TAŞOVA SÜLEYMAN BURSALI MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERASMUS + MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONELİ HAREKETLİLİĞİ 2014
TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİNDE KABUL EDİLEN PROJEMİZ BİLGİLERİ
Projenin Adı
: Fotoğraflarla Tedaviye Bakış
Proje Sahibi Kurum
: Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje Numarası
: 2014-1-TR01-KA102-001847
Proje Onay Makamı
: Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı
Proje Bütçesi
: 98283 €
Proje Yerel Ortaklar
: Merzifon Şehit Dursun Özsaraç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Suluova Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje Yurt Dışı Ortakları
: Střední zdravotnická škola (Çek Cumhuriyeti)
(http://www.szs-ruska.cz/)
Daugavpıls Medicīnas Koledža (Letonya)
(http://www.medkol.lv/ )
Proje Süresi
: 22/09/2014 – 22/09/2015
Yurt Dışı Eğitim Süresi
: 28 Gün
Proje Katılımcı Sayısı
: 45 Yararlanıcı 2 Refakatçı
Proje Faydalanıcıları
: Mesleki ve teknik eğitim sistemimizde örgün olarak devam eden
Hemşirelik Alanı öğrencileri ve öğrencilerimize eğitimleri ve
yurtdışında bulundukları süre içerisinde refakat etmek üzere
okulumuz ve yerel ortak okullarımız öğretmenleri
Proje Hedef Grupları
: Okulumuz ve yerel ortak okullarımız Hemşirelik Alanı Öğrencileri
Projenin Amacı
: Psikiyatri hastalarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının
yürütüldüğü psikiyatri birimlerinde, psikiyatri hastasının fiziksel,
psikolojik, sosyal, ruhsal, ekonomik ve kültürel durumunu bütüncül
bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sosyal ve pratik yaşam
becerilerini geliştirmeleri için onları destekleyen ve cesaretlendiren
eğitimli hemşirelerin istihdamının sağlanmasıdır.
Proje Uygulaması
: Hemşirelik Alanı Psikiyatrik Bakım Süreçleri Model
Uygulamalarını Letonya’da ve Çek Cumhuriyeti’nde
gerçekleştireceklerdir.
Proje Faaliyetleri
:Tüm katılımcılar için yapılacak Oryantasyon Eğitimi Kursu ve
İngilizce Kursu, Psikiyatri Hemşireliği Bilgilendirme Semineri,
Fotoğraf Çekim Kursu, Yurt dışında 2 ülkede Psikiyatri Hemşireliği
Bakım Uygulamalı Eğitimi
Bilgi İçin: Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sanayii Mahallesi Hastane Caddesi 05800 Taşova AMASYA
Tel:+903583120839 Faks:+903583120740
E Posta: [email protected]
TAŞOVA SÜLEYMAN BURSALI MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Proje Özeti
: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her dört kişiden biri ruhsal ya da
nörolojik hastalık geçirme riski ile karşı karşıyadır. Ayrıca dünyada
en çok sakatlığa neden olan on hastalıktan beşinin ruhsal kaynaklı
olduğu saptanmıştır. Birleşmiş Milletler Raporları’na göre,
yeryüzünde 450 milyon kişi halen bir ruhsal veya nörolojik hastalıkla
mücadele etmektedir. Türkiye Ruh Sağlığı Profili sonuçlarına göre
ruhsal hastalıklar toplumun %17.2’sinde görülmektedir.Dünya
Psikiyatri Birliği’nin (World Psychiatric Association- WPA)
verilerine göre toplumun psikiyatri hastalıklarıyla ilgili
farkındalığının ve zorlanma karşısında sağlıklı başa çıkma yollarının
hemşirelerin eğitimleri sırasında ruhsal hastalıklar konusundaki bilgi
ve becerilerinin artırılması ile olumsuz tutum ve önyargılarını
olumluya çevrilmesi ile sağlanmalıdır. Türkiye’de mevcut durumda
103 bin hemşire bulunmaktadır. Her yüz bin kişiye 141 hemşire
düşmektedir Avrupa birliği ülkelerinde bu oran yaklaşık 745 tir.
Türkiye’deki oran Avrupa ülkelerindekinden beş kat azdır.
Projemizin ismi de “Fotoğraflarla Tedaviye Bakış” olarak
belirlenmiştir. Yararlanıcılarımızın uygulama boyunca sistematik
biçimde toplayacakları bilgiler; ülkemiz psikiyatri eğitiminde ve
sağlık hizmetlerinde iyileştirme yapılması için kullanılacaktır.
Projemiz hazırlık eğitimlerinde yurtdışı uygulamalı eğitimler için
destekleyici kurslar, yararlanıcılarımızın mesleki yeterliklerinin
artırılması ve tanınması için yurtdışı uygulamalı eğitimler yapılması
planlanmıştır. Projemiz sonuç ve çıktılarının etkili olması,
devamlılığının sağlanması için etkin yaygınlaştırma programı
uygulanacaktır.
Proje Ekibi
: Nurettin Alan (Öğretmen), Satı Yiğit (Öğretmen), Kadir Bağcı (Müdür
Yardımcısı), Fatih Ocak (Okul Müdürü)
Fatih OCAK
Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
Bilgi İçin: Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sanayii Mahallesi Hastane Caddesi 05800 Taşova AMASYA
Tel:+903583120839 Faks:+903583120740
E Posta: [email protected]
Download

Proje Genel Bilgi