TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNLÜK PİYASA VE BORSA FİYATLARI BÜLTENİ
30 Ekim 2014 Perşembe
YURT İÇİ FİYATLAR (TL/TON)
MAKARNALIK BUĞDAY
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Konya
Çorum
28.10.2014 Piyasa Fiyatları
27.10.2014 Borsa Fiyatları
Geçen yıl
27.10.2014
Yılık Fiyat Değ.
%
$/ton
Miktar
(ton)
TL/ton
$/ton
TL/ton
887
396
7.397
883
394
720
23
20
12
971
785
434
350
20
12
971
785
434
350
723
619
34
27
11.089
847
378
11.137
848
379
703
20
151
73
36
112
930
151
73
36
112
930
941
841
772
415
420
375
345
823
788
710
13
941
841
772
415
420
375
345
5.035
814
363
5.149
815
364
676
20
50
104
927
802
414
358
50
104
927
802
414
358
673
19
10.698
813
363
10.559
815
364
671
21
24
43
753
868
336
387
24
43
753
868
336
387
707
790
7
10
2.045
758
339
2.222
756
337
-
-
21.097
692
309
18.605
692
309
566
22
Miktar
(ton)
TL/ton
7.780
Konya
Polatlı
Eskişehir
Edirne
DİĞER BEYAZ BUĞDAYLAR
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Konya
Eskişehir
DİĞER KIRMIZI BUĞDAYLAR
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Edirne
Polatlı
DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY
Piyasa Fiyatı
ARPA
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Konya
Polatlı
Çorum
Eskişehir
MISIR
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatı
Adana
YULAF
Eskişehir
Konya
Polatlı
SOYA FASULYESİ
Gaziantep
Adana
KEPEKLER
Buğday Kepeği (Adana)
Mısır Kepeği (Adana)
KIRMIZI MERCİMEK
Gaziantep (Kabuklu)
Mersin (İç)
PİRİNÇ (TL/TON)
Osmancık (Toptan)
Baldo (Toptan)
27.10.2014
Geçen yıl
$/Ton
Yılık Değ. %
521
511
341
53
255
290
249
286
-12
-12
376
372
291
331
340
232
245
227
239
280
289
-17
-15
Arjantin (Up River)
Rus Ekmeklik Buğday (Derin Deniz Limanı)
Ukrayna Yemlik Buğday
270
248
203
270
248
203
350
283
250
-23
-12
-19
ARPA
AB (Fransa)
AB (Almanya)
Ukrayna Yemlik Arpa
211
211
208
208
206
208
278
260
245
-24
-19
-15
28.10.2014
21.10.2014
Geçen yıl
Yıl.Değ.%
240
240
278
-14
193
180
177
186
176
174
210
206
206
-8
-13
-14
442
464
-
428
450
-
518
531
-
-15
-13
-
173
173
205
-16
24.10.2014
17.10.2014
Geçen yıl
Yıl.Değ.%
749
749
749
749
590
595
27
26
21.10.2014
14.10.2014
Geçen yıl
Yıl.Değ.%
518
970
438
438
525
970
435
438
613
650
418
398
-15
49
5
10
MAKARNALIK BUĞDAY
Fransız (Port-la-Nouvelle)
540
520
500
480
460
440
420
SON 20 GÜN
ABD BUĞDAY
ANADOLU KIRMIZI SERT BUĞDAY
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
28.10.2014
ULUSLARARASI İHRACAT FİYATLARI (FOB, $/ton)
19
9
ABD SRW (Fob Körfez)
ABD HRW (ABD Körfezi)
ABD DNS (Fob PNW%14)
300
280
260
240
220
200
11
SON 20 GÜN
ABD HRW
AB (ALM.)
AB BUĞDAY
AB (Fransa) Derece 1 (Rouen Limanı)
AB (Almanya) B Kalite
DİĞER BUĞDAY
164
84
35
47
751
724
731
752
335
323
326
336
164
84
35
47
751
724
731
752
335
323
326
336
595
595
23
26
64.951
701
313
74.658
699
312
580
21
2.487
679
303
2.487
679
303
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
-
0
0
575
18
-
-
-
-
-
0
0
757
1.189
531
-
308
1.043
466
308
1.043
466
1.050
-1
361
903
483
610
216
272
361
903
483
610
216
272
-
-
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
-
-
2.358
3.105
30
30
3.067
4.043
3.036
4.056
*Piyasa Fiyatı; Serbest piyasa ve borsa fiyatları toplamının ağırlıklı ortalamalarından oluşmaktadır.
Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
230
210
190
170
Fransız Maltlık Arpa (haftalık)
MISIR
ABD 3YC (ABD Körfezi)
Arjantin (Up River)
Ukrayna Mısırı
SOYA FASULYESİ
ABD Körfez
Arjantin (Nehir üstü)
Brezilya (Paranagua)
KEPEKLER
Ukrayna Buğday Kepeği
SON 20 GÜN
FRANSA
200
190
180
170
160
150
ALMANYA
SON 20 GÜN
ABD 3YC
ARJANTİN
460
430
400
370
SON 20 GÜN
ABD fob
ARJANTİN
800
KIRMIZI MERCİMEK (Haftalık)
Kanada
ABD
PİRİNÇ ($/TON)(Haftalık)
ABD Uzun Tane %4 (ABD Kör.)
ABD Kal. Orta T.%4 (ABD Kör.)
Tayland %100 B
Vietnam %5 kırık
720
640
560
SON 2 AY
KANADA
660
580
500
420
340
ABD
SON 2 AY
ABD
TAYLAND
30 Ekim 2014 Perşembe
28.10.2014
NYSE LIFFE AVRUPA VADELİ İŞLEM BORSA FİYATLARI
240
220
200
180
160
140
120
BUĞDAY
Paris Ekmeklik Buğday
Londra Yemlik Buğday
ARPA
Paris Maltlık Arpa
YULAF
Finlandiya Yulafı
MISIR
Paris (Sarı)
27.10.2014
Miktar
(ton)
$/ton
Kasım 14
Ocak 15
289.900
1.232.300
220
221
247.700
727.550
209
212
Kasım 14
Ocak 15
1.900
4.000
154
158
3.200
1.700
152
155
Kasım 14
-
247
-
247
Miktar
(ton)
SON 20 GÜN
PARİS EKM.
LONDRA YEM.
BUĞDAY
Şikago (SRW)
Kansas (HRW)
157
ŞİKAGO
210
200
190
180
170
160
MISIR
Şikago No:2, Sarı
158
Kasım 14
69.300
184
55.100
182
Ocak 15
Mart 15
86.350
90.550
192
196
39.200
55.350
188
191
TONAJ
28.10.2014
21.10.2014
50.000 t
10-15.000 t
25.000 t
27
27
11
28
27
11
30.000 t
13
13
SON 20 GÜN
ABD Körfez - Akdeniz
Brezilya - AB
Karadeniz - Mersin
Karadeniz - Mısır
PETROL (OPEC-$/varil)
:
Baltık Kuru Endeksi:
83,24
MOTORİN -V/Max EuroProdizel 10 (Petrol Ofisi / Ankara):
2,2398
EURO (€) :
2,8408
1.428
4,26 TL/lt
1 €=$ :
1,2684
1 £= $ : 1,6106
27.10.2014
Miktar
(bin
$/ton
ton)
VADE AYI
240
220
200
180
160
SON 20 GÜN
KANSAS
Minneapolis (HRS - Baharlık)
IGC NAVLUN FİYATLARI ($/TON)
ABD ($) :
ABD VADELİ İŞLEM BORSA FİYATLARI
$/ton
VADE AYI
28.10.2014
Miktar
$/ton
(bin ton)
150
140
130
120
Aralık 14
Mart 15
6.236
2.402
198
202
6.844
2.271
192
197
Aralık 14
Mart 15
Aralık 14
Mart 15
1.535
913
223
225
214
218
1.543
803
2.911
1.690
219
220
210
214
Aralık 14
Mart 15
Mayıs 15
27.567
11.037
3.475
148
153
156
21.968
4.836
1.371
143
148
152
Kasım 14
Ocak 15
59
91
267
273
93
91
270
275
Kasım 14
Ocak 15
16.698
28.016
383
385
21.429
18.258
370
372
21.10.14
26.09.14
Haftalık Değişim %
DAP
1.605
1.585
1,3
ÜRE
1.140
1.120
1,8
110
SON 20 GÜN
ÇELTİK(Uzun Tane)
Şikago
SOYA FASULYESİ
GÜBRE FİYATI
HAFTALIK DAP VE ÜRE GÜBRE FİYATLARI TL/TON
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
DAP
ÜRE
GÜBRETAŞ ANKARA TOPTAN SATIŞ FİYATLARIDIR.
SON 2 AY
Download

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK