İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI PROGRAMI
Dersin Kodu Dersin Adı
SOSSO266
SOSSO267
SOSY1132
SOSSO265
Uygarlık Tarihi
Temel İstatistik
Sos. Bilimlerde Arş. ve Yazım Teknikleri
Sosyolojiye Giriş
Dersin Kodu Dersin Adı
SOSSO088
SOSSO088
SOSSO088
SOSSO088
SOSY2145
SOSSO100
SOSSO113
SOSY2136
SOSSO092
SOSSO087
SOSSO159
SOSSO087
Türkiye Sosyolojisi Semineri I
Türkiye Sosyolojisi Semineri I
Türkiye Sosyolojisi Semineri I
Türkiye Sosyolojisi Semineri I
Bilimsel Bilginin Sosyolojik Temelleri
Tarihte Doğu Batı Çatışması
Türk Sosyologları ve Eserleri
Ana Sosyoloji Eserleri Semineri
Sosyal Bilimlerde Metod
Sosyoloji Tarihi I
Ekonomik Sosyoloji
Türkiyenin Toplumsal Yapısı I
Dersin Kodu Dersin Adı
SOSSO232
SOSSO232
SOSSO232
SOSSO232
SOSY3138
Türkiye Sosyolojisi Semineri III
Türkiye Sosyolojisi Semineri III
Türkiye Sosyolojisi Semineri III
Türkiye Sosyolojisi Semineri III
Toplumsal Benlik, Kimlik ve Sos. Teori
YY Z/S T
I
I
I
I
Z
Z
Z
Z
3
3
2
3
YY Z/S T
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Z
Z
Z
Z
S
S
Z
S
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
YY Z/S T
V
V
V
V
V
Z
Z
Z
Z
S
2
2
2
2
3
U Kr Gün
3
3
2
3
Perş
Ptesi
Ptesi
Perş
U Kr Gün
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
Perş
Salı
Salı
Perş
Ptesi
Salı
Salı
Çarş
Perş
Perş
Cuma
Cuma
U Kr Gün
2
2
2
2
3
Ptesi
Salı
Cuma
Çarş
Çarş
Saat
Derslik
Öğretim Üyesi
12:30-14:40
14:00-15:25
15:30-16:55
10:15-12:25
D.201
Amfi 5
Amfi 9
D.201
Prof. Dr. İsmail Coşkun
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar
Prof. Dr. Hasan Alacacıoğlu
Doç. Dr. Yücel Bulut
Saat
Derslik
Öğretim Üyesi
12:30-13:55
11:00-12:25
15:30-16:55
11:00-12:25
15:30-16:55
12:30-13:55
14:00-15:25
12:30-13:55
09:30-10:55
14:45-16:55
14:00-15:25
08:45-10:10
205 Kitaplık
205 Kitaplık
205 Kitaplık
D.206
D.421
D.206
Amfi 6
D.206
D.367
Amfi 3
D.201
D.206
Saat
Derslik
12:30-13:55
14:00-15:25
10:15-11:40
10:15-11:41
13:15-15:25
205 Kitaplık
205 Kitaplık
205 Kitaplık
D.206
D.206
Doç. Dr. Oya Okan
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Doç. Dr. Ufuk Özcan
Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu
Doç. Dr. Yücel Bulut
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Doç. Dr. Yücel Bulut
Yrd. Doç. Dr. Aynur Erdoğan
Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk
Yrd. Doç. Dr. Enes Kabakçı
Doç. Dr. Ufuk Özcan
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Seda Güven
Doç. Dr. Ufuk Özcan
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Turhan
Doç. Dr. Yücel Bulut
SOSSO274
SOSY2113
SOSY3139
SOSSO110
SOSSO135
SOSSO112
SOSY3146
SOSSO125
SOSSO277
Eğitim Sosyolojisi
Osmanlıca Metin Okumaları II
Siyaset Sosyolojisi
Hukuk ve Suç Sosyolojisi
Köy Sosyolojisi
Türk İktisat Tarihi
Sivil Toplum ve Gönüllülük
Kent Sosyolojisi
Tarihte ve Günümüzde İstanbul
Dersin Kodu Dersin Adı
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Z
S
S
Z
S
Z
S
Z
S
3
2
2
2
2
3
2
2
2
YY Z/S T
3
2
2
2
2
3
2
2
2
Salı
Ptesi
Ptesi
Salı
Salı
Çarş
Çarş
Perş
Cuma
U Kr Gün
Perş
Salı
Cuma
Salı
Ptesi
Salı
Salı
Salı
Çarş
Çarş
Perş
Cuma
Cuma
11:00-13:10 u Ürünleri Fak. DerslikYrd. Doç. Dr. Tülay Kaya
14:00-15:25
205 Kitaplık
Yrd. Doç. Dr. Neriman Hacısalihoğlu
15:30-16:55
D. 310
Yrd. Doç. Dr. Enes Kabakcı
09:30-10:55
D.206
Prof. Dr. Ertan Eğribel
15:30-16:55
D.206
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Turhan
08:00-10:10
Amfi 6
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Turhan
11:45-13:10
D.206
Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel
08:45-10:10
D.201
Doç. Dr. Oya Okan
13:15-14:40
D.206
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Saat
Derslik
15:30-16:55
12:30-13:55
14:45-16:10
08:00-09:25
13:15-15:25
14:00-15:25
15:30-16:55
09:30-10:55
14:00-14:40
14:45-16:10
12:30-14:40
10:15-11:40
11:45-13:10
Bil. Lab.
205 Kitaplık
205 Kitaplık
205 Kitaplık
D.206
D.104
D.367
D.201
Amfi 7
Amfi 8
D.206
D.206
D.206
Öğretim Üyesi
SOSSO234
SOSSO234
SOSSO234
SOSSO234
SOSSO283
SOSY4147
SOSSO287
SOSSO166
SOSSO271
SOSSO272
SOSSO127
SOSSO136
SOSSO212
Sosyolojide İhtisas Semineri I
Sosyolojide İhtisas Semineri I
Sosyolojide İhtisas Semineri I
Sosyolojide İhtisas Semineri I
Kültürel İncelemelere Giriş
Kentsel Dönüşüm
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
Edebiyat Sosyolojisi
Değişim Sosyolojisi I
Değişim Sosyolojisi I
İletişim Sosyolojisi
Siyasetin Toplumsal Temelleri
Sanat Sosyolojisi Tartışmaları
SOSSO293
SOSSO087
SOSSO215
SOSSO295
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI İÇİN FAKÜLTEYE AÇIK PARALEL DERSLER
S 2
2 Salı
09:30-10:55
Amfi 7
Yrd. Doç. Dr. Seda Güven
Sosyolojiye Giriş I
I
2 Cuma 11:00-12:25
Amfi 9
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar
Sosyoloji Tarihi I
III S 2
S 2
2 Çarş 11:00-12:25
Amfi 7
Yrd. Doç. Dr. Aynur Erdoğan
Türk Sosyoloji Tarihi I
V
2 Çarş 12:30-13:55
Amfi 6
Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
VII S 2
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Z
Z
Z
Z
S
S
Z
S
Z
Z
S
Z
S
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu
Yrd. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Turhan
Doç. Dr. Yücel Bulut
Yrd. Doç. Dr. Betül Duman
Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya
Yrd. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar
Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu
Doç. Dr. Ufuk Özcan
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Download

2014-2015 Güz Dönemi Lisans Ders Programı