.535.000
3.155.499
1.620.499
3.229.026
*: Son 3 aylık dönemde günlük ortalama işlem hacmi 5 milyon TL'nin altında olan hisse senetleri II. Liste hisse senetleri olarak gruplandırılmaktadır.
HİSSE
SENETLERİ
I. LİSTE
ARCLK
PETKM
TCELL
THYAO
TUPRS
TRKCM
II. LİSTE
BIZIM
AKENR
BMEKS
CIMSA
TRGYO
ORTALAMA
BİST-100
#####
#####
#####
BİST -SINAİ
FİYAT
29.09.2014 08.10.2014
12,15
3,36
11,80
6,56
46,55
2,58
11,90
3,29
11,75
6,35
44,15
2,50
18,40
1,06
1,80
14,40
3,02
18,10
1,07
1,82
14,60
3,07
74.646
72.944
71.225
69.568
GETİRİ
Haftalık (%) YBB (%)
-2,7%
7,9%
-2,1%
2,1%
-2,1%
23,7%
-0,4%
3,7%
-3,2%
-0,8%
-5,2%
8,2%
-3,1%
10,6%
0,7%
4,4%
-1,6%
-22,6%
0,9%
-7,8%
1,1%
0,7%
1,4%
39,2%
1,7%
12,5%
-1,1%
6,3%
-2,3%
7,6%
-2,3%
11,6%
PERFORMANS
2014
2013
2012
2011
2010
2006-2009 *
Ocak 2014
Şubat 2014
Mart 2014
Nisan 2014
Mayıs 2014
Haziran 2014
Temmuz 2014
Ağustos 2014
Eylül 2014
BMD Model
Portföy
16,2%
5,7%
56,9%
-17,6%
55,7%
135,2%
-5,8%
-0,4%
4,1%
13,0%
2,7%
1,0%
6,4%
-0,2%
-3,4%
29 Eylül - 08 Ekim 2014
-1,1%
Kümülatif Performans
481,6%
*: 5 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2009
866.000
940.622
259.200
2.161.351
2.250.000
BİST100
-16,40
-17,05
-15,74
-8,75
-31,78
9.774
4.438
2.394
2.535
2.226
BİST-SINAİ
7,3%
-11,3%
48,9%
-22,3%
25,6%
44,9%
-9,3%
-0,8%
14,0%
7,2%
5,2%
-0,2%
4,3%
-1,3%
-7,6%
11,1%
-1,7%
32,1%
-9,3%
40,9%
33,0%
-7,6%
-1,6%
9,4%
7,3%
5,8%
1,6%
5,9%
-0,8%
-5,5%
-2,3%
100,2%
-2,3%
145,3%
BMD Model Portföy Terimleri:
1.BMD Model Portföyüne eklenen/çıkarılan şirket hisse senetleri mali sektör dışındaki sanayi şirketleridir.
2.Prim/İskonto: BMD Model portföyünde yer alan bir şirketin prim/iskontosu, o şirketin mevcut fiyatının hedef fiyatının ne kadar üstünde/altında olduğunu gösterir.
3.Prim/İskonto Hesaplama:
Prim/İskonto Oranı (%) = (Hissenin son İMKB Kapanış fiyatı) / (Hedef Hisse Fiyatı) – 1
Hesaplanan prim/iskonto oranının negatif olması, şirketin hisse senetlerinin, hesapladığımız hedef değerin altında işlem gördüğünü ve bu hedef değere ulaşma
(yükselme) potansiyeli olduğunu gösterir. Hesaplanan prim/iskonto oranının pozitif olması ise, şirketin hesapladığımız hedef değerin üzerinde (primli) işlem gördüğünü
gösterir.
BMD Model Portföyüne Eklenme ya da Portföyden Çıkarılma Kriterleri:
1.Portföye Eklenme: BMD Araştırma Bölümü tarafından incelenen şirketlerin hedef değer tespiti yapıldığı tarihi itibariyle %15 ve üzerinde bir getiri potansiyeline sahip
olması halinde, bu şirketler BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek Model Portföye eklenip eklenmemesine karar verilir.
2.Portföyden Çıkarılma: BMD Model Portföyünde yer alan ve hedef piyasa değerinin %15 ve üzerinde bir değere ulaşan şirket hisseleri, portföyden çıkarılır. BMD Model
Portföyünde yer alan ve hedef piyasa değerinden %0-%15 aralığında primli işlem gören şirket hisseleri ise, BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek portföyden
çıkarılıp çıkarılmamasına karar verilir. BMD Model Portföyünde yer alan şirketler hedef fiyatına ulaşmamış olsa da, BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek
model portföyden çıkarılabilir.
BMD Model Portföy Performansının Hesaplanması:
Haftalık Performans Hesaplaması: Bir hisse senedinin haftalık performansı, hissenin son iki Pazartesi günü İMKB kapanış fiyatı arasındaki değişim olarak
hesaplanmaktadır. Haftalık portföy performansı ise model portföyde yer alan her hisse senedinin getirisi eşit olarak ağırlıklandırılarak hesaplandığından, model portföyde
yer alan her hisse senedinin getirisinin aritmetik ortalamasına eşit olmaktadır.
Aylık Performans Hesaplaması: İlgili ayın ilk Pazartesi gününden başlanmak üzere ay içindeki her haftanın performansının aylık bileşik getirisi olarak hesaplanmaktadır. İki
aya yayılmış haftaların performansları ise hafta en çok hangi ayın içinde güne sahipse o ayın performansına dahil edilmektedir.
Yıllık Performans Hesaplaması: BMD Model Portföyünün yıllık performansı, yılın her ayında elde edilen getirinin yıllık bileşik getirisi olarak hesaplanmaktadır.
Download

Bu dosya eren.karaca tarafından için hazırlanmıştır.