Ad / Soyad :
A
Numara :
ZEYTİNLİOVA ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ
12-A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARIDIR
1. Annesinin isminden esinlenerek “Server Bedii” takma adıyla yazılar yazan ve birçok roman, makale, denemesi olan ve ekmeğini
kalemiyle kazanan ender yazarlardan biridir. En tanınmış romanları ise “ Matmazel Norelyanın Koltuğu, fatih Harbiye, Sözde kızlar”
olarak söylenebilir. Ayrıca Türk edebiyatında ilk otobiyografik romanın da yazarıdır.
Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P
PEYAMİ SAFA
2.
DAVET
Yandaki metin hangi şiir anlayışını bize yansıtmaktadır, en az 5 özellikle açıklayınız. 15P
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, dişler kenetli
ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim!
Kapansın el kapıları bir daha açılmasın
yok edin insanın insana kulluğunu
Bu davet bizim!
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim!
Serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır. Kırıklı dize yapısı şiire hakimdir. Şiirde ölçü, kafiye ve redif uyumu,
ahenk gibi unsurlar dikkate alınmamıştır. Tema olarak daha önceki şiir anlayışlarından farklı olarak özgürlük kardeşlik, barış, insan
sevgisi gibi evrensel temalar işlenmiştir. Bu akımın cumhuriyet dönemindeki en önemli temsilcisi Nazım Hikmet’tir. Bu şiir anlayışında
edebi akım olarak fütürizm akımının etkileri görülür. Gelecekçilik anlayışına göre makineleşme, sanayileşme, hız önemlidir. Bu şiir
anlayışına göre önemli olan işçi ve köylü sınıfının sıkıntı ve dertlerini dile getirmek esastır.
3. ANADOLU TOPRAĞI
Bu bakımsız, en kuytu bir bucağın
Yandaki şiirin kafiye, redif, ölçüsünü bulunuz. 15P
Bence İrem Bağı gibi güzeldir.
Bir yıkılmış evin, harâb ocağın,
Şu heybetli saraylara bedeldir.
Kafiye : -cak : zengin kafiye, -el: tam kafiye
redif : -ın, -dir
4. Aşağıdakileri uygun şekilde eşleştiriniz. 15P
1. 835 Satır
( 5 ) Salah Birsel
2. Ben Sana Mecburum
( ) Yaşar Nabi Naır
3. Huzur
( 1 ) N.Hikmet Ran
4. Kaldırımlar
(
5. Boğaziçi Şıngır Mıngır
( 3 ) A. Hamdi Tanpınar
) Behçet Necatigil
( 2 ) Attila İlhan
( 4 ) N. Fazıl Kısakürek
( ) A. Muhip Dıranas
ölçü: 11’li hece ölçüsü
5. Yedi Meşaleciler hakkında en az 4 özellik yazınız. 10P
Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur. Kısa süren bir topluluk olmuştur. Sanat için sanat anlayışına sahiptirler. Beş Hececiler
grubunun şiir anlayışını çok sade bulup Ayşe Fatma edebiyatı olarak eleştirmişler ve şiire yeni bir soluk getirmek istemişelerdir.7
kişiden oluşan bir edebi topluluktur.. Grubun bir de yazdıklarını yayımlamak amacıyla çıkardıkları Yedi Meşale adında ir dergileri
vardır. Bu dergi sadece 8 saı çıkabilmiştir. Daha sonra grup dağılınca devam etmemiştir. Bu grupta Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi
Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok gibi isimler vardır.
6. Aşağıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi dergilerindendir? 10P
Varlık, Türk Dili, Genç Kalemler, Koza, Papirüs, Tercüman, Büyük Doğu, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Hisar
7. Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Beş Şehir, Huzur, Yaz Yağmuru adlı eserlerin sahibi kimdir? 10P
Ahmet Hamdi Tanpınar
8. DAVET
Yandaki şiirde geçen söz sanatlarını (edebi sanatlar) bulup açıklayınız.15P
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, dişler kenetli
ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim!
Kapansın el kapıları bir daha açılmasın
yok edin insanın insana kulluğunu
Bu davet bizim!
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim!
Teşbih sanatı vardır. Memleketi orta asyadan hızlıca koşup gelen bir ata benzetmiştir. Halıyı toprağa, memleketi her şeyiyle cennet ve
cehenneme benzetmiştir. Yaşamayı da tek bir ağaç gibi hür ve kardeşçe yaşayan bir ormana benzetmiştir.
9. Şu ana kadar gördüğümüz Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları çerçevesinde düşündüğümüzde hangi edebi akımların
etkili olduğunu görürüz, yazınız. 10P
Parnasizim, sembolizim, fütürizm
Sümeyye DEMİR
Zülfikar GERDAN
TDE Öğretmeni
TDE Öğretmeni
BAŞARILAR… 
Download

zeytinliova anadolu lisesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı türk